Физический факультет

Перечень докторских и кандидатских диссертационных работ представленных к защите

1 марта 2019 года

Губенко Катерина Олександрівна - кандидатська дисертація на тему “ Оптична спектроскопія перенесення енергії електронного збудження в гібридних органо/неорганічних комплексах на основі наночастинок ReVO4 (Re = Gd, Y, Eu) і CaWO4 ” за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика.
Захист відбудеться 1 березня 2018 року о 1400 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.03 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. ім. К.Д. Сінельникова).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу

12 октября 2018 року

Петрушенко Сергій Іванович  - кандидатська дисертація на тему  “Фазові перетворення та температурна еволюція морфологічної будови багатошарових плівок, які складаються з шарів легкоплавких металів (Pb, Bi, Sn або In) та більш тугоплавких речовин (C, Mo або Cu)”  за спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла.
Захист відбудеться 12 жовтня 2018 року о 1400 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.03 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. ім. К.Д. Сінельникова).

 


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу

Савич Сергій Володимирович  - кандидатська дисертація на тему  “Структурна релаксація і вплив старіння на процеси переносу у ВТНП-сполуках системи 1-2-3”  за спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла.
Захист відбудеться 12 жовтня 2018 року о 1600 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.03 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. ім. К.Д. Сінельникова).

 


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу

27 июня 2017 года

Зєтова Тетяна Расімовна  - кандидатська дисертація на тему  “Субструктурні та орієнтаційні зміни, що здійснюються в ході пластичної деформації двовимірних полікристалів алюмінію і міді при кімнатній температурі”  за спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла.
Захист відбудеться 27 червня 2017 року о 1400 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.03 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. ім. К.Д. Сінельникова).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу


7 апреля 2017 года

Мац Вячеслав Олександрович  - кандидатська дисертація на тему  “Радіаційно-стимульовані процеси у наноструктурованих цирконію та Zr1Nb,Zr2,5Nb сплавах під дією електронного опромінення”  за спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла.
Захист відбудеться 7 квітня 2017 року о 1400 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.03 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. ім. К.Д. Сінельникова).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу

3 марта 2017 года

Гнап Богдан Арленович – кандидатська дисертація на тему “Люмінесцентна спектроскопія міжмолекулярної взаємодії ціанінових барвників DiO, DiI та DiD в нанопористих матрицях SiO2” за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика.
Захист відбудеться 3 березня 2017 року о 1400 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.03 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. ім. К.Д. Сінельникова).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу

Переверзєв Микита Володимирович - кандидатська дисертація на тему “Плазмонне підсилення люмінесценції J-агрегатів тіаціанінового тапсевдоізоціанінового барвників наночастинками срібла та золота ”за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика.
Захист відбудеться 3 березня 2017 року о 1600 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.03 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. ім. К.Д. Сінельникова).

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу

13 мая 2016 года

Мінєнков Олексій Олександрович - кандидатська дисертація на тему "Фазовий стан та дифузійна рухливість компонентів нанорозмірних плівкових систем Ag – Pd, Сu – Ni І Ag – Ge ” за спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла.
Захист відбудеться 13 травня 2016 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.03 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. ім. К.Д. Сінельникова).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу

Котвицька Клавдія Андріїївна - кандидатська дисертація на тему “Вплив дефектів різної морфологіїї на магніторезистивні властивості монокристалів ReBa2Cu3O7-δ (Re = Y, Ho, Pr) ” за спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла.
Захист відбудеться 13 травня 2016 року о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.03 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. ім. К.Д. Сінельникова).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу

12 мая 2016 года

Чертопалов Сергій Васильович - кандидатська дисертація на тему “Вплив складу і структури фулереновмісних плівок на їх фізико-хімічні властивості” за спеціальністю 01.04.07- фізика твердого тіла.
Захист відбудеться 12 лютого 2016 року о  14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.03 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. ім. К.Д. Сінельникова).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу

22 января 2016 года

Рудченко Світлана Олегівна – кандидатська дисертація на тему “Структура та властивості плівок, осаджених із потоків С60” за спеціальністю 01.04.07- фізика твердого тіла.
Захист відбудеться 22 січня 2016 року о  14 00  годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.03 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. ім. К.Д. Сінельникова).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу

Грищенко Сергій Володимирович - кандидатська дисертація на тему “Спектральні властивості фотодетекторів на багатошарових напівпровідникових структурах на основі GaAs/InGaN матеріалів із вбудованим мікрорезонатором ” за спеціальністю 01.04.05- оптика, лазерна фізика.
Захист відбудеться 22 січня 2016 року о  16 00  годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.03 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. ім. К.Д. Сінельникова).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу