Физический факультет

Информационный пакет

Історична довідка

   Фізичний факультет є одним з найстаріших підрозділів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Славу факультету принесла ціла плеяда видатних учених та педагогів – лауреат Нобелевської премії Л.Д. Ландау, академіки І.М. Ліфшиць, М.П. Барабашов, Б.І. Вєркін, В.Г. Хоткевич, Е.А. Канер, А.М. Косевич та багато інших; засновники наукових та освітніх шкіл – професори Є.С. Боровик, Б.Я. Пінес, І.М. Шкляревський, Я.О. Гегузін.

Факультет та його підрозділи    

Підготовку студентів здійснюють 9 кафедр: 
- кафедра експериментальної фізики, 
- кафедра вищої математики, 
- кафедра загальної фізики, 
- кафедра теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця, 
- кафедра фізики низьких температур, 
- кафедра фізики твердого тіла, 
- кафедра фізики кристалів, 
- кафедра фізичної оптики, 
- кафедра астрономії та космічної інформатики. 
   Кафедри мають філії в академічних інститутах м. Харкова.
   У тісній співдружності з Інститутом сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України на факультеті створено науково-навчальний центр «Функціональні матеріали», який бере участь у виконанні Державної програми «Наука в університетах». 
   До складу факультету також входять науково-дослідні та науково-методичні лабораторії, унікальна гелієва зріджувальна станція, механічні майстерні.
   Сьогодні факультет має потужний потенціал: у фаховій підготовці студентів беруть участь 2 дійсні члени та 3 члени-кореспонденти Національної академії наук України, академік Транспортної академії наук України, лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужені працівники освіти України, 26 докторів наук, професорів, і 45 кандидатів наук, доцентів.

Напрями наукових досліджень

   На фізичному факультеті були засновані й активно розвиваються всесвітньо відомі наукові школи 
- теоретичної фізики, 
- фізики твердого тіла, 
- фізики низьких температур, 
- магнетизму, 
- фізики реального кристала, 
- фізичної оптики, 
- фізики Сонячної системи. 
   Наприклад, засновниками наукової школи теоретичної фізики в Харківському університеті були видатні вчені – лауреат Нобелівської премії академік Л.Д. Ландау та академік І.М. Ліфшиць.
   Сьогодні в центрі уваги дослідників факультету
- квантова теорія поля, 
- теорія гравітації, 
- теорія конденсованого стану речовини, 
- невпорядковані системи, 
- нелінійна фізика, 
- мезоскопіка, 
- спінтроніка, 
- магноніка,
- сучасні проблеми надпровідності та високотемпературної надпровідності,
- теплофізичні та механічні властивості металів і конструкційних матеріалів при низьких температурах для потреб нової техніки,
- низьковимірні магнітні та нормальні наносистеми, зокрема вуглецеві та напівпровідникові нанотрубки – перспективні матеріали сучасних нанотехнологій,
- магнетизм ультрамалих частинок та багатошарових тонких плівок, 
- властивості фрустрованих магнітних та електричних систем, 
- лазерна фізика,
- оптичні ефекти у нанорозмірних металевих плівках, 
- механізми масопереносу в дефектних кристалах, 
- механічні, дифузійні та релаксаційні властивості твердих тіл із різною дефектною структурою.
   Серед практичних розробок останнього часу є
- метод вимірювань показників заломлення діелектриків за допомогою фотоіндукованих періодичних структур,
- метод імплантації наночастинок срібла в оптичне кварцове скло під дією інфрачервоного пучка CO2-лазера,
- нові сучасні технології (кріохімічна та радіаційно-термічна) одержання дрібнодисперсних феритових порошків, призначених для здійснення високощільного магнітного запису,
- метод керованої вакуумної термічної обробки сталевих виробів 
    тощо.
   Розробки в галузі фізики біоматеріалів і медичного матеріалознавства стали підґрунтям для створення унікальних імплантаційних кальцій-фосфатних наноматеріалів, які за своїм складом, морфологією та структурою близькі до мінеральної складової твердої тканини хребетних. Післяопераційні дослідження показали, що створені біоматеріали є високоефективними штучними замінниками кістки та придатні для широкого клінічного застосування.
   На кафедрі астрономії вивчаються 
- взаємодія електромагнітного випромінювання з шорсткими планетними поверхнями,
- хіміко-мінералогічні та геолого-морфологічні властивості поверхонь Місяця і планет за даними наземних спостережень і космічних експериментів,
- фізичні властивості астероїдів, об’єктів поясу Койпера, комет, 
- проблема астероїдної небезпеки та позаземних ресурсів, 
- активні процеси у сонячній хромосфері, космічна погода, 
- внутрішня будова субзір,
- характеристики найближчих до Сонця зір і будова Галактики,
- проблеми фундаментальної астрометрії.
Проводяться спостереження явищ гравітаційного лінзувания квазарів галактиками та розробка методів покращення кутової роздільної здатності наземних телескопів. Здійснюється дистанційне зондування Землі і планет, яке пов’язане з вирішенням екологічних проблем людства.

   Останнім часом одержано гранти для наукової роботи та співпраці з науково-дослідним центром «Демокрітос» (м. Афіни, Греція), Брайтонським університетом, університетом Ексетера (Велика Британія), Фридріх Шиллер-університетом (Йєна, Німеччина), грант 823Г/22-13 Armory Research Laboratory (США).

   Усі студенти, починаючи з третього курсу, а часто й раніше, залучаються до наукової роботи. Щорічно студентське наукове товариство факультету організовує студентські наукові конференції, тематика яких відповідає найсучаснішим фізичним проблемам. Студенти проходять наукове стажування в CeNIDE (Центр наноінтеграції та біоматеріалів) при університеті Дуйсбург-Ессена (Німеччина), Інституті низьких температур та структурних досліджень Польської Академії наук (м. Вроцлав), Інституті фізики Університету ім. П.Й. Шафарика (Кошице, Словаччина), фізико-технічному факультеті Казахського національного університету імені аль-Фарабі. З 2016 р. наші студенти отримують другу європейську вищу освіту, а саме диплом магістра в галузі фізики Університету імені П.Й. Шафарика (Кошице, Словаччина).

   На факультеті працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора фізико-математичних наук. Видається фаховий науковий журнал «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Фізика»».

Студентське життя

   Фізичний факультет відомий не тільки фундаментальною освітою, але й прекрасними традиціями. Наші студенти вміють плідно працювати та виборювати престижні призи та нагороди, але вони ще вміють цікаво проводити свій вільний час. Щорічно проводяться свято-ритуал «Посвячення в студенти». Студенти завжди вдало беруть участь в конкурсі самодіяльної творчості для першокурсників «Альма матер» та конкурсі «Міс університет». Відомі колективи шоу-балету «Контраст», фольклорного гурту «Веснянки», КВК та клубу інтелектуальних ігор «Фенікс» завжди відкриті для студентства. Велика увага приділяється жанрам хорового та сольного співу, сучасним естрадним та спортивним танцям. Але вже багато років візитною карткою фізичного факультету є святкування Дня факультету, в рамках якого проходять прес-конференція викладачів зі студентами, факельна хода до джерела у Ботанічному саду та великий концерт гостей і господарів.
   Щодо спортивного життя, то фізичному факультету теж є чим пишатися. В рамках студентської спортивної олімпіади вже традиційним стає посідання призових місць в загальному рейтингу. Цьому сприяє наявність чудової спортивної бази. Тенісний клуб «Унікорт» містить 13 відкритих кортів із ґрунтовим та жорстким покриттям та розкішний тенісний палац, в якому розміщено корти та тренажерний зал. Студенти фізичного факультету мають можливість займатися у 15 спортивно-оздоровчих секціях навчально-спортивного комплексу «Каразінський»: баскетбол, волейбол, бокс, кікбоксінг, теніс, настільний теніс, фехтування, футбол, міні-футбол, легка атлетика, пауерліфтінг, фітнес, боротьба самбо, спортивне орієнтування, шахи. Заняття та тренуваннях проводять висококваліфіковані викладачі. Команда спортсменів фізичного факультету вже багато років стає призером Спартакіади університету, і особливо приємно, що відбувається це не за рахунок якихось залучених легіонерів. Так що можна сказати, що наші студенти - справжні представники Студентського Спорту.

Напрями фахової підготовки

   Сьогодні ми приймаємо вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю “Фізика та астрономія” (термін навчання – 4 роки) та ступеня магістра за спеціальністю “Фізика та астрономія” (термін навчання – 2 роки) з підготовкою фахівців за двома освітніми програми:
“Фізика”, наукові напрями: 1. Фізика магнітних явищ. 2. Магнетизм нанорозмірних систем. 3. Оптика і спектроскопія. 4. Нелінійна оптика нанорозмірних структур. 5. Фотоніка і оптоінформатика. 6. Фізика кристалів і функціональних матеріалів. 7. Фізика нанокристалів і наносистем. 8. Фізика низьких температур. 9. Фізика надпровідності. 10. Теоретична фізика. 11. Фізичне матеріалознавство та комп'ютерна металографія. 12. Фізика біоматеріалів і медичне матеріалознавство;
“Астрономія та космічна інформатика”, наукові напрями: 1. Астрофізика. 2. Фізика Сонячної системи. 3. Космічна інформатика.

Преподавательский состав

Кафедра теоретической физики имени академика И.М. Лифшица 
Рашба Георгий Ильич – Исполняющий обязанности заведующего кафедрой, кандидат физико-математических наук, доцент
Ямпольский Валерий Александрович – член-кор. НАНУ, доктор физико-математических наук, профессор
Апостолов Станислав Сергеевич – кандидат физико-математических наук, доцент
Богдан Михаил Михайлович – доктор физико-математических наук, профессор
Езерская Елена Владимировна – кандидат физико-математических наук, доцент
Ковалёв Александр Семёнович – доктор физико-математических наук, профессор
Котвицкий Альберт Тадеушевич – кандидат физико-математических наук, доцент
Криве Илья Валентинович – доктор физико-математических наук, профессор
Любимов Олег Иванович – кандидат физико-математических наук, доцент
Майзелис Захар Александрович –кандидат физико-математических наук, доцент
Песчанский Валентин Григорьевич – доктор физико-математических наук, профессор
Степановский Юрий Петрович – кандидат физико-математических наук, доцент
Ульянов Владимир Владимирович– доктор физико-математических наук, профессор
Разумний Александр Яковлевич – старший преподаватель
Єзерська Людмила Володимирівна – инженер 1 категории
Кафедра физики низких температур
Вовк Руслан Володимирович - Исполняющий обязанности заведующего кафедрой, доктор физико-математических наук, професор кафедры;
Крыловский Владимир Сергеевич - заместитель декана по наукчн. работе, кандидат физико-математических наук, доцент кафедри;
Белецкий Владимир Иванович - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры;
Лебедєв Сергей Викторович - ст. виклад.,
Ревякина Марина Георгиевна - кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры;
Шкловский Валерий Александрович  - доктор физико-математических наук, профессор кафедры.
Хоткевич Андрей Владимирович - доктор физико-математических наук, профессор кафедры.

Кафедра экспериментальной физики
Пойда Володимир Павлович - Исполняющий обязанности заведующего кафедрой професор, доктор технічних наук, заступник завідувача кафедри з наукової роботи
Дубовик Володимир Миколайович - доцент, кандидат фізико-математичних наук
Єгоренков Володимир Дмитрович - професор, доктор фізико-математичних наук
Лебедєв Сергій Вікторович - старший викладач
Скляр В’ячеслав В’ячеславович - старший викладач
Сухов Володимир Миколайович - доцент, кандидат фізико-математичних наук
Шарапов Анатолій Іванович - старший викладач
Шеховцов Олег Валерійович – доцент, кандидат фізико-математичних наук
Вовк Руслан Володимирович - профессор, доктор фізико-математичних наук
Самсонік Олександр Лукич - доцент, кандидат фізико-математичних наук
Шуринова Елена Владимировна – доцент, канд.физ.-мат.наук
Чурілов Ігор Георгійович - асистент
Зєтова Тетяна Росимівна - старший викладач
Кафедра общей физики
Кунцевич Станислав Петрович – профессор, доктор физ.-мат. наук
Ванькевич Александр Викторович – доцент, канд. физ.-мат. наук
Горбач Виктор Никитович – доцент, канд. физ.-мат. наук
Казачков Александр Ростиславович – доцент, канд. физ.-мат. наук
Палехин Вячеслав Петрович – доцент, канд. физ.-мат. наук
Савченко Елена Максимовна – доцент, канд. физ.-мат. наук
Таранова Инна Анатольевна – доцент, канд. физ.-мат. наук
Куфтерина Светлана Ростиславовна – ассистент
Харченко Николай Федорович - профессор, доктор физ.-мат. наук, академик НАНУ, ФТИНТ НАНУ
Хацько Евгений Николаевич - профессор, доктор физ.-мат. наук, ФТИНТ НАНУ
Савицкий Володимир Николаевич - доцент, канд. физ.-мат. наук, ФТИНТ НАНУ
Кафедра астрономии
Шкуратов Юрий Григорьевич, директор НИИ астрономии ХНУ, профессор, доктор физико-математических наук.
Захожай Владимир Анатольевич, професор, доктор физико-математических наук.
Банникова Елена Юрьевна, доцент, кандидат физико-математических наук.
Станкевич Дмитрий Геннадьевич, доцент, кандидат физико-математических наук.
Федоров Петр Николаевич, доцент, кандидат физико-математических наук.
Шевченко Василий Григорьевич, доцент, кандидат физико-математических наук.
Кафедра физики кристаллов
Гриньов Борис Вікторович завідувач кафедрою фізики кристалів – вчений у галузі сцинтиляційного матеріалознавства, академік Національної академії наук України.
Бойко Юрій Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор.
Богданов Валерій Віталійович – кандидат фізико-математичних наук. наук, доцент.
Воробйова Інесса Василівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Мацокін Дмитро Вадимович – кандидат фізико-математичних наук, старший преподаватель.
Кафедра физической оптики
Овчаренко Александр Петрович, канд. физ.-мат. наук, доцент,
Макаровский Николай Александрович, канд. физ.-мат. наук, доцент.
Маковецкий Евгений Дмитриевич, канд. физ.-мат. наук, доцент.
Лымарь Валентин Иванович, старший преподаватель.
Кафедра физики твердого тела
Зыман Золтан Золтанович - доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой;
Бадиян Евгений Ефимович - кандидат физико-математических наук, профессор, профессор;
Тонкопряд Алла Григорьевна - кандидат физико-математических наук, доцент, доцент;
Ткаченко Николай Васильевич - кандидат физико-математических наук, доцент, доцент;
Рохмистров Дмитрий Владимирович - кандидат физико-математических наук, доцент, доцент;
Шуринов Роман Владимирович - кандидат физико-математических наук, доцент;
Кафедра виcшей математики
Дюкарев Юрій Михайлович - доктор физико-математических наук, профессор.
Герасин Сергей Николаевич -доктор физико-математических наук, профессор.
Лазоренко Олег Валерьевич - доктор физико-математических наук, доцент, профессор кафедри физики Харьковского национального университета радиоэлектроники (ХНУРЭ), член-корреспондент Академии наук Прикладной радиоэлектроники Украины, Росии и Белоруссии.
Зиненко Сергей Николаевич - кандидат физико-математичких наук, доцент;
Парфенова Наталия Дмитривна - кандидат физико-математичких наук, доцент;
Клочко Тамара Владимировна - старший преподаватель.
Литвинова Ольга Генадьевна - старший преподаватель.
Бутенко Тамара Володимірівна - старший преподаватель.
Серикова Ирина Юрьевна - старший преподаватель.