Фізичний факультет
Про кафедру Персональний склад Наукові матеріали Навчальні матеріали Абітурієнту

Історія кафедри

    Кафедра фізики кристалів була заснована в 1964 році видатним фізиком Яковом Овсійовичем Гегузіним. Він був яскравою людиною, яка поєднувала у собі обдарованість вченого та художника, педагога та поета. Це вплинуло на формування тематики наукових досліджень кафедри, стиль взаємовідношень між співробітниками, викладачами та студентами кафедри, на їхне ставлення до природи та науки, сформувало у всіх, хто з ним працював та вчився у нього, прихильність до простого, красивого, але переконливого експерименту. Він створив не лише кафедру, а й широко відому наукову школу.

   На кафедрі здобули освіту та одержали спеціальність “фізика” більше як 800 студентів з України, Росії, Азербайджану, Болгарії, Німеччини, Югославії, В’єтнаму та країн Африки. Вихованці кафедри працюють у багатьох навчальних закладах, науково-дослідних інститутах міста Харкова та України, в Польщі, Словакії, Чехії, Німеччині, Ізраїлю, Австралії, США.
    Зараз на кафедрі працює 3 доктори фізико-математичних наук, професори та 4 кандидати фізико-математичних наук, доценти. Кафедра є базовою кафедрою НТК “Інститут монокристалів” НАН України та має широкі та ефективні наукові стосунки з багатьма дослідницькими установами: НТК ФТІНТ НАН України (м. Харків), “Інститутом проблем матеріалознавства” НАН України (м. Київ), Об’єднаним інститутом ядерних досліджень (м. Дубна), Центром високих тисків Польскої Академії наук, Міжрегіональним центром по використанню пучків важких іонів (GANIL, Франція), Бар- Іланським університетом (Израїль).
   Основным направлением научных исследований кафедры и студентов, которые учатся на кафедре, являет изучение движущих сил, механизмов и кинетики массопереноса в реальных кристаллах и на их поверхностях и эффектов, которые сопровождают этот процесс.
    Науковим колективом кафедри за роки існування підготовлено та захищено 8 докторських та 44 кандидатських дисертації, опубліковано більше ніж 1500 статей в наукових журналах СРСР, України та за кордоном. За результатами досліджень наукової школи видано наступні монографії: “Макроскопические дефекты в кристаллах”, “Физика спекания» – два видання в нашій країні та одне в Німеччині, «Движение макроскопических включений в кристаллах» – два видання, одне з них в США, «Диффузионная зона», «Диффузионные процессы на поверхности кристаллов», “Іноватика”.
  Для широкого кола читачів в Україні та за кордоном видані науково-популярні книги «Почему и как исчезает пустота» – три видання, «Живой кристалл» – чотири видання, «Очерки о диффузии в кристаллах» – три видання, «Капля» – три видання, «Пузыри». Всі ці книги відзначені преміями Всесоюзного товариства “Знання”.

     Наразі кафедра здійснює підготовку фахівців за двома напрямками: “Фізика кристалів” та “Фізика і технологія функціональних матеріалів”. Останній здійснюється у співдружності з НТК “Інститут монокристалів” НАН України.
    Кафедра забезпечує викладання загальних курсів “Основи фізики конденсованого стану” , “Кристалофізика”, “Основи теорії пружності та пластичності твердих тіл” для студентів всіх спеціалізацій, а також 16 курсів спеціалізації. Більшість студентів проходять практики та виконують курсові та дипломні роботи на базі Інституту монокристалів та Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, м. Харків.