Фізичний факультет
Про кафедру Персональний склад Наукові матеріали Навчальні матеріали Абітурієнту

Наука

   Основним напрямком наукових досліджень кафедри та наукових спрямувань студентів, які навчаються на кафедрі, є вивчення рушійних сил, механізмів та кінетики масопереносу в реальних кристалах і на їх поверхнях та ефектів, які супроводжують цей процес.

   Науковим колективом кафедри за роки існування підготовлено та захищено 8 докторських та 44 кандидатських дисертації, опубліковано більше ніж 1500 статей в наукових журналах СРСР, України та за кордоном. За результатами досліджень наукової школи видано наступні монографії: “Макроскопические дефекты в кристаллах”, “Физика спекания» – два видання в нашій країні та одне в Німеччині, «Движение макроскопических включений в кристаллах» – два видання, одне з них в США, «Диффузионная зона», «Диффузионные процессы на поверхности кристаллов» “Інноватика”.

 

   Для широкого кола читачів видані у нас в країні та за рубежем науково-популярні книги «Почему и как исчезает пустота» – три видання, «Живой кристалл» – чотири видання, «Очерки о диффузии в кристаллах» – три видання, «Капля» – три видання, «Пузыри». Всі ці книги відзначені преміями Всесоюзного товариства “Знання”.

   Зараз кафедра здійснює підготовку фахівців за двома напрямками: “Фізика кристалів” та “Фізика і технологія функціональних матеріалів”. Останній здійснюється у співдружності з НТК “Інститут монокристалів” НАН України.

   На базі кафедри та ІСМА НАН України створено Науково-навчальний центр “Функціональні матеріали”, який проводить дослідження в рамках Державної цільової програми “Наука в університетах”

   Кафедра є базовою кафедрою НТК “Інститут монокристалів” НАН України та має широкі та ефективні наукові стосунки з багатьма дослідницькими установами: НТК ФТІНТ НАН України (м. Харків), “Інститутом проблем матеріалознавства” НАН України (м. Київ), Інститутом кристалографії РАН (м. Москва), Об’єднаним інститутом ядерних досліджень (м. Дубна), Центром високих тисків Польської Академії наук , Міжрегіональним центром по використанню пучків важких іонів (GANIL, Франція), Університетом в місті Уппсала (Швеція), Bar-Ilan University (Ізраїль).