Фізичний факультет
Про кафедру Персональний склад Наукові матеріали Навчальні матеріали Навчання студентів

Загальні відомості

   Кафедра заснована в 1962 році за ініціативою академіка Синельнікова К.Д. Перший завідувач кафедрою – доктор фіз.-мат. наук, професор Шкляревський І.М. Основна спеціалізація – оптика і спектроскопія. У різні періоди проводились наукові дослідження за напрямками: люмінесценція кристалофосфорів, металооптика, оптика і магнітооптика напівпровідників, багатошарові інтерференційні покриття, оптика фоточутливих плівок. За роки існування викладачі захистили 4 кандидатські та 2 докторські дисертації. Кафедра підготувала через аспірантуру 44 кандидатів фіз.-мат. наук за спеціальністю оптика, лазерна фізика.

   Кафедра готує фахівців для таких наукових організацій м. Харкова: Фізико-технічний інститут низьких температур НАНУ, НТЦ Інститут Монокристалів, Інститут метрології, Фізико-технічний інститут НАНУ. Випускники працюють також у промисловості, викладачами у ВНЗ і школах. Більше 20 з них стали докторами фіз.-мат. наук і очолюють підрозділи у наукових організаціях.
   Зараз наукові дослідження проводяться за напрямками: спектроскопія напівпровідників, багатошарові інтерференційні покриття, оптика нанорозмірних металевих плівок, нелінійна оптика хвилеводних фоточутливих плівок.
   Кафедра має міжнародні наукові контакти. На протязі 2007-2008 років, у рамках Міжнародного фонду наукових досліджень, був виконаний науковий проект спільно з Гродненським державним університетом ім. Янки Купали (Білорусь).