Фізичний факультет
Про кафедру Персональний склад Наукові матеріали Навчальні матеріали Навчання студентів

Основні лекційні та лабораторні курси

1. Атомна спектроскопія - 3 курс, 3 кредити (90 годин)
Лекційний курс, у якому викладаються основи теорії атомної спектроскопії, основні типи спектрів атомів. Ця навчальна дисципліна є теоретичною основою для вивчення наступних дисциплін "Молекулярна спектроскопія" та "Спектроскопія твердого тіла".


Завантажити:

робоча програма курсу

 

2. Методи спектральних досліджень - 3 курс, 4 кредити (120 годин)
Лекційний курс, у якому викладаються відомості про теорію, будову та основні характеристики оптичних спектральних приладів, включно з приладами високої роздільної здатності. Розглядаються джерела оптичного випромінювання, методи фільтрації випромінювання, детектування світла, методи сучасної лазерної спектроскопії.


Завантажити:

робоча програма курсу

 

3. Молекулярна спектроскопія - 3 курс, 3 кредити (90 годин)
Лекційний курс, у якому викладається основи теорії молекулярної спектроскопії, основні типи спектрів молекул.
Завантажити: робоча програма курсу.


Завантажити:

робоча програма курсу

 

4. Спецпрактикум - 3 курс, 5 кредитів (150 годин)
Курс лабораторних робіт, присвячених переважно спектральному аналізу.
Завантажити: робоча програма курсу.


Завантажити:

робоча програма курсу

 

5. Кристалооптика - 4 курс, 3 кредити (90 годин)
Лекційний курс, у якому розглядаються закономірності та явища, що супроводжують розповсюдження світла в анізотропних середовищах. Викладання ведеться на основі теорії Максвела, оптичні властивості пов'язуються з симетрією кристалічної гратки. Розглядаються методи отримання та аналізу поляризованого світла, ефекти наведеної анізотропії та оптичної активності.


Завантажити:

робоча програма курсу

 

6. Використання ПК у наукових дослідженнях - 4 курс, 4 кредити (120 годин)
Курс практичних занять з використанням математичних програмних пакетів для обчислення та моделювання оптичних явищ: інтерференції, дифракції, заломлення світла, нелінійних оптичних ефектів. Викладаються методи чисельного розв'язання рівнянь, методи обчислення характеристик багатошарових середовищ та інших фотонних кристалів тощо.
Завантажити: робоча програма курсу.


Завантажити:

робоча програма курсу

 

7. Спецпрактикум - 4 курс, 5 кредитів (150 годин)
Курс лабораторних робіт, присвячених переважно двопроменевій інтерференції.


Завантажити:

робоча програма курсу

 

8. Молекулярна спектроскопія / Нелінійна оптика - 4 курс, 4 кредити (120 годин)
Комбінований лекційний курс, у одній частині якого викладається теорія молекулярної спектроскопії, а в іншій викладаються основи нелінійної оптики та огляд ефектів, що виникають при порушенні лінійності поляризації середовища під дією електромагнітного поля.


Завантажити:

робоча програма курсу

 

9. Спектроскопія твердого тіла - 4 курс, 3 кредити (90 годин)
Лекційний курс, у якому розглядаються спектральні властивості твердих середовищ: металів, напівпровідників, діелектриків. Викладаються теорія Друде, теорія коливальних спектрів кристалів, теорія груп у контексті її застосувань у спектроскопії тощо.


Завантажити:

робоча програма курсу

 

10. Спецпрактикум - 4 курс, 5 кредитів (150 годин)
Курс лабораторних робіт, присвячених багатопроменевій інтерференції, спектроскопії та багатошаровим покриттям.


Завантажити:

робоча програма курсу

 

11. Метаматеріали і їх дисперсійні властивості - 6 курс, 3 кредити (90 годин)
Лекційний курс, у якому розглядаються електромагнітні властивості метаматеріалів, природа від'ємної діелектричної проникності, методи обчислення фотонних кристалів.


Завантажити:

робоча програма курсу