Физический факультет

Богданов Валерій Віталійович

    кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики кристалів;

    Адреса: 61022, Україна, м. Харьков, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра фізики кристалів;
    Телефон: +38 (057) 707-52-67
    E-mail: bogdanov@univer.kharkov.ua


   У 1975 р. закінчив фізичний факультет Харківського державного університету імені О.М.Горького, у 1985 р. захистив кандидатську дисертацію „Дифузійні процеси в порошкових системах”.
   З 1975 по 1983 р. – молодший науковий співробітник, з 1983 по 2002 р. старший науковий співробітник, з 2002 р. – доцент кафедри фізики кристалів фізичного факультету ХНУ.
   Коло наукових інтересів – дифузія в реальних кристалах, реакційна дифузія. Досліджує структурно-чутливі та бародифузійні ефекти у дифузійній зоні. Автор більш ніж 80 наукових праць. Співпрацює з науковцями Черкаського університету, Центру високих тисків Польської академії наук (Варшава) і Бар-Іланського університету (Ізраїль), з якими має спільні наукові роботи.
   Викладає курси „Дифузія в кристалах”, „Основи теорії росту кристалів”; проводить лабораторні практикуми „Ріст кристалів”, „Релаксаційні процеси в реальних кристалах”.

Основні наукові та методичні публікації:
1. Я.Е.Гегузин, Н.А.Макаровский, В.В.Богданов «Особенности рекристаллизации тонких поликристаллических пленок на твердой подложке».– ФММ, 1977, 44, №2, с.329-335.
2. Л.Н.Парицкая, В.В.Богданов «Кинетика низкотемпературной гомогенизации в дисперсных порошковых объектах».– Порошковая металлургия, 1990, №1, с.16-19.
3. L.N.Paritskaya, V.V.Bogdanov «Stress-Sensitive Effects in Diffusion Zone».– Defect and Diffusion Forum, 1996, 129-130, p.74-94.
4. L.N.Paritskaya, V.V.Bogdanov, Yu.Kaganovskii «Size-Dependent Diffusion Penetrability in Nanostructures».– Solid State Phenomena, 2003, v.94, p.25-34
5. Yu. Kaganovskii, L. N. Paritskaya and V. V. Bogdanov «Lateral Diffusion Spreading of Two Competitive Intermetallic Phases over Free Surface».- Defect and Diffusion Forum, 2008, Vol. 277, p. 9-20.
6. Yu.Kaganovskii, L.N.Paritskaya, V.V.Bogdanov «Grain Boundary Induced Lateral  Propagation of Intermetallic Phases in Nano-Grained Cu-Sn Thin Film Couples», Journ. of Nano Research, 2009, v.7, p. 59-68.
7. В.В.Богданов «Дифузія в кристалах»: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.– Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2006, 232 с.
8. В.В. Богданов «Основи теорії росту кристалів»: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.– Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010, 313 с.