Физический факультет

Бойко Юрій Іванович

    доктор фізико – математичних наук,
    професор кафедри фізики кристалів;

    Адреса: 61022, Україна, м. Харьков, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра фізики кристалів;
    Телефон: +38 (057) 707-52-67.
    E-mail: Yuri.I.Boiko@univer.Kharkov.ua


    Народився 1941 року в місті Харкові. 1964 року закінчив фізичний факультет Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, у 1968 р. – аспірантуру кафедри фізики кристалів. У 1968 р. захистив кандидатську дисертацію « Вплив тиску на дифузійні явища в іонних кристалах».
    З 1968 р. працює в університеті на посадах викладача, доцента, професора. У 1985 р. захистив докторську дисертацію «Дислокаційні контактні ефекти при спіканні кристалів». З 1986 р. по теперешній час -–професор фізичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна.
    Член кількох спеціалізованих вчених рад, член редколегій вітчизняних і міжнародних наукових видань, зокрема: «Фізика», «Sciense of Sintering», «Сrystals Research and Technology». Неодноразово запрошувався на наукову та викладацьку роботу до визнаних закордонних наукових центрів та університетів: Дрезденський Технічний Університет, ФРН - (1982 – 1983 рр.), Інститут матеріалознавства імені М.Планка м Штутгарт, ФРН – (1990 – 1993 рр.), Інститут ядерних досліджень м. Юліх, ФРН – (1994 – 1995 рр.), Університет м. Карлсрує, ФРН - (2003 – 2004 рр.).
    Напрями наукової діяльності – матеріалознавство, фізика нано – кристалів і наноматеріалів, нанотехнології.
    Викладає курси «Фізика конденсованого стану», «Кристалофізика», «Фізичні властивості нано – кристалів та наноматеріалів».
    Основні наукові публікації:
1. Увлечение дислокаций электронным «ветром» в металлах. – Россия, ЖЭТФ, 1981, т. 81, в. 6, – 2175 с.
2. Моделирование процесса «активного» спекания кристаллических тел. – Россия, ФТТ, 1981, т.23, в. 12, - 3613 с.
3. The temperature of magnetic ordering in magnetic films. FRG, Zeitschrift fur Metallkunde, 2000, v.91, 3, - 202 p.
4. The Elastic Constants of Porous Medium. Yugoslaviya, Science of Sintering, 2001, v.33, - 21 p.
5. The kinetics of phase formation in ultra- thin nanoscale layer. FRG, Zeitschrift fur Metallkunde, 2003, v. 94, 4, - 1162 p.
6. Спекание нано – структурированной керамики. Україна, Вісник ХНУ «Фізика», 2010, т. 914, в. 13, - 60 с.