Физический факультет

Єгоренков Володимир Дмитрович

1.jpg

  доктор фізико-математичних наук,
  професор кафедри експериментальної фізики;

  Телефон: +38 (057) 707-54-07 (ауд.Синельникова);
  Адреса: ХНУ імені В. Н. Каразіна, фізичний факультет, пл.Свободи 6, м. Харків, 61077;
  Е-mail: yegorenkov@univer.kharkov.ua.


   У 1968 р. закінчив з відзнакою фізико-технічний факультет ХДУ ім. О.М.Горького. У 1974 р. закінчив аспірантуру ХДУ і захистив кандидатську дисертацію «Устойчивость и турбулентность неоднородной анизотропной плазмы конечного давления». У 1992 р. захистив докторську дисертацію «Влияние кинетических эффектов на спектры электромагнитных колебаний, неустойчивость и турбулентность неоднородной анизотропной плазмы конечного давления». Працював у Сухумському фізико-технічному інституті старшим лаборантом (1969-1971 рр.), у спеціальному конструкторському бюро радіоізотопної апаратури молодшим науковим співробітником (1974-1978 рр.). З 1978 р. працював у ХДУ ім. О.М.Горького старшим науковим співробітником лабораторії плазмових технологічних процесів. З 1992 р. доцент, а потім (з 1994 р.) професор кафедри експериментальної фізики ХНУ ім. В.Н.Каразіна.
Член спеціалізованої докторської вченої Ради Д 64.051.12 за спеціальністю 01.04.08 – фізика плазми ) фіз.-мат. науки у Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна; член спеціалізованої докторської вченої Ради Д 64.845.02 за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика (фіз.-мат. науки) у Національному науковому центрі “Харківський фізико-технічний інститут”.
Член редколегії журналу «Фізична інженерія поверхні».
Напрями наукової діяльності – фізика плазми та газового розряду.
Викладає курси «Механіка», «Молекулярна фізика», «Електрика та магнетизм», «Оптика», «Атомна фізика», «Ядерна фізика та елементарні частинки». Веде практичні і лабораторні заняття зі вказаних вище курсів.

Основні наукові публікації.

 • Electromagnetic instabilities of finite pressure anisotropic plasma with hot electrons / K.N.Stepanov, V.D.Yegorenkov // Plasma Physics. – 1973. – V. 15. – P. 627-634.
 • Электронные циклотронные К-моды в плазме / Егоренков В. Д., Степанов К. Н. // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – Т. 94, №2, - 1988. – С. 116-124.
 • RF breakdown of low-pressure gas and a novel method for determination of electron-drift velocities in gases / Lisovskiy V. A., Yegorenkov  V. D. // Journal of Physics D: Applied Physics. – 1998. – V. 31. – P. 3349-3357.
 • Dc breakdown of low pressure gas in long tubes/ V. Lisovskiy,V.Koval, V.Yegorenkov// Physics Letters A.- 2011- V. 375.- p. 1986-1989.