Физический факультет

Шарапов Анатолій Іванович

     

    старший викладач кафедри експериментальної фізики,

    Адреса: 61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет;
    Телефон: +38 (057) 707-54-21;

   Шарапов А.І. закінчив фізико-математичний факультет Харківського державного університету імені О.М.Горького за спеціальністю «Фізика» у 1957 році. Рік працював молодшим науковим співробітникомІнституту мір та вимірювальних приладів.
   З 1958 р. працює у Харківському університеті імені В.Н. Каразіна асистентом,а з 1968 працює старшим викладачем.Шарапов А.І. проводив лабораторні заняття на практикумах з механіки та молекулярної фізики, електрики та магнетизму,фізичної оптики,також проводив практичні заняття на фізичному та радіофізичному факультетах.
   Досвідчений фахівець: проводив практичні заняття з курсу загальної фізики. Протягом багатьох років Анатолій Іванович керував педагогічною та асистентською практикою студентів фізичного факультету. Шарапов А.І. бере участь у методичній роботі і організації самостійної роботи студентів. Є одним із укладачем навчально – методичних посібників: «Методичні рекомендації та дидактичні матеріали для підготовки до складання державного екзамену з фізики бакалаврами за напрямом підготовки фахівців 6.070100 – фізика»(Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна,2010р.), Державний екзамен фізики за напрямом підготовки 6.040203 (Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна,2011р.)