Физический факультет

Шеховцов Олег Валерійович

   

  Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри експериментальної фізики,

  Адреса: 61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет;
  Телефон: +38 (057) 707-54-19;
  E-mail: o.v.shekhovtsov@mail.ru

    Закінчив фізичний факультет Харківського державного університету у 1997 році. У 2005 році закінчив аспірантуру Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна і захистив кандидатську дисертацію «Ротаційні ефекти при пластичній деформації двовимірних полікристалів із ГЦК-граткою». Працював на посадах асистента і старшого викладача кафедри експериментальної фізики. З 2010 року обіймає посаду доцента кафедри експериментальної фізики.
Вчений секретар докторської спеціалізованої вченої ради Д 64.051.03 (фізико-математичні науки) за спеціальностями 01.04.05 – оптика, лазерна фізика; 01.04.07 – фізика твердого тіла, 01.04.11  – магнетизм у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.
Напрями наукової діяльності – фізика міцності і пластичності, фізика меж зерен.
Викладає курси «Механіка», «Молекулярна фізика», «Електрика та магнетизм», «Оптика», «Атомна фізика», «Ядерна фізика та елементарні частинки».
   Опублікував у співавторстві 59 наукових і 3 навчально-методичні праці.

Основні наукові публікації:

 • Бадиян Е.Е., Шеховцов О.В. К вопросу о природе низкой энергии специальных границ кручения // Физика металлов и металловедение. – 2006. – Т. 102, № 2. – С. 196-200.
 • Badiyan E.E., Tonkopryad A.G., Shekhovtsov O.V., Shurinov R.V. Crystallogeometric regularities of main crack origination and development in two-dimentional aluminum polycrystals // Functional Materials. – 2007. – V.14, № 2. – Р. 249-251.
 • Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Ориентационные изменения и развитие трещин в процессе пластической деформации двумерных поликристаллов алюминия // Металлофизика и новейшие технологии. – 2008. – Т. 30, № 3. – С. 361-371.
 • Патент на винахід № 96557, МПК: C21D 9/00 (2006.01), C21D 1/00 (2006.01), C21D 1/78 (2006.01), C21D 1/18 (2006.01), Україна. Спосіб вакуумної термічної обробки сталевих виробів / Бадіян Є.Ю., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шурінов Р.В. – Заявл. 07.04.2011, номер заявки: a 2011 04225. Опубл. 10.11.2011, Бюл. № 21.