Физический факультет

Шурінова Олена Володимирівна

  кандидат фізико-математичних наук,
  доцент кафедри експериментальної фізики;

  Адресa:  пл. Свободи 4, фізичний факультет,
  ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна, 61022.
  Телефон: +38 (057) 707-56-30 (кафедра загальної фізики);
  E-mail: elena.v.shurinova@mail.ru

   У 2001 р. закінчила фізичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з відзнакою за фахом фізик.
   У 2001 рокі вступила до аспірантури на кафедрі загальної фізики фізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
   У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію “ Міжчастинкова магнітна взаємодія в системах частинок високоанізотропного фериту барію різної дисперсності” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальністю 01.04.11 - магнетизм, під керівництвом доктора фізико-математичних наук, пров.н.співр. Ольховик Лариси Павлівни.
   З вересня 2012 р. працює в ХНУ імені В. Н. Каразіна на посаді старшого викладача  кафедри експериментальної фізики  фізичного факультету.

Науковий напрямок - нанофізика й нанотехнології багатофункціональних феритових матеріалів.

Викладає практичні заняття з фізики для студентів 1 курсу радіофізичного факультету, а також лабораторні роботи з фізики для студентів 1 курсу фізичного та радіофізичного факультетів.

Основні наукові публікації:
1. Теоретический прогноз обусловленного поверхностью спин-переориентационного фазового перехода в нанокристаллах ВаFe12O19 / С.Н. Зиненко, А.А. Мураховский, Л.П. Ольховик, З.И. Сизова, Е.В. Шуринова, А.С.Камзин // ЖЭТФ.- 2003. - Т. 123, вып. 5.- С. 1073-1081.
2. Определение вклада поверхностной анизотропии в поле магнитной анизотропии  нанокристаллического порошка феррита бария при различных температурах [Текст] / Л.П. Ольховик, З.И. Сизова, Е.В. Шуринова, А.С. Камзин // Физика Твердого Тела. -2005. - Т. 47, вып. 7. - С. 1261-1264.
3. Переориентация спинов в нанокристаллах ВаFe12O19 и коллективные эффекты [Текст] / Л.П. Ольховик, З.И. Сизова, Е.В. Шуринова, А.С. Камзин. // Известия РАН, сер. физическая.-2005. - Т.69, № 10. - С. 1540-1542.
4. Эффекты взаимодействующих наночастиц высокоанизотропного ферримагнетика. Ольховик Л.П., Сизова З.И., Шуринова Е.В., Камзин А.С. Физика твердого тела. - 2010. - № 52, вып. 2. – С. 290-295.
5. К.А. Мозуль, Л.П. Ольховик, Е.В. Шуринова и др. Магнитные свойства нанодисперсных ферритовых порошков с криохимической предысторией // ФТТ.- 2011.- т. 53, вып. 11. - С. 2169-2174.