Физический факультет

Сухов Володимир Миколайович

  старший науковий співробітник, доцент кафедри експериментальної фізики

  Pобочий телефон: +38 (057) 707-54-21;
  Адреса: 61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.

    У 1976 р. закінчив фізичний факультет Харківського державного університету за фахом "фізик, викладач фізики". Працював головою студентського профспілкового комітету університету, старшим інженером кафедри неорганічної хімії. У 1986 р. закінчив аспірантуру по кафедрі фізики низьких температур і захистив дисертацію кандидата фізико-математичних наук "Переохолодження при кристалізації металів і бінарних сплавів у конденсованих плівках"  за фахом 01.04.07 – Фізика твердого тіла.
   З 1986 р. – учений секретар науково-дослідної частини університету.
   Наукова діяльність вивчення фазових рівноваг у високодисперсних системах і фазового розмірного ефекту в нанодисперсних системах.
   Викладає курси: «Механіка, термодинаміка і молекулярна фізика», «Електрика і магнетизм», «Фізика високодисперсних систем».

Основні наукові публікації:

 • Гладких Н. Т.,  Дукаров С. В., Крышталь А. П., Ларин В. И., Сухов В. Н., Богатыренко С. И. Поверхностные явления и фазовые превращения в конденсированных пленках (монография). Харьков, ХНУ им. В.Н.Каразина, 2004, 276 с.
 • С.И. Богатыренко, Н. Т. Гладких, А. П. Крышталь, А. Л. Самсоник, В. Н. Сухов / Диффузия в нанодисперсных слоистых пленочных системах // Физика металлов и металловедение, 2010, том 109, № 3, с. 276–283
 • С.В. Дукаров, В.Н. Сухов, И.Г. Чурилов / Особенности плавления металлических пленок на несмачиваемых поверхностях // Вісник ХНУ, № 865, серія «Фізика», 2009.– С. 77–80.
 • В.Н. Сухов, И.Г. Чурилов / Внутренний размерный эффект плавления в слоистых пленочных системах эвтектического типа // Адгезия расплавов и пайка материалов, 2008, N 41.– С. 9–14
 • Н.Т.Гладких, А.В. Кунченко, В.І. Лазарєв, В.І. Ларін, А.Л. Самсонік, В.Н. Сухов.  Дослідження бінарних фазових діаграм з використанням конденсованих плівок змінного стану та змінного складу.  – Фізичний збірник НТШ, 1998. т.3, с.389-395
 • N.T. Glagkikh, S.V. Dukarov, V.N. Sukhov. Investigation of supercooling during metal crystallization under conditions close to weightlessness using island vacuum condensates Z. fur Metallkunde v.87, N 3, 1996, p. 233 - 239.
 • Сухов В.Н., Дукаров С.В., Чурилов И.Г., Петрушенко С.И., Павлов А.В. / Исследование сквозной пористости в плёнках свинца на аморфной углеродной подложке // Вісник ХНУ, серія «Фізика», 2011.