Физический факультет

Таранова Інна Анатоліївна

    доцент кафедри загальної фізики;

    Адресa:  майд. Свободи 4, фізичний факультет,
    ХНУ імені В. Н. Каразіна, к. 537, Харків, Україна, 61022
    Телефон: +38 (057) 707-56-30 (кафедра загальної фізики);
    E-mail: taranovainna@mail.ru

   У 1990 р. закінчила фізичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького, в 2002  г – аспірантуру кафедри загальної фізики Харківського національного університету імені. В.Н.  Каразіна. У 2003  р. захистила кандидатську дисертацію “Спектри раманівського розсіювання та фазові переходи в змішаних кристалах сімейства KDP”. У 2008 р. присвоєно звання доцента по кафедрі загальної фізики.
   З 1993  р. працює в університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента.
Напрями наукової діяльності – раманівське розсіювання, фазові переходи, металоорганічні сполуки з водневими зв’язками.
Викладає курс “Загальна фізика”
Основні наукові публікації:
1. Yu.A.Popkov, I.A.Taranova, A.V.Vankevich, E.M.Savchenko, J. Korean Phys. Soc. 32 S613 (1998).
2. Ю.А.Попков, А.В.Ванькевич, И.А.Таранова, Е.М.Савченко, Л.А.Шувалов, ФНТ, 25, 861 (1999).
3. А.В.Ванькевич, Ю.А.Попков, И.А.Таранова, ФHТ, 27, 80 (2001).
4. Ванькевич А.В., Гнездилов В.П., Таранова И.А., Андерс А.Г., Кравчина О.В. Вісник Харківського національного університету, серія "Фізика", - 2007, №783, вип. 10, с. 121-125.
5. Ванькевич А.В., Гнездилов В.П., Таранова И.А., Андерс А.Г., Кравчина О.В. Вісник Харківського національного університету, серія "Фізика", - 2008, №821, вип.11, с.128-131