Физический факультет

Ванькевич Олександр Вікторович

    доцент кафедри загальної фізики;

    Адресa:  пл. Свободи 4, к. 5-37, м. Харків, 61022
    Телефон: +38 (057) 707-56-30;
    E-mail: Vankevich@univer.kharkov.ua

   У 1980 р. закінчив радіофізичний факультет Харківського державного університету ім. А.М. Горького. У 1998 р. захистив кандидатську дисертацію “Впорядковані і разупорядковані стани в змішаних кристалах сімейства KDP”. У 2004 р. присвоєно звання "Старший науковий співробітник".
   З 1980г по 1986г. працював у фізико-технічному інституті низьких температур НАНУ на посаді молодшого наукового співробітника. З 1986 р. працює в університеті на посадах наукового співробітника, старшого наукового співробітника, доцента.
   Напрями наукової діяльності - Раманівське розсіяння, фазові переходи,  металоорганічні сполуки з водневими зв'язками.
   Читає курс “Магнітні наноплівки і надгратки”
Основні наукові публікації:
1. Yu.A.Popkov, I.A.Taranova, A.V.Vankevich, E.M.Savchenko, - J. Korean Phys. Soc. 32 S613 (1998).
2. Ю.А.Попков, А.В.Ванькевич, И.А.Таранова, Е.М.Савченко, Л.А.Шувалов, - ФНТ, 25, 861 (1999).
3. А.В.Ванькевич, Ю.А.Попков, И.А.Таранова, ФHТ, 27, 80 (2001).
4. Ванькевич А.В., Гнездилов В.П., Таранова И.А., Андерс А.Г., Кравчина О.В. - Вісник Харківського національного університету, серія "Фізика", 2007, №783, вип. 10, с. 121-125.
5. Ванькевич А.В., Гнездилов В.П., Таранова И.А., Андерс А.Г., Кравчина О.В. - Вісник Харківського національного університету, серія "Фізика", 2008, №821, вип.11, с.128-131.
6. Шеин В.О., Ванькевич А.В., Борисова Н.М., Андерс А.Г., - ФТТ, 2011, том 53, выпуск 12, с. 2327-2331.