Физический факультет

Зєтова Тетяна Расимівна

    Асистент кафедри експериментальної фізики

    Pобочий телефон: +38 (057) 707-52–58;
    Адреса: 61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.

   В 2007 році закінчила фізичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. З 2007 по 2010 роки працювала інженером на фізичному практикумі кафедри експериментальної фізики. З 2010 року працює асистентом на кафедрі експериментальної фізики.

Напрям наукової діяльності – фізика твердого тіла.
Викладає курси: «Медична і біологічна фізика», курси загальної фізики «Механіка», «Молекулярна фізика».

Основні наукові публікації:

1. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В., Зетова Т.Р. Оптическая методика исследования in situ ориентационных и структурных изменений, сопровождающих пластическую деформацию поликристаллических образцов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2010. – Т. 76. – № 8. – С. 34 – 38.
2. Патент 93021 Україна, МПК G01N 21/00, G01N 21/17, G01N 33/20. Спосіб визначення кристалографічної орієнтації зерен на поверхні полікристалічного зразка / Бадіян Є.Ю., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шурінов Р.В., Зєтова Т.Р.; Заяв. і патентовласник ХНУ імені В.Н. Каразіна. –№ а 2010 02923; заявл. 15.03.10; опубл. 27.12.10, Бюл. №24.