Физический факультет

Зіненко Сергій Миколайович

  кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики фізичного факультету

  Робочий телефон: +38 (057) 707-53-07
  Адреса: 61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4, к. 5-32, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет
  Е-mail: zinenkosn@gmail.com, sergeyzinenko@karazin.ua

  Google Scholar, ORCID, ResearchGate  


   Народився 23 жовтня 1955 р. в р. Капустин Яр, Астраханській обл.
   У 1978 р. закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет, Харківського  державного університету імені А.М. Горького.
   З 1978 р. і по теперішній час працює на кафедрі вищої математики фізичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразина асистентом (з 1978 р.), старшим викладачем (з 1988 р.), доцентом (з 1992 р.).
   Кандидатська дисертація  "Вироджена інтерполяційна проблема Шур і J -растягивающие множники неповного рангу".
   Науковий керівник  доц. Дубовою В. До.  (1987 р.).
   Для студентів фізичного і радіофізичного факультетів читає лекції з курсів "Математичний аналіз", "Лінійна алгебра", "Векторний і тензорний аналіз", а так само в різні роки читав "Аналітична геометрія", "Диференціальні і інтегральні рівняння і варіаційне числення", "Теорія функцій комплексного змінного", "Програмування".

Автор 4 навчальних посібників

 1. Зиненко С.Н.  МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: в 2-х частях. - Ч.1.
  Функции одной переменной. Учебное пособие. – Харьков: ХНУ, 2014. – 124 с.
 2. Зиненко С.Н.  МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: в 2-х частях. - Ч.2.
  Функции нескольких переменных. Учебное пособие. – Харьков: ХНУ, 2014. – 132 с.
 3. Зиненко С.Н.  ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА: -
  Линейные операторы. Учебное пособие. – Харьков: ХНУ, 2014. – 102 с.
 4. Зиненко С.Н.  ВЕКТОРНЫЙ И ТЕНЗОРНЫЙ АНАЛИЗ. -
  Скалярные и векторные поля. Учебное пособие. – Харьков: ХНУ, 2014. – 136 с.

Автор більше 20 наукових робіт.

Основні публікації:

1. Зиненко С.Н. Круги Вейля в вырожденной интерполяционной проблеме Шура. Теория функций, функциональный анализ и их приложения. 1991, вып. 55, стр. 58-68.
2. Зиненко С.Н. К вопросу о дилатации линейного оператора. Вестн. Харьк. ун-та. 1988, № 315, стр. 81-88.
3. Murakhovskii A.A., Zinenko S.N., Pietrzak J. - Phase diagrams of magnetic ordered crystals anisotropy.  5 International Conference of Physics of magnetic materials. 9 - 12 October 1996, Poland.
4. Зиненко С.Н., Мураховский А.А., Ольховик Л.П., Сизова З.И., Шуринова Е.В., Камзин А.С. Теоретический прогноз обусловленного поверхностью спин-переориентационного фазового перехода в нанокристаллах ВаFe12O19  ЖЭТФ.- 2003.- Т.123, вып. 5.- С.1073-1081.
5. Ольховик Л.П., Сизова З.И., Зиненко С. Н., Мураховский А.А. Исследование анизотропии свойств высокодисперсного ферритового порошка биологического назначения. // ФТТ, 2005.
6. S.V. Blazhevich, T.G. Kuz’michova, L.P. Ol’chovik, S.N. Zinenko. Creation and magnetic properties of the nanocrystal system of the highly anisotropie ferrite. // Internation workshop, Frascati Italy, 2005.