The Faculty of Physics

Lebedev Sergey Viktorovich

  Senior teacher of Low-Temperature Рhysics and Experimental Physics Department;

  Address:  Svobody sq. 4, Faculty of Physics KNU,
  Kharkov, Ukraine, 61022.
  Phone: +38 (057) 707-53-83 (Department of Low-Temperature Рhysics);
  E-mail: sergii.lebediev@karazin.ua
  Facebook

   Народився у 1980 році. У 2002 році закінчив ХНУ імені В.Н. Каразіна. З 2002 року працює в університеті на посадах молодшого наукового співробітника, асистента, старшого викладача. У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 «фізика твердого тіла».
Наукові інтереси – фізика пластичності у широкому інтервалі температур.

Викладає навчальні дисципліни: «Креслення», «Використання ПЕОМ у навчальному процесі та наукових дослідженнях», «Комп'ютерне моделювання фізичних явищ», «Фізика (електрика і магнетизм)», проводить практичні та лабораторні заняття.

Основні наукові публікації: 
1. С.В. Лебедев Малоамплитудная деформация сплава Pb-44ат.% In в интервале температур (1,65-4,2) К // Вісник ХНУ, №865, серія "Фізика", вип. 12, 68-72, 2009
2. В.И. Дубинко, А.Н. Довбня, В.А. Кушнир, И.В. Ходак, В.П. Лебедев, В.С. Крыловский, В.Ф. Клепиков, С.В. Лебедев Воздействие электронного облучения на скачкообразную деформацию сплава Al-3%Mg // Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ) выпуск №5 серия Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, Харков, 36-42, 2010
3. В.И. Дубинко, А.Н. Довбня, В.А. Кушнир, В.В. Митроченко, И.В. Ходак, В.П. Лебедев, В.С. Крыловский, С.В. Лебедев, В.Ф. Клепиков Пластическая деформация алюминия в режиме непрерывного электронного облучения // Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ) выпуск №5 серия Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, Харков, 43-49, 2010
4. В.И. Дубинко, А.Н. Довбня, В.А. Кушнир, В.В. Митроченко, И.В. Ходак, В.П. Лебедев, В.С. Крыловский, С.В. Лебедев, В.Ф. Клепиков Воздействие высокоэнергетичного пучка электронов на пластическую деформацию металлов // Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ) №3 Серия Ядерно-физические исследования, Харков, 140-144, 2010 
5. Н.И. Айзацкий, А.Н. Довбня, В.И. Дубинко, В.Ф. Жигло, А.И. Косой, В.А. Кушнир, В.В. Митроченко, С.А. Пережогин, Д.Л. Степин, И.В. Ходак, В.П. Лебедев, В.С. Крыловский, С.В. Лебедев Установка для исследования воздействия потока электронов на деформацию металлов // Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ) №3 Серия Ядерно-физические исследования, Харков, 145-149, 2010 
6. В.С. Крыловский, С. В. Лебедев Скачкообразная деформация сплава Pb- 27 ат.% In в нормальном состоянии // Вісник ХНУ, №914, серія "Фізика", вип. 13, 102-105, 2010 
7. С.В. Лебедев, С.В. Савич Скачкообразная деформация сплава Al- 3% Mg в интервале температур (270- 350) К // Вісник ХНУ, №915, серія "Фізика", вип. 14, 91-95, 2010 
8. В.П. Лебедев, В.С. Крыловский, С.В. Лебедев Скачкообразная деформация сплавов Pb - (4- 49) ат.% In в нормальном и cверхпроводящем состояниях в температурном интервале (1,65- 4,2) К // Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ) выпуск №4 серия Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, Харков, 89-93, 2011
9. В.П. Лебедев, В.С. Крыловский, С.В. Лебедев Малоамплитудная скачкообразная деформация сплава Pb-27 ат.% In в сверхпроводящем и нормальном состояниях в интервале температур 1,65-4,2 К // Физика низких температур, 783-791, 2011, Т. 37, № 7
10. С.В. Лебедев, Д.В. Шведова Поверхностная локализация деформации и неустойчивое пластическое течение сплава Al -3%Mg // Вісник ХНУ, №962, серія "Фізика", вип. 15, (с. 74-77)2011.