The Faculty of Physics

Лимар Валентин Іванович

    Cтарший викладач кафедри фізичної оптики

    Pобочий телефон: +38 (057) 707-51-25;
    Адреса: 61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, кімн. 1-8, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра фізичної оптики;
    E-mail: lymar@univer.kharkov.ua

   Народився 1963 р. в м. Чигирині. В 1986 р. закінчив фізичний факультет Харківського держуніверситету. З 1986 р. по 1989 р. працював інженером НДЧ на кафедрі загальної фізики, з 1989 р. – асистент, згодом – старший викладач кафедри фізичної оптики фізичного факультету ХНУ. Як науковий пошукач працює над дисертацією за темою «Самоорганізація спонтанних граток у тонких фоточутливих хвилеводних шарах під дією лазерного випромінювання».
   Наукові інтереси: нелінійна оптика та теорія розсіювання-дифракції в планарних хвилеводах; дисипативні структури та процеси самоорганізації в системі (речовина+поле) поблизу границь розподілу середовищ під впливом лазерного випромінювання.
   Викладацька робота: спеціальні курси «Методи спектральних досліджень», «Кристалооптика», лабораторний спецпрактикум з фізичної оптики для студентів 3-5 курсів.

Основні наукові публікації:

1. V.I. Lymar / “About the integral presentations of Hertzian vector-potential components for the field of a point dipole oscillating inside dielectric film” // Proceedings of the 11th Int. Conf. on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory “MMET*06”, June 26-29, 2006, Kharkiv, Ukraine. – p. 254-256.
2. V.I. Lymar / “About optical nonlinearity of waveguide photosensitive films”, in “Nonlinear Guided Waves and Their Applications” on CD-ROM (The Optical Society of America, Washington, DC, 2004), MC-29.
3. V.I. Lymar / “Two-Dimensional Bragg-Ewald’s Dynamical Diffraction and Spontaneous Gratings: Qualitative Nonlinear Optics Treatment” // Proceedings of the Int. Workshop on Nonlinear Optics Applications’02, Lukecin 2002 in Acta Phys. Polonica A. – 2003. – v.103, №2-3. – p. 275-281.
4. V.I. Lymar /”Two-Dimensional Bragg-Ewald’s Dynamical Diffraction and Spontaneous Gratings” // Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Soliton-driven Photonics, Swinoujscie, Poland, 24 Sept.- 4 Oct. 2000, in “Soliton-driven Photjnics”, ed. by A.D. Boardman and A.P. Sukhorukov, NATO Sci. Ser., ii. Math., Phys. and Chem., vol.31, p. 363-370.
5. В.И. Лымарь, В.К. Милославский, Л.А. Агеев / «Временная эволюция спонтанных решеток в тонких светочувствительных пленках AgCl-Ag» // Опт. и спектр. – 1997.- т.83, №6. – с. 995-1000.
6. В.І. Лимар, В.К. Милославський, Л.А. Агєєв / «Особливості самоорганізації спонтанних періодичних структур у світлочутливих шарах» // Укр. фіз. журн. – 1994. – т.39, №6. – с.672-676.
7. Лымарь В.И., Милославский В.К., Агеев Л.А. / «Влияние поляризации лазерного пучка на самоорганизацию периодических структур в светочувствительных слоях» // Опт. и спектр. – 1993.- т.74, в.1. – с.183-188.
8. Лымарь В.И., Агеев Л.А., Милославский В.К. / «Эволюция периода спонтанных решеток в волноводных светочувствительных пленках» // Опт. и спектр. – 1992. – т.72, в.3. – с.751-756.
9. Лымарь В.И., Милославский В.К., Агеев Л.А., Вальдхойзль Р. / «Самоорганизация регулярных спонтанных ТМ-решеток в двухмодовых светочувствительных пленках» // Опт. и спектр. – 1991. – т.71, в.6. – с. 985-991.
10. Л.А. Агеев, В.И. Лымарь, В.К. Милославский / «Самоорганизация спонтанных решеток в волноводных светочувствительных слоях» // Журн. техн. физ. – 1991. – т.61, в.7. – с. 99-105.
11. Агеев Л.А., Лымарь В.И., Милославский В.К. / «Формирование фотоиндуцированных периодических структур в светочувствительных слоях в условиях ПВО» // Опт. и спектр. – 1990.- т.69, в.5. – с. 1119-1124.
12. Агеев Л.А., Милославский В.К., Лымарь В.И. / «Спонтанные периодические структуры в условиях записи голографических решеток в тонких пленках» // Опт. и спектр. – 1990. – т.69, в.2. – с. 415-420.