The Faculty of Physics

Samsonik Aleksandr Lukych

     


    Associate Professor, PhD in Physics and Mathematics,

    Address: Department Physics Faculty V.N. Karazin Kharkiv National University 4 Svoboda Sq., Kharkiv 22, 61077, Ukraine;
    Tel: +38 (057) 707-54-21;

   У 1970 р. закінчив фізичний факультет Харківського державного університету. Після закінчення працює на фізичному факультеті. У 1981 р. захистив дисертацію кандидата фізико-математичних наук "субструктурного зміни і ефекти деформаційного зміцнення при пластичній деформації деяких гексагональних металів» за спеціальністю 01.04.07 - Фізика твердого тіла.

Наукові інтереси: рентгенографічні дослідження структурних і фазових змін металів, сплавів і нанодисперсних плівкових систем.

Викладає курси: атомна і ядерна фізика на фізичному і радіофізичному факультетах.

Основні наукові публікації:
1. Гладких Н.Т. Кунченко А.В. Ларин В.И. Лазарев В.И. Самсоник А.Л. Сухов В.Н. Фазовые диаграммы в конденсированных пленках ВАНТ,1998.Вып.2(3).3(4). С.47-56.
2. Коршак В.Ф., Самсоник А.Л. Изменения фазового и структурного состояния сверхпластичной эвтектики олово-свинец в условиях действия внешних сжимающих напряжений ФММ, 2007, том 104, №3, с. 307-313.
3. М.М.Колендовский, С.И.Богатыренко, А.П.Крышталь, Н.Т.Гладких, С.В.Дукаров,        А.Л. Самсоник, Р.В.Сухов Переохлаждение при кристаллизации пленок висмута на германиевой подложке Адгезия расплавов и пайка материалов, 2007, вып.40, С.55-62.
4. В.В.Брюховецкий, В.П.Пойда, А.В.Пойда, Д.Р.Аврамец, Р.И.Кузнецова, А.П.Крышталь, А.Л. Самсоник, Каафарани Али Махмуд Механические свойства и структурные изменения в ходе сверхпластической деформации алюминиевого сплава 6111 Металлофиз. новейшие технологии /Metallofiz. Noveishie Teknol. 2009, т. 31, №9, С. 1289-1302
5. С.И.Богатыренко, Н.Т.Гладких, А.П.Крышталь, А.Л. Самсоник, В.Н.Сухов Диффузия в нанодисперсных слоистых пленочных системах ФММ, т.109, №3, 2010. С 1-7.