Фізичний факультет
Про кафедру Персональний склад Наукові матеріали Навчальні матеріали  

На кафедрі викладаються наступні навчальні курси:

для студентів фізичного факультету й факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем:
1. МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ.
Навчальна дисципліна викладається студентам 1-го курсу (1 та 2 семестр) фізичного факульте-ту й факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем.

Завантажити: зміст; програма ФФ (фізика), програма ФФ (астрономія), ФРБЕКС; матеріали до лекцій; матеріали практичних занять; матеріали для самостійної роботи; приклади контрольних та екзаменаційних завдань.

2. ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА. Навчальна дисципліна ви-кладається студентам 2-го курсу (4 семестр) фізичного факультету та факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем.

Завантажити: зміст; програма ФФ; матеріали до лекцій; матеріали практичних занять; матеріали для самостійної роботи; приклади контрольних та екзаменаційних завдань.

3. МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ. Навчальна дисципліна викладається студентам 3-го курсу (5 семестр) фізичного факультету та факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем.

Завантажити: зміст; програма ФФ, ФРБЕКС; матеріали до лекцій; матеріали практичних занять; матеріали для самостійної роботи; приклади контрольних та екзаменаційних завдань (ФФ), приклади контрольних та екзаменаційних завдань (ФРБЕКС).

для студентів фізичного факультету:
4. АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ ТА ЛІНІЙНА АЛГЕБРА. Навчальна дисципліна викладається студентам 1-го курсу (1,2 семестр) фізичного факультету.
Завантажити: зміст; програма ФФ; матеріали до лекцій; матеріали практичних занять; матеріали для самостійної роботи; приклади контрольних та екзаменаційних завдань.

5. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ Й ІНТЕГРАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА ВАРІАЦІЙНЕ ЧИСЛЕННЯ.
Навчальна дисципліна викладається студентам 2-го курсу (3 семестр) фізичного факультету й факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем.

Завантажити: зміст; програма ФФ; матеріали до лекцій; матеріали практичних занять; матеріали для самостійної роботи; приклади контрольних та екзаменаційних завдань.

6. ІНФОРМАТИКА, ПРОГРАМУВАННЯ / МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ Навчальна дисципліна викладається студентам 1-го курсу (2 семестр) Фізичного факультету.

Завантажити: зміст; програма ФФ; матеріали до лекцій; матеріали практичних занять; матеріали для самостійної роботи; приклади контрольних та екзаменаційних завдань.

7. ВЕКТОРНИЙ І ТЕНЗОРНИЙ АНАЛІЗ. Навчальна дисципліна викладається студентам 2-го курсу (3 семестр) фізичного факультету.

Завантажити: зміст; програма ФФ; матеріали до лекцій; матеріали практичних занять; матеріали для самостійної роботи; приклади контрольних та екзаменаційних завдань.

8. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ. Навчальна дисципліна викладається студентам 2-го курсу (4 се-местр) Фізичного факультету.

Завантажити: зміст; програма ФФ; матеріали до лекцій; матеріали практичних занять; матеріали для самостійної роботи; приклади контрольних та екзаменаційних завдань.

9. ІНФОРМАТИКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ / МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. Навча-льна дисципліна викладається студентам 2-г о курсу (3 семестр) фізичного факультету.

Завантажити: зміст; програма ФФ; матеріали до лекцій; матеріали практичних занять; матеріали для самостійної роботи; приклади контрольних та екзаменаційних завдань.

10. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ. Навчальна дисципліна викладається сту-дентам 6-го курсу (12 семестр) фізичного факультету.

Завантажити: зміст; програма ФФ; матеріали до лекцій; матеріали практичних занять; матеріали для самостійної роботи; приклади контрольних та екзаменаційних завдань.

11. НЕЛІНІЙНА ФІЗИКА. Навчальна дисципліна викладається студентам 6-го курсу (11 се-местр) фізичного факультету.

Завантажити: зміст; програма ФФ1; програма ФФ2; матеріали до лекцій; матеріали практичних занять; матеріали для самостійної роботи; приклади контрольних та екзаменаційних завдань.

для студентів факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем:

12. АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ ТА ВИЩА АЛГЕБРА. Навчальна дисципліна викладається студентам 1-го курсу (1 семестр) факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем.

Завантажити: зміст; програма ФРБЕКС; матеріали до лекцій; матеріали практичних занять; матеріали для самостійної роботи; приклади контрольних та екзаменаційних завдань.

13. ОБРОБА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРІМЕНТУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ АЛГОРИТМИЧНОЮ МОВОЮ PYTHON. Навчальна дисципліна викладається студентам 2 або 3 курсу, весняний семестр, як міжфакультетська дисципліна за вибором.

Завантажити: зміст; програма; матеріали до лекцій; матеріали практичних занять; матеріали для самостійної роботи; приклади контрольних та екзаменаційних завдань.