Фізичний факультет
Про кафедру Персональний склад Наукові матеріали Навчальні матеріали  

Наукова діяльність

   Наукові інтереси викладачів кафедри досить різноманітні, як в галузі фундаментальної математики, так і в прикладних фізико-математичних областях. На даний момент основними напрямками наукових досліджень кафедри є:

  • проблема моментів, теорія інтерполяційних задач для аналітичних матриць-функцій та суміжні питання аналізу (Ю.М. Дюкарев, С.Н.Зіненко, І.Ю. Сєрікова);
  •  майже періодичні функції (Н.Д. Парфенова);
  • математичне моделювання процесів теплопровідності для областей неканонічної форми за допомогою варіаційних і регіонально структурних методів (Т.В. Бутенко);
  • математичне моделлювання процессів надпровідністі  монодоменных кристалів ( Завгородня Н.М.);
  • Теорія турбулентної плазми (Д.В. Чибісов).
  • Поширення надширокосмугових радіосигналів в навколоземному космічному просторі, аналіз і обробка надширокосмугових процесів (О.В. Лазоренко)

   В 2013-2014 роках викладачами кафедри були захищені 2 дисертації: І.Ю. Сєріковою кандидатська дисертація "Інтерполяційні задачі в класах R [a, b] і S [a, b]" (2013р.) та Д.В. Чибісовим докторська дисертація "Нестійкості і турбулентність плазми з неоднорідними потоками іонів вздовж і поперек магнітного поля" (2014р.)

Публикации кафедры высшей математики:
статьи:
1.     Дюкарев Ю. М.  Геометрические и операторные меры вырожденности 
множества решений матричной проблемы моментов Стилтьеса.- 2016- Матем.сб- 207:4 – 2016 -  С. 47-64
2.    Чибисов Д.В. Distribution function of plasma particles in axial magnetic and radial electric fieldsfor the transverse injection of neutral gas - Problems of atomic science and technology.2016,№ 6. Series: Plasma Physics (22)- p. 104-107.
3. N.M.Zavgorodnya, K.V.Tiutierieva, , Ya.V.Dovgopolova, O.O.Chernovol-Tkachenko, R.V.Vovk, A.Chroneos  Effect of longitudinal magnetic field on the excess conductivity of monodomain YBa2Cu3O7-? single crystals  - Funct. Mater. 2016;-  23 (2)- р. 170-173
4. Чібісов Д.В. ,  Міхайленко  В.С. Response to “Comment on ‘The ion-kinetic D'Angelomode”" Phys. Plasmas >22, 044704 (2015) 3 22, 044704 (2015)3 стр
5.    Дюкарев Ю.М Критерий вполне неопределенности предельной интерполяционной задачи Стилтьесовского типа в терминах ортонормированных матриц-функций Известия вузов.Математика2015, №4, c. 3–16
6. Чібісов Д.В. Ионная циклотронная турбулентность плазмы нижнегибридных полостей земной ионосферы ВАНТ №4 (98), с.148-151
7. Чібісов Д.В. , Бизюков А.А., Чибисов А.Д., Ромащенко О.В., Коваленко В.В. Динамика макрочастиц в магнитных фильтрах в вакуумно-дуговых источников плазмы ВАНТ№4 (98), с.298-301
8. Лазоренко О.В., Черногор Л.Ф., Кравченко С.Г. Системный спектральный анализ фрактальных сверхширокополосных сигналов ВАНТ №4 (98), с.244-247
9. Лазоренко О.В., Черногор Л.Ф., Онищенко А.А. Фрактальный анализ фрактальных сверхширокополосных сигналов ВАНТ №4 (98), с.298-301
10. Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Чои-вильямс анализ сигналов с особенностями Радиофизика и радиоастрономия 2015. –Т. 20, № 3. – С. 223 –237.
11. Бутенко Т.В. Формирование мотивации к обучению у первокурсников, как один из основных элементов адаптации. Проблеми сучасної освіти: збірник науково-методичних праць №6 2015 ХНУ імені В.Н. Каразіна
12. Литвинова О.Г Использование компьютерных технологий в учебном процессе Проблеми сучасної освіти: збірник науково-методичних праць. №6 2015 ХНУ імені В.Н. Каразіна
13.     Дюкарев Ю. М. , Чоке Риверо А. Е. Критерий вполне неопределенности матричной задачи Неванлинны–Пика.- 2014- Матем. Заметки - 96:5 – 2014 -  С. 658–673
14.    Сєрікова І.Ю.  Покроковий розв'язок матричної задачі Каратеодорі в класі -Вісник Харківського національного університету, серія «Математика, прикладна математика і механіка» - 2014. № 1133. C. 76-94.
тезисы:
1. Чибисов Д.В. The distribution function of plasma particles in longitudinal magnetic and radial electric fields//International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion and The Adjoint Workshop "Nano- and micro-sized structures in plasmas" Kharkiv, Ukraine, September 15-18, 2014. Book of abstracts