Физический факультет

Єрмолаєв Олександр Михайлович

  Професор-консультант кафедри теоретичної фізики 
  імені академіка І. М. Ліфшиця;

  Телефон: +38 (057) 707-54-30
  Адреса: фізичний факультет, пл. Свободи 4,
  м. Харків, 61022.
  Е-mail: erm@univer.kharkov.ua


   Народився 16 червня 1938 р. у с. Загризово Куп’янського району Харківської області. У 1961 р. закінчив фізико-математичний факультет ХДУ ім. О.М. Горького.
   Кандидатську дисертацію «К теории квазилокальных состояний и косвенного обменного взаимодействия в металлах» захистив у 1969 р., а докторську дисертацію «Магнитопримесные состояния электронов в твердых телах» - у 1989 р.
   З 1961 р. працював в університеті на посадах асистента, старшого інженера, старшого наукового співробітника, доцента, професора. З 1993 р. по 2013 р. очолював кафедру теоретичної фізики фізичного факультету. З квітня 2015 р. – професор-консультант кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця ХНУ імені В.Н. Каразіна.
   Член спеціалізованої ради при Інституті монокристалів НАН України та спецради при ХНУ імені В.Н. Каразіна.
   Член редколегій журналів «Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Сер. Фізика», «Фізична інженерія поверхні».
   Науковий напрям – теоретична фізика, зокрема теорія твердого тіла.
   Олександр Михайлович в різні роки викладав курси лекцій по основним розділам загальної та теоретичної фізики, а також наступні спецкурси: квантова статистика та кінетика, теорія надпровідності, теорія груп для фізиків, механіка суцільних середовищ.
О.М. Єрмолаєв – автор навчальних підручників «Вступ до статистичної фізики та термодинаміки» (2004 г., 516 с.), «Лекции по квантовой статистике и кинетике» (2012 г., 504 с.).
Відмінник освіти України (2008), лауреат премії Обласної Держадміністрації імені К.Д.Синельнікова.

   Автор більше ніж 200 наукових статей та навчальних посібників. Підготував 5 кандидатів наук.