Физический факультет

Філь Дмитро В’ячеславович

сканирование0031.jpg

    професор кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця;

    Телефон: +38 (057) 707-54-30.
    Адреса: фізичний факультет, м. Свободи, 4, м. Харків, 61022.
    Е-mail: dmitriifil@gmail.com


   Народився у 1963 р. у м. Обоянь Курської області. В 1986 р. закінчив фізико-технічний факультет Харківського державного університету імені О.М.Горького за фахом "теоретична ядерна фізика". З 1986 р. по теперішній час працює в Інституті монокристалів НАН України, з 2002 р. - на посаді провідного наукового співробітника. В 1988 р. захистив кандидатську дисертацію по фізиці твердого тіла на тему "Збудження спінових хвиль у феромагнітних напівпровідниках сильними електромагнітними полями". В 1990-1991 рр. проходив стажування у Дортмундському технічному університеті по програмі наукових обмінів ФРН. В 1994 одержав учене звання старшого наукового співробітника за фахом "фізика твердого тіла". З 1999 по 2002 р. - докторант Інституту монокристалів НАН України. В 2002 р. захистив докторську дисертацію по спеціальності «теоретична фізика» на тему "Колективні явища за участю фононів у низьковимірних сильнокорельованих системах". В 2004-2008 рр. працював за сумісництвом доцентом, професором кафедри фізики Української державної академії залізничного транспорту та професором кафедри технічної кріофізики Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". З вересня 2015 р. працює за сумісництвом професором кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М.Ліфшиця Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Область наукових інтересів — електромагнітні властивості двовимірних кристалів і напівпровідникових гетероструктур, надпровідність і надтекучість у низьковимірних системах. Підготував 1 кандидата наук. Автор більш 70 наукових статей.
Читає курси: загальний курс «Фізична кінетика» і спеціальний курс «Теорія низьковимірних систем» для магістрів.

Основні наукові публікації:
1. Lattice-mediated interaction of Cu2+ Jahn-Teller ions in insulating cuprates / D. V. Fil, O. I. Tokar, A. L. Shelankov, W. Weber // Phys. Rev. B.— 1992.— V.45, No 10.—P. 5633-5640.
2. Nondissipative drag of superflow in a two-component Bose gas / D. V. Fil, S. I. Shevchenko // Phys. Rev. A.—2005.—V. 72, No 1.—P. 013616 (1-9).
3. Relaxation of superflow in a network: Application to the dislocation model of supersolidity of helium crystals / D. V. Fil, S. I. Shevchenko // Phys. Rev. B.—2009.—V. 80, No 10.—P. 100501 (1-4).
4. Josephson vortex motion as a source for dissipation of superflow of e–h pairs in bilayers / D. V. Fil, S. I. Shevchenko // Jour. of Phys.: Condens. Matt.—2009.—V. 21, No 21.—P. 215701 (1-9).