Физический факультет

Шкловський Валерій Олександрович

  Доктор фізико-математичних наук,
  професор кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця;

  Телефон: +38 (057) 707-52-61;
  Адреса: Україна 61022 м. Харків-22 пл. Свободи 4, фізичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
  Е-mail: shklovskij@univer.kharkov.ua
  Web: shklovskij.org.ua


  Народився 24 серпня 1939 р. у місті Москва, навчався у Харківському державному університеті імені О.М.Горького з 1961 по 1966 роки. Кандидатська дисертація: «Фазові перетворювання у неідеальних кристалах на базі моделі Ізінга», докторська: «Неізотермічна макрокінетика гетерогенних фазових перетворювань у конденсованому стані». З 1969 р. по 2015 р. працював у теоретичному відділі Харківського фізико-технічного інституту (тепер Інститут теоретичної фізики ім. О.І. Ахієзера Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут») послідовно на посадах від молодшого до провідного наукового співробітника. З вересня 2015 р. - професор кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. З 1994 р. і по цей час працює на кафедрі фізики низьких температур фізичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на посаді професора за сумісництвом.
Головні теоретичні роботи виконані у галузі низькотемпературної фізики нормальних та надпровідних металів, а також фізики кристалізації аморфних речовин (скла). Член Наукової ради Інституту теоретичної фізики ННЦ ХФТІ, член Наукових рад по захисту дисертацій ІТФ ННЦ ХФТІ та ФТІНТ НАНУ, автор понад 80 наукових публікацій у вітчизняних і закордонних наукових виданнях. Підготовив трьох кандидатів наук.
Викладає курси: «Стохастичні методи у фізиці», «Надпровідність», «Локалізація і мезоскопічні ефекти у металах при низьких температурах», «Пінінг та динаміка вихорів у надпровідниках».
Основні наукові публікаціі:
·  Shklovskij V.A. “Hot electrons in metals at low temperatures” // Journ. of  Low Temperature Physics” -1980.- Vol. 41, № 5/6 - P. 375-395.
·  Shklovskij V.A.,Thermal instability of the phase-transition front in the decay of “frozen” metastable states, Sov. Phys. Dokl. 26, 1155-1158 (1981) ; Sov. Phys. JETP 55, 311-318 (1982)
·   Shklovskii V.A. and Kuz’menko V. M., Explosive crystallization of amorphous substances, Sov. Phys. Usp. 32(2),163-180 (1989)
·  Shklovskij V.A. Guiding of vortices and the Hall conductivity scaling in bianisotropic planar pinning potential. // Phys. Rev. B.- 2002.-  Vol. 65, 092508. – P. 1-4.
·  Shklovskij V.A. Influence of point-like disorder on the Hall resistivity behavior in an anisotropic planar pinning potential, // Journ. of  Low Temperature Physics.-2003.-  Vol. 131, № 5/6 - P. 899-905.
·  Shklovskij V.A. and Dobrovolskiy O.V .Influence of point-like disorder on the guiding of vortices and the Hall effect in a washboard planar pinning potential., Phys.Rev. B 74, 104511-1-14(2006).
·  Shklovskij V.A. and Dobrovolskiy O.V., AC-driven guiding of vortices and the Hall effect in a tilted washboard planar pinning potential., Phys. Rev. B 78, 104526-1–15(2008).
·  Shklovskij V.A. and Sosedkin V.V., Guiding of vortices and ratchet effect in superconducting films with asymmetric pinning potential. Phys. Rev. B 80, 214526-1–13(2009).
·  Shklovskij V.A. and Dobrovolskiy O.V., Frequency-dependent ratchet effect in superconducting films with a tilted washboard pinning potential. Phys. Rev. B 84, 104515-1-12  (2011).