The Faculty of Physics

Sukhov Volodymyr Mykolayovych

    Доцент кафедри експериментальної фізики,старший науковий співробітник

    Pобочий телефон: +38 (057) 707-54-21;
    Адреса: 61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.

    У 1976 р. закінчив фізичний факультет Харківського державного університету за спеціальністю «фізик, викладач фізики». Працював головою студентського профспілкового комітету університету, старшим інженером кафедри неорганічної хімії. У 1986 р. закінчив аспірантуру Харківського державного університету імені В.Н. Каразіна і захистив кандидатську дисертацію на тему «Переохолодження при кристалізації металів і бінарних сплавів у конденсованих плівках» за спеціальністю 01.04.07 – Фізика твердого тіла.
   З 1986 р. – учений секретар, а в даний час – начальник Науково-дослідної частини Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
   Наукова діяльність вивчення фазових рівноваг у високодисперсних системах і фазового розмірного ефекту в нанодисперсних системах.
   Викладає курси: «Фізика-механіка», «Фізика-молекулярна», «Фізика (механіка і молекулярна)», «Фізика високодисперсних систем», «Планування, організація і проведення наукових досліджень та навчальних занять», проводить практичні та лабораторні заняття.

Основні наукові та науково-методичні публікації:
1. Гладких Н. Т.,  Дукаров С. В., Крышталь А. П., Ларин В. И., Сухов В. Н., Богатыренко С. И. Поверхностные явления и фазовые превращения в конденсированных пленках (монография). Харьков, ХНУ им. В.Н.Каразина, 2004, 276 с.
2. С.И. Богатыренко, Н. Т. Гладких, А. П. Крышталь, А. Л. Самсоник, В. Н. Сухов / Диффузия в нанодисперсных слоистых пленочных системах // Физика металлов и металловедение, 2010, том 109, № 3, с. 276–283
3. С.В. Дукаров, В.Н. Сухов, И.Г. Чурилов / Особенности плавления металлических пленок на несмачиваемых поверхностях // Вісник ХНУ, № 865, серія «Фізика», 2009.– С. 77–80.
4. В.Н. Сухов, И.Г. Чурилов / Внутренний размерный эффект плавления в слоистых пленочных системах эвтектического типа // Адгезия расплавов и пайка материалов, 2008, N 41.– С. 9–14
5. Н.Т.Гладких, А.В. Кунченко, В.І. Лазарєв, В.І. Ларін, А.Л. Самсонік, В.Н. Сухов.  Дослідження бінарних фазових діаграм з використанням конденсованих плівок змінного стану та змінного складу.  – Фізичний збірник НТШ, 1998. т.3, с.389-395
6. N.T. Glagkikh, S.V. Dukarov, V.N. Sukhov. Investigation of supercooling during metal crystallization under conditions close to weightlessness using island vacuum condensates Z. fur Metallkunde v.87, N 3, 1996, p. 233 - 239.
7. Сухов В.Н., Дукаров С.В., Чурилов И.Г., Петрушенко С.И., Павлов А.В. / Исследование сквозной пористости в плёнках свинца на аморфной углеродной подложке // Вісник ХНУ, серія «Фізика», 2011.
8. Дубовик В.М., Сухов В.М. Лекції з молекулярної фізики та термодинаміки : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 160 с. лист №1/11-530 Х.:  ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. –96с.
9. Размерные эффекты при смачивании в конденсированных пленках / Н. Т. Гладких, С.В. Дукаров, А.П, Крышталь, Р.В. Сухов, В.И. Фареник. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 96с.