The Faculty of Physics

Мацепулін Артур Вікторович

  Аспірант кафедри фізики низьких температур;

  Pобочий телефон: +38 (057) 707-52-61
  Адреса: 61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра фізики низьких температур
  E-mail: kassandraplys@gmail.com


   Народився в 1965 році в місті Воркута. В 2018 році закінчив магістратуру фізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
З 2019 року навчається в аспірантурі (денна форма) на кафедрі фізики низьких температур ХНУ імені В.Н. Каразіна.
Тема кандидатської дисертаційної роботи – «Модифікація опромінення швидкими електронами магнітно-резистивних властивостей монокристалів YBa2Cu3O7-?»;  науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук, проф. Р.В. Вовк.
Наукові інтереси: фізика низьких температур, фізика надпровідності.
Основні наукові публікації:

 1. А.В. Мацепулін, Н.М. Завгородня, Р.В. Вовк, A. Feher, A. Onufrienko.  Вплив високого тиску на різні види провідності в недодопованих киснем монокристалах YBa2Cu3O7-? // Тези доповідей ХІV Міжнародної наукової конференції «Фізичні явища в твердих тілах», 3-5 грудня 2019 р., Харків. – с. 129.
 2. А.В. Мацепулін, А.І. Русалович, Р.В. Вовк, A. Feher, A. Onufrienko.  Парапровідність монокристалів ReBa2Cu3 O7-?  (Re = Y, Ho) із заданою топологією площинних дефектів // Тези доповідей ХІV Міжнародної наукової конференції «Фізичні явища в твердих тілах», 3-5 грудня 2019 р., Харків. – с. 131.
 3. А.В. Мацепулін, О.В. Самойлов, Р.В. Вовк, A. Feher, A. Onufrienko. Стимульоване високим тиском фазове шарування в монокристалах Ba2Cu3O7-? з нестачею кисню // Тези доповідей ХІV Міжнародної наукової конференції «Фізичні явища в твердих тілах», 3-5 грудня 2019 р., Харків. – с. 132.
 4.