The Faculty of Physics

Mironenko Irina Viktorovna

    post-graduate student Department of Low-Temperature Рhysics;

    Phone: +38 (057) 707-54-19; +38 (099) 08-755-23;
    Address: Svobody sq. 4, Faculty of Physics KNU,
    Kharkov, Ukraine, 61022
    E-mail: mironenko@karazin.ua


   Народилася 1989 році в м. Куп’янськ Харківської області. У 2006 році закінчила Куп’янську гімназію № 1 та вступила у Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна на фізичний факультет, який закінчила в 2011 році.
   З 2011-2016 роки працювала вчителем фізики в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 54. З 2015 року працює на кафедрі фізики низьких температур Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
   З 2019 року навчається в аспірантурі в ХНУ імені В. Н. Каразіна на кафедрі фізики низьких температур.

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Кінетика процесів перенесення фононів і магнонів в гетерогенних  наноструктурах», науковий керівник роботи - доктор фіз. мат. наук, професор Шкловський В. О.

Наукові інтереси: фізика низьких температур.

Основні наукові публікації:

Микроскопический анализ переноса тепла в I1/N/I2 гетерогенных наноструктурах при низких температурах / А.И. Безуглый, В.А. Шкловский, Р.В. Вовк, И.В. Мироненко   // Физика низких температур - выпуск № 5, Т.45, ст. 628-636, 2019