Фізичний факультет
Про кафедру Персональний склад Наукові матеріали Навчальні матеріали Відеолекції

Загальні відомості

Б.І. Вєркін

В.Г. Хоткевич

М.О. Оболенський
   Кафедра фізики низьких температур веде свою історію з 1979 р. Її ініціатором, першим завідувачем і науковим керівником був відомий науковець і громадський діяч, член-кореспондент АН УРСР, професор В.Г. Хоткевич. З історією кафедри фізики низьких температур пов'язані імена славетних представників харківської фізичної школи: видатного вченого і засновника Фізико-технічного інституту низьких температур НАН України академіка Б.І. Вєркіна, знаних фахівців в галузі фізики низьких температур і фізики твердого тіла професорів М.О. Оболенського, Б.О. Мерісова,  В.О. Первакова.
   Яскравий талант цих просвітників та дослідників, високий творчий потенціал і  професійний рівень, безумовний авторитет в науковому середовищі сприяли потужному розгортанню наукової діяльності на кафедрі і формуванню фізичної школи.
   Кафедра фізики низьких температур була і залишається єдиною за профілем підготовки фахівців данного напрямку в системі вищих навчальних закладів України. Діяльність кафедри неодноразово підтримувалася грантами Державного комітету з науки та технологій України, Міжнародного фонду Сороса, Департамента науки і освіти НАТО, Міністерства освіти і науки України. Серед викладачів і науковців кафедри 4 доктори фіз.-мат. наук (Вовк Р.В., Лебедєв В.П., Шкловський В.О., Хоткевич А.В.) і 7 кандидатів наук.
 
   На кафедрі працюють Проблемна науково-дослідна лабораторія фізики низьких температур та Кріогенна лабораторія, які є єдиними в мережі вітчизняних вишів. З 1987 р. на базі ФТІНТ НАНУ діє філія кафедри фізики низьких температур, де бакалаври і магістри кафедри мають змогу залучитися до сучасних науково-дослідних процесів світового рівня. При кафедрі працює науковий семінар з проблем фізики надпровідності професора В.О. Шкловського.
 
   Кафедра має три лабораторні практикуми. Студентам кафедри викладаються 16 спеціальних курсів, більшість з яких є авторськими.
 
   Науковці і викладачі кафедри плідно співпрацюють з науковими фізичними установами Харкова, України і за межами країни. Серед партнерів міжнародної співпраці – Університет м. Ексетер (Великобританія),  Інститут фізики твердого тіла Університету Фрідріх Шиллер, м. Єна (Німеччина), Університет провінції Нью-Брансуік, м. Секвілл (Канада),  Білоруський державний університет, Інститут низьких температур та структурних досліджень, м. Вроцлав (Польща).
   Кафедра та ПНДЛ фізики низьких температур беруть активну участь у вирішенні головної задачі фізики твердого тіла - створенні фундаментальних наукових основ керування властивостями матеріалів. Науковцями проводяться дослідження теплових та транспортних процесів у твердих тілах з дефектами у широкому інтервалі температур. За останні 5 років науковцями і викладачами кафедри опубліковано понад 90 статей в провідних фахових журналах, зроблено близько 30 доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях. Викладачі кафедри є авторами та співавторами близько 20 підручників та навчальних посібників.
   Більшість випускників кафедри нині працює у ФТІНТ НАН України, ННЦ ХФТІ НАН України, Інституті радіоелектроніки НАН України, Інституті монокристалів НАН України, інших наукових і навчальних закладах країн і зарубіжжя
   З 2012 р. кафедру очолює доктор фізико-математичних наук, професор Вовк Р.В.