Фізичний факультет
Про кафедру Персональний склад Наукові матеріали Навчальні матеріали Відеолекції

Наукові матеріали

   З 1950 року плідно працює наукова школа фізики низьких температур, засновниками якої були видатні вчені – академік НАН України Б.І.Вєркін, чл.-кор. НАН України В.Г.Хоткевич. З 1984 року наукову школу очолював  проф. М.О. Оболенський. З 1966 року при кафедрі працює Проблемна лабораторія фізики низьких температур. Серед найбільш вагомих результатів слід відмітити слідуючи. Досягнуто значних результатів у вивченні високотемпературної надпровідності. Розроблена і впроваджена методика отримання досконалих монокристалів шаруватих надпровідників на основі дихалькогенідів  перехідних металів та високотемпературних надпровідників на основі ітрію, що надало можливість виконати комплекс досліджень цих сполук у нормальному і надпровідному станах. Досліджено теплофізичні та механічні властивості металів та конструкційних матеріалів при низьких температурах для потреб нової техніки. Встановлені особливості розсіювання електронів та фононів у просторово-неоднорідних системах, включаючи метало-гідриди та високотемпературні надпровідники. Визначено характеристики дифузійного переносу водню та дейтерію у танталі, аморфних сплавах та квазікристалах Ti-Zr-Ni для потреб водневої енергетики. Встановлено закономірності процесів пластичної течії та формування дефектної структури під час навантаження металів у нормальному та надпровідному станах та у сильних магнітних полях. За останні роки опубліковано 2 монографії та “Таблиці рекомендованих довідкових даних з теплопровідності титанових сплавів”, що введені в дію наказом Держстандарту України. Плідно розвивається співробітництво з науковцями ФТІНТ НАН України, де створено філію кафедри.  Одержані гранти для наукової роботи та співпраці з науково-дослідним центром „Демокрітос” (м.Афіни, Греція),  Брайтонським університетом, університетом Ексетера  (Велика Британія), Фридріх Шиллер-університетом (Йєна, Німеччина).

Публікації кафедри фізики низьких температур:

за 2014 р.

1. R. V. Vovk, N. R. Vovk, I. L. Goulatis, A. Chroneos / Effect of long aging on the resistivity properties of aluminum doped YBa2Cu3-yAlyO7-δ single crystals with a given twin boundary topology. // Journal of Low Temperature Physics (2014) 174: 214-221 DOI:10.1007/s10909-013-0959-6.
2. R. V. Vovk, G.Ya. Khadzhai, I. L. Goulatis, A. Chroneos / Fluctuation conductivity of oxygen underdoped YBa2Cu3O7−δ single crystals // Physica B: Condensed Matter Volume 436, 1 March 2014, Pages 88–90
3. R. V. Vovk, N. R. Vovk, O. V. Dobrovolskiy / Effect of Structural Relaxation on the In-Plane Electrical Resistance of Oxygen-Underdoped ReBa2Cu3O7−δ (Re = Y, Ho) Single Crystals // Journal of Low Temperature Physics (2014) PP. 1 - 17 DOI 10.1007/s10909-014-1121-9
4. Chroneos, A., Londos, C.A., Sgourou, E.N., Vovk, R.V. / Strategies to suppress A-center formation in silicon and germanium from a mass action analysis viewpoint // Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2014) 25: PP. 1388 - 1392 doi: 10.1007/s10854-014-1739-z
5. A. L. Solovjov, M. A. Tkachenko, R. V. Vovk, and A. Chroneos / Fluctuation conductivity and pseudogap in HoBa2Cu3O7−δ single crystals under pressure with transport current flowing under an angle 45? to the twin boundaries // Physica C 501 (2014) p. 24-31 http://dx.doi.org/10.1016/j.physc.2014.03.004.
6. R.V. Vovk, N.R. Vovk, G.Ya. Khadzhai, I.L. Goulatis, A. Chroneos / Effect of praseodymium on the electrical resistance of YВа2Сu3О7−δ single crystals // Solid State Communications, Volume 190, July 2014, Pages 18–22 (Available online 12 April 2014) http://dx.doi.org/10.1016/j.ssc.2014.04.004
7. D.A. Lotnik, A.V. Sokolov, R.V. Vovk / Structure lamination influence on the magnetic flux dynamics in the YBa2Cu3O7-δ single crystals // Functional Materials 21, №1 (2014) р. 5-9.
8. Г.Я. Хаджай,Н.Р. Вовк, Р.В. Вовк "Проводимость монокристаллов Y1–yPryBa2Cu3O7-δ в широком интервале температур и концентраций Pr" / ФНТ, том 40, № 6, c. 630-635 (2014).
9. R.V. Vovk, G.Ya. Khadzhai, O.V. Dobrovolskiy, Z.F. Nazyrov, I.L. Goulatis / Transverse conductivity in Y1-yPryBa2Cu3O7–d single crystals // Material Research Express 1 (2014) 026303 doi:10.1088/2053-1591/1/2/026303.
10. Ruslan V. Vovk, Georgij Ya. Khadzhai, and Oleksandr V. Dobrovolskiy / Phase segregation and the effect of high pressure on the electro-transport in Y0.95Pr0.05Ba2Cu3O7–d single crystals // Mod. Phys. Lett. B 28, 1450142 (2014) [8 pages] DOI: 10.1142/S0217984914501425.
11. R.V. Vovk, G.Ya. Khadzhai, O.V. Dobrovolskiy / Transverse resistance in Y1-yPryBa2Cu3O7–d at large praseodymium concentrations // Physica B 451, (2014), Pages 84-86.
12.Ruslan V. Vovk, Georgij Ya. Khadzhai, Oleksandr V. Dobrovolskiy / Transverse conductivity in PryY1-yBa2Cu3O7–d single crystals in wide range of praseodymium concentration / Appl. Phys. A (2014) 117: 997-1002 DOI: 10.1007/s00339-014-8670-2.
13.R.V. Vovk, N.R. Vovk, G.Ya. Khadzhai, Oleksandr V. Dobrovolskiy, Z.F. Nazyrov / Evolution of the electrical resistance of YBa2Cu3O7-δ single crystals in the course of long-term aging // J Mater Sci : Mater Electron (2014) DOI 10.1007/s10854-014-2292-5.
14. R.V. Vovk, N.R. Vovk, G.Ya. Khadzhai, Oleksandr V. Dobrovolskiy, Z.F. Nazyrov / Effect of high pressure on the fluctuation paraconductivity in Y0.95Pr0.05Ba2Cu3O7–d single crystals // Current Applied Physics 14 (2014) 1779-1782.
15. R.V. Vovk, G.Ya. Khadzhai, O.V. Dobrovolskiy / Conductivity anisotropy in Y1-yPryBa2Cu3O7–d single crystals in a wide range of praseodymium concentrations // Mod. Phys. Lett. B 28, № 31 (2014) 1450245 [10 pages] DOI: 10.1142/S0217984914502455.
16. R.V. Vovk, N.R. Vovk, G.Ya. Khadzhai, Oleksandr V. Dobrovolskiy, Z.F. Nazyrov / Effect of defects on the basal-plane resistivity of YBa2Cu3O7–d and Y1-yPryBa2Cu3O7–d single crystals // Oct 16, 2014 Nov 22, 2014 Accept // JMSE-D-14-01357 DOI 10.1007/s10854-014-2558-y
17. R.V. Vovk, N.R. Vovk, G.Ya. Khadzhai, Oleksandr V. Dobrovolskiy / Resistive measurements of the pseudogap in lightly Pr-doped Y1-yPryBa2Cu3O7–d single crystals under high hydrostatic pressure // Solid State Communication 204 (2015) 64-66.
18. Maievskyi, E. ; Vovk, R. / Effect of Long Aging on the Resistivity Properties of Optimally Doped YBa2Cu3O7-δ Single Crystals // Applied Superconductivity, IEEE Transactions on Volume: PP, Issue: 99 DOI: 10.1109/TASC.2014.2369745 Publication Year: 2014 , Page(s): 1

за 2013 р.

1. R. V. Vovk, Z. F. Nazyrov, I. L. Goulatis, A. Chroneos / Metal-to-insulator transition in Y1-xPrxBa2Cu3O7-δ single crystals with various praseodymium content // Physica C 485 (2013) p. 89-91 http://dx.doi.org/10.1016/j.physc.2012.09.017.
2. R. V. Vovk, Z. F. Nazyrov, L. I. Goulatis, A. Chroneos / Effect of Praseodymium Concentration on the Excess Conductivity Near the Critical Temperature of Y1-xPrxBa2Cu3O7-δ Single Crystals //Journal of Low Temperature Physics (2013) V. 170, Issue 3-4, pp 216-222 170:216-222 DOI 10.1007/s10909-012-0755-8.
3. R.V. Vovk, Z.F. Nazyrov, I.L. Goulatis, A. Chroneos, V.M. Pinto Simoes / Metal-insulator transition and the temperature of the pseudogap anomaly opening in praseodymium doped Y1-zPrzBa2Cu3O7-δ single crystals // Modern Physics Letters B (MPLB) Condensed Matter Physics; Statistical Physics and Applied Physics. -2013. -V.27 Issue: 4. – 1350029 (7 pages).
4. R. V. Vovk, Z. F. Nazyrov, I. L. Goulatis, A. Chroneos / Temperature dependence of the pseudogap in Y1−zPrzBa2Cu3O7−δ single crystals // Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2013) Volume 24, Issue 4, pp 1146-1149 DOI 10.1007/s10854-012-0897-0.
5. R. V. Vovk, N. R. Vovk, I. L. Goulatis, A. Chroneos / Evolution of the metal–insulator transition in oxygen nonstoichiometric YBa2Cu3O7−δ single crystals under pressure // Journal of Materials Science: Materials in Electronics April 2013 10.1007/s10854-013-1221-3
6. R.V. Vovk, N.R. Vovk, G.Ya. Khadzhai, I.L. Goulatis, A. Chroneos / Effect of high pressure on the electrical resistivity of optimally doped YBa2Cu3O7−δ single crystals with unidirectional planar defects // Physica B: Condensed Matter Available online 25 April 2013 http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2013.04.032, Volume 422, 1 August 2013, Pages 33–35.
7. G.Ya. Khadzhai, R.V. Vovk, N.R. Vovk / Induced by high pressure the relaxation of the electrical resistance of YBa2Cu3O7-d single crystals // Low Temp. Phys. , v.39, №6, (2013) p.684-689.
8. R. V. Vovk, N. R. Vovk, O. V. Shekhovtsov, I. L. Goulatis, A. Chroneos / C-axis hopping conductivity in heavily Pr-doped YBCO single crystals // Supercond. Sci. Technol. 26 (2013) 085017.
9. R.V. Vovk, Z.F. Nazyrov, G.Ya. Khadzhai, V.M. Pinto Simoes, V.V. Kruglyak / Effect of transverse and longitudinal magnetic field on the excess conductivity of YBa2Cu3-zAlzO7-δ single crystals with a given topology of plane defects // Functional Materials 20, №2 (2013) р. 208-216.
10. R. V. Vovk, N. R. Vovk, A.V. Samoilov, I. L. Goulatis, A. Chroneos / Effect of long aging on the resistivity properties of optimally doped YBa2Cu3O7−δ single crystals // Solid State Communications 170 (2013) 6-9 http://dx.doi.org/10.1016/j.ssc.
11. R. V. Vovk, N. R. Vovk, I. L. Goulatis, A. Chroneos / Coexistence of different types of transverse conductivity in Y1-xPrxBa2Cu3O7-δ single crystals with different praseodymium concentrations // Modern Physics Letters B (MPLB) Condensed Matter Physics; Statistical Physics and Applied Physics. -2013. -V.27, №27. – 1350198 (6 pages) DOI:10.1142/S0217984913501984.
12. R. V. Vovk, I. L. Goulatis, A. Chroneos / The relaxation effect of pressure on the pseudogap in oxygen underdoped НоBa2Cu3O7-δ single crystals // Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2013) Volume 24, Issue 12, Page 5127-5131, DOI 10.1007/s10854-013-1534-2.
13. R. V. Vovk, A.V. Samoilov, I. L. Goulatis, A. Chroneos / Influence of intrinsic pinning on the resistive properties of YBa2Cu3O7-δ single crystals. // Modern Physics Letters B (MPLB) Condensed Matter Physics; Statistical Physics and Applied Physics Vol.27, №30 (2013) 1350220 (8 pages) DOI:10.1142/S0217984913502205.
14. R. V. Vovk, N. R. Vovk, O.V. Dobrovolskiy / Aging Effect on Electrical Conductivity of Pure and Al-doped YBa2Cu3O7-δ Single Crystals with a Given Topology of Planar Defects // Hindawi Publishing Corporation Advances in Condensed Matter Physics Volume 2013, Article ID 931726, 7 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/931726
15. R.V. Vovk, N.R. Vovk, A.V. Samoilov / Effect of praseodymium doping on electroresistivity along c-axis in Y1-xPrxBa2Cu3O7-δ single crystals // Functional Materials 20, №4 (2013) р. 457-461.

за 2012 р.

1. R.V. Vovk , V.M. Gvozdikov, M.A. Obolenskii, Z.F. Nazyrov, V.V. Kruglyak / Magneto-resistance and intrinsic pinning of vortices in the untwined YBa2Cu3O7–? single crystals with a small deviation from the oxygen stoichometry // Acta Physica Polonica A, Vol.121 (2012) №5-6 p.1191-1194
2. M.A. Obolenskiy, D.D. Balla, A.A. Zavgorodniy, R.V. Vovk, Z.F. Nazyrov, I. L. Goulatis, M.Januszczyk, J.N.Latosinska / Compression changes of the electrical resistance and of the critical temperature in Nb1-xSe2Snx single crystals. // Acta Physica Polonica A Vol.122 (2012) №1 p.1111-1113.
3. R. V. Vovk, M. A. Obolenskii, Z. F. Nazyrov, I. L. Goulatis, A. Chroneos / Electro-transport and structure of 1-2-3 HTSC single crystals with different plane defects topologies // Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2012) 23:1255–1259 DOI 10.1007/s10854-011-0582-8.
4. Chroneos A., Vovk R.V., Goulatis I. / Oxygen self-diffusion in apatites // Chemical Monthly (2012) –V.143. –P.345-353. DOI 10.1007/s00706-011-0696-y REVIEW.
5. R. V. Vovk, G.Ya. Khadzhai, Z. F. Nazyrov, I. L. Goulatis, A. Chroneos / Relaxation of the normal electrical resistivity induced by high-pressure in strongly underdoped YBa2Cu3O7-δ single crystals. Physica B 407 (2012) – 4470-4472.
6. R. V. Vovk, Z. F. Nazyrov, I. L. Goulatis, A. Chroneos / Localization effect and pseudo-gap in praseodymium doped Y1-zPrzBa2Cu3O7-δ single crystals // Modern Physics Letters B (MPLB) Condensed Matter Physics; Statistical Physics and Applied Physics. -2012. -V.26 Issue: 25. – 1250163 (6 pages).
7. A. Chroneos, D. Parfitt, R.V. Vovk, I.L. Goulatis, / Optimizing oxygen diffusion in cathode materials for solid oxide fuel cells // Modern Physics Letters B (MPLB) Condensed Matter Physics; Statistical Physics and Applied Physics. -2012. -V.26 Issue: 30. – 1250196 (8 pages).
8. R. V. Vovk, G. Ya. Khadzhai, and M. A. Obolenskii / Evolution of the electrical resistance of YBa2Cu3O7-δ with δ ≈ 0.45 under high hydrostatic pressures // Low Temp. Phys. 38, 255 (2012).
9. R.V. Vovk, Z.F. Nazirov, A.G. Petrenko, V.V. Khotkevich, S. Roshko / Effect of structure relaxation on the temperature dependence of a pseudogap in the YВа2Сu3О7–δ single crystals with varied oxygen content // Physics and Techniques of High Pressure, v.22,№2 (2012) p.88-94.
10. R.V. Vovk, Z.F. Nazyrov, V.V. Kruglyak, F.Y. Ogrin / Anisotropy of magnetoresistance in untwinned YВа2СuзО7-δ single crystals // Functional Materials 19, №2 (2012) р. 157-162.
11. R.V. Vovk, G.Ya. Khadzhai, Z. F. Nazyrov / Evolution of normal electrical resistance in oxygen underdoped Но1Ba2Cu3O7-δ single crystals in the process of application-removal of high hydrostatic pressure. // Functional Materials 19, №4 (2012) р.

за 2011 р.

Статті
1. Б.А.Мерисов, Г.Я.Хаджай, П.Н.Вьюгов, О.Е. Кожевников. Исследование тепло- и электропроводности высокочистого гафния при низких температурах // МФиНТ, 2011, т. 33, в. 3, с. 301–309.
2. R. V. Vovk, A. A. Zavgorodniy, M. A. Obolenskii et. al. / Effect of high pressure on the metal-dielectric transition and the pseudo-gap temperature range in oxygen deficient YBa2Cu3O7-δ single crystals // J Mater Sci: Mater Electron (2011) 22:20–24 DOI 10.1007/s10854-010-0076-0.
3. R.V. Vovk et. al / Phase separation in oxygen deficient НоBa2Cu3O7-δ single crystals: effect of high pressure and twin boundaries. // Philosophical Magazine Vol. 91, No. 17, 11 June 2011, 2291-2302.
4. A.I. Chroneos, R.V. Vovk et. al / Vacancy-Fluorine Clusters in Silicon // Acta physica polonica A, 2011. vol. 119, №6, р. 774-777.
5. R.V. Vovk et. al / Effect of small oxygen deficiency on the para-coherent transition and 2D-3D crossover in untwinned YBa2Cu3O7-δ single crystals // Journal of Alloys and Compounds, 2011, 509, 4553–4556
6. Р.В. Вовк и др. / Поперечная проводимость и псевдощель в монокристаллах Y1-zPrzBa2Cu3O7-δ с различным содержанием празеодима // ФТВД, 2011, т.21, № 3, с.34-38.
7. A.A.Zavgorodniy, R.V.Vovk, M.A.Obolenskii et. al / Relaxation of electrical resistance and phase separation in ReBa2Cu307-δ (Re = Y, Ho) single crystals strongly underdoped with oxygen // Functional Materials, 2011, 18, № l, р. 56-65.
8. А.Л.Соловьёв, М.А.Ткаченко, Р.В.Вовк, М.А.Оболенский / Особенности поведения флуктуационной проводимости и псевдощели в слабо допированных монокристаллах HoBa2Cu3O7-δ под давлением. // ФНТ, 2011, т. 37, № 9-10, c. 1053-1056.
9. R.V.Vovk, V.M.Gvozdikov, M.A.Obolenskii, Z.F. Nazyrov, V.V.Kruglyak / Magneto-resistance and intrinsic pinning of vortices in the untwined YBa2Cu3O7-? single crystals with optimal oxygen content and a small deviation from the oxygen stoichometry // // Acta Physica Polonica A, 2011. – принято в печать.
10. З.Ф.Назиров, Р.В.Вовк, М.О.Оболенський, А.А.Завгородній, К.А. Котвицька / Вплив перерозподілу лабільного кисню на температурну залежність псевдощілини в роздвійникованих монокристалах YВa2Сu3О7-δ // Вісник Харківського національного університету, том 946, серія: фізична "Ядра, частинки, поля", 2011, вип. 1 /49/, с. 55-58.
11. R.V.Vovk, Z.F.Nazyrov, M.A.Obolenskii, V.M.Pinto Simoes, M.Januszczyk, J.N.Latosinska / Effect of Oxygen Redistribution on Temperature Dependence of Pseudo-Gap in Underdoped НoBа2CuзO7-Δ Single Crystals. // Acta Physica Polonica A, 2011, v. 120, № 3, р. 512-515.
12. R.V.Vovk, M.A.Obolenskii, Z.F.Nazyrov, I.L.Goulatis, A.Chroneos / Electro-transport and structure of 1-2-3 HTSC single crystals with different plane defects topologies // J Mater Sci: Mater Electron (2011) – принято в печать.
13. А.А.Завгородній, Р.В.Вовк, М.О.Оболенський, З.Ф.Назиров, О.Чурюкова / Співіснування різних видів провідності в монокристалах Y1-xPrxBa2Cu3O7-δ з різним вмістом празеодиму // ВІСНИК Харківського національного університету, том 955, серія: фізична "ЯДРА, ЧАСТИНКИ, ПОЛЯ", 2011, вип. 2 /50/, с. 67-70.
14. А.А.Завгородний, Р.В.Вовк, М.А.Оболенский, З.Ф.Назиров, Е.И.Чурюкова // Влияние отжига на температурную зависимость псевдощели в монокристаллах YВа2СuзО7-δ с большим дефицитом кислорода // ВІСНИК Харківського національного університету, серія: фізична – принято в печать.
15. Р.В.Вовк, З.Ф.Назиров, М.А.Оболенский, А.А.Завгородний, Е.И.Чурюкова / Анизотропия проводимости в монокристалах Y1-zPrzBa2Cu3O7–δ с различным содержанием празеодима. // Functional Materials, 2011, 18, № 4, р. 74-79.
16. Р.В.Вовк, Г.Я. Хаджай, М.А.Оболенский // Эволюция нормального электросопротивления монокристаллов YBa2Cu3O7-δ с δ≈0.45 в процессе приложения высокого гидростатического давления // ФНТ, 2011 – принято в печать.
17. Р.В.Вовк, З.Ф.Назиров, В.Ю.Гресь, А.А.Позняк, A.I.Chroneos / Элементарная ячейка и моделирование атомного масштаба соединений вида RBa2Cu3O6.5 и R1-XPrXBa2Cu3O6.5 (R= Y и лантаноиды) // Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 2011, вип. 122, с.176-186.
18. O.Dobrovolskiy, M.Huth, A.Shklovskij. Fabrication of Artificial Washboard Pinning Structures in Thin Niobium Films // Jurn. of Superconductivity and Novel Magnetism, 2011. – принято в печать.

Тези
1. R.V. Vovk / Magneto-resistance of the YBa2Cu3O7−δ single crystals with a small deviation from the oxygen stoichometry/ The European Conference Physics of magnetism 2011 (PM'11) June 27 - July 1, 2011 Poznan, Poland notification of acceptance for presentation, poster, p-4-04A.Grib, P.Seidel. Synchronization of self heated josephson junctions by a superconducting resonator. 4-EA-P64 (A875)
2. A.Grib, P.Seidel. The Influence of the Resonator on the Self Heating Eeffect and the Synchronization of Josephson Junctions // IEEE/CSC & ESAS European Superconductivity News Forum (ESNF), No. 16, April 2011.
3. R.V. Vovk et. al / Magneto-resistance of the YBa2Cu3O7−δ single crystals with a small deviation from the oxygen stoichometry/ The European Conference Physics of magnetism 2011 (PM'11). Abstract book. June 27–July 1, 2011, Poznan, р.113.
4. 5. Р.В.Вовк, Г.Я.Хаджай, А.А.Завгородний, М.А.Оболенский, З.Ф.Назиров. Эволюция нормального электросопротивления монокристаллов YBa2Cu3O7–? в процессе приложения высокого гидростатического давления. // Тез. докл. Межд. конф. «Высокочистые материалы: получение, применение, свойства» 15–18 ноября 2011 г. Харьков, с. 49–50.
5. 6. В.М.Ажажа, А.М.Бовда, С.Д.Лавриненко, Л.В.Онищенко, Н.Н.Пилипенко, А.Н.Гриб, Б.А.Мерисов, Г.Я.Хаджай, С.В.Малыхин, А.Т.Пугачев, С.В.Крячко. Синтез, структура и свойства квазикристаллов из сверхчистых метал лов // Там же, с. 36.
6. 7. О.Е.Кожевников, П.Н.Вьюгов, А.С.Булатов, А.В.Корниец, Б.А.Мерисов, Г.Я.Хаджай. Исследование влияния примесного состава на свойства высокочистого гафния. Там же, с. 31–32.

за 2010 р.

Статті
1. А.А.Завгородний, Р.В.Вовк, М.А.Оболенский, А.В.Самойлов / Магнитосопротивление и 2D-3D кроссовер в легированных алюминием монокристаллах YBa2Cu3-zAlzO7-δ с системой однонаправленных двойниковых границ. // ФНТ, 2010, т. 36, № 1, с.143-147.
2. A.Chroneos, R.V.Vovk, I.L.Goulatis, and L.I.Goulatis. / Oxygen transport in perovskite oxides: А brief review. // J. Alloys and Compounds. 2010, v. 494, p.190-195.
3. R.V.Vovk, M.A.Obolenskii, A.A.Zavgorodniy, I.L.Goulatis, A.I.Chroneos. / Effect of high pressure on the metal – dielectric transition and the pseudo-gap temperature range in oxygen deficient YBa2Cu3O7-δ single crystals // J. Mater Sci: Mater in Electron. 2010, v. 21. (Accepted).
4. R.V.Vovk, M.A.Obolenskii, A.A.Zavgorodniy, I.L.Goulatis, A.I.Chroneos / Influence of high pressure on the temperature dependence of the pseudo-gap in oxygen deficient YBa2Cu3O7-δ single crystals // J. Modern Physics Letters, 2010, v. 43.(Accepted).
5. A.Grib, G.Khadzhay, B.Merisov, D.Vinogradov, M.Tikhonovsky / Kinetics of Hydrogen in Zr-H and Zr-D Systems // Int. J. of Hydrogen Energy, 2010, v. 35, p.5442-5447.
6. A.Grib, D.Heinert, R.Nawrodt, C.Schwarz, V.Groβe, P.Seidel, I.Martin, S.Rowan, and J.Hough / Acoustic losses in a thick quartz plate at low temperatures // Journal of applied physics, 2010, v. 107, 013504.
7. D.Heinert, A.Grib, K.Haughian, J.Hough, S.Kroker, P.Murray, R.Nawrodt, S.Rowan, C.Schwarz, P.Seidel, A.Tünnermann / Potential mechanical loss mechanisms in bulk materials for future gravitational wave detectors // J. Phys.: Conf. Ser. 2010, v. 228, 012032
8. V.Grosse, C.Pansow, A.Steppke, F.Schmidl, A.Undisz, M.Rettenmayr, A.Grib, and P.Seidel / Pulsed laser deposition of niobium thin films for in-situ device fabrication and their superconducting properties // Journal of Physics: Conference Series, 2010, v. 234, 012015
Д.Д. Балла
9. О.В.Самойлов, А.А.Завгородній, Р.В.Вовк, М.О.Оболенський / Електрорезистивні властивості монокристалів Nb1-xSe2Snx: вплив високого тиску і допування оловом. // Вісник. Харків. нац. ун-ту. Cер. Фізична. Ядра, частинки, поля. 2010, № 887, вип.1/45. С. 100-103.
10. А.А.Завгородній, Р.В.Вовк, М.А.Оболенський, Д.А. Лотник. / Паракогерентний перехід і 2D-3D кросовер у монокристалах YВа2СuзО7-δ з малим дефіцитом кисню. // Вісник ХНУ, серія «Фізика», 2010 – прийнято до друку.
11. А.А.Завгородний, Р.В.Вовк, А.В.Самойлов, М.А.Оболенский / Индуцированное высоким давлением фазовое расслоение в недодопированных кислородом монокристаллах Но1Ba2Cu3O7-δ. // «Вісник Донецького національного університету», серія А «Природничі науки». 2010, № 843. -вип.1. (Принято в печать).
12. O.V.Dobrovolskiy, M.Huth and V.A.Shklovskij / Fabrication of artificial washboard pinning structures in thin niobium films.// Accepted to J.Supercond. Novel Magnet., 2010. DOI:10.1007/s10948-010-1055-7.
13. O.V.Dobrovolskiy, M.Huth and V.A.Shklovskij / Anisotropic magnetoresistive response in thin Nb film decorated by an array of Co stripes // Accepted to Supercond. Sci. technol., 2010, v. 23.
14. А.Р.Казачков, Г.Ю.Василец, А.А.Давиденко, Т.А.Клименко, И.С.Ястребов / Учебно-исследовательские проекты в системе высшего образования // Пути повышения качества профессиональной подготовки студентов: материалы междунар. науч.-практ. конф. Минск, 22–23 апр. 2010 г., с.418–421, Минск: БГУ, 2010. 567 с.
15. A.Grib, Y.Shukrinov, F.Schmidl, P.Seidel / Experimental and theoretical investigation on high-Tc superconducting intrinsic Josephson junctions // Journal of Physics: Conference Series, 2010, v. 248, 012038, Doi:10.1088/1742-6596/248/1/012038
16. A.Grib, and P.Seidel / The origin of multibranch IV-characteristics of shunted Josephson junction arrays // Journal of Physics: Conference Series, 2010, v. 248, 012063. Doi:10.1088/1742-6596/248/1/012063
17. В.С.Крыловский, С.В.Лебедев / Скачкообразная деформация сплава Pb- 27 ат.% In в нормальном состоянии // Вісник ХНУ (Фізика), 2010 вип.13, № 914, с. 102-105.
18. С.В.Лебедев, С.В.Савич / Скачкообразная деформация сплава Al- 3% Mg в интервале температур (270- 350) Вісник ХНУ (Фізика), 2010 вип.14, № 915, с. К 91–95.
19. В.И.Дубинко, А.Н.Довбня, В.А.Кушнир, И.В.Ходак, В.П.Лебедев, В.С.Крыловский, С.В.Лебедев, В.Ф.Клепиков / Воздействие электронного облучения на скачкообразную деформацию сплава Al-3%Mg // Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ) Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение 2010, № 5, с. 36–42.
20. В.И.Дубинко, А.Н.Довбня, В.А.Кушнир, В.В.Митроченко, И.В.Ходак, В.П.Лебедев, В.С.Крыловский, С.В.Лебедев, В.Ф.Клепиков / Пластическая деформация алюминия в режиме непрерывного электронного облучения // Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ) Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, 2010, № 5, с. 43–49.
21. В.И.Дубинко, А.Н.Довбня, В.А.Кушнир, В.В.Митроченко, И.В.Ходак, В.П.Лебедев, В.С.Крыловский, С.В.Лебедев, В.Ф.Клепиков / Воздействие высокоэнергетичного пучка электронов на пластическую деформацию металлов // Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ) Сер. Ядерно-физические исследования, 2010, № 3, с. 140-144.
22. Н.И.Айзацкий, А.Н.Довбня, В.И.Дубинко, В.Ф.Жигло, А.И.Косой, В.А.Кушнир, В.В.Митроченко, С.А.Пережогин, Д.Л.Степин, И.В.Ходак, В.П.Лебедев, В.С.Крыловский, С.В.Лебедев / Установка для исследования воздействия потока электронов на деформацию металлов // Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ) Сер. Ядерно-физические исследования, 2010, № 3, с. 145–149.

Тези
1. Р.В.Вовк, М.А.Оболенский, А.А.Завгородний, А.В.Самойлов / Флуктуационная проводимость монокристаллов Y1-zPrzBa2Cu3O7-δ с различным содержанием празеодима // Материалы VI Международной научно-технической конференции БФФХ-2010: «Актуальные вопросы теоретической и прикладной биофизики, физики и химии». –т. №1 – общие вопросы физики и химии. – с.169-171. – Севастополь-2010г.
2. Б.А.Мерисов, Г.Я.Хаджай, П.Н.Вьюгов, О.Е.Кожевников / Исследование тепло- и электропроводности высокочистого гафния при низких температурах // Материалы 19 Международной конференции по радиационному материаловедению, Алушта, 2010 р. 2 с.
3. Д.Мухханад, Х.Али Нур, Г.Федорук, А.А.Давиденко, С.В.Адашкевич, В.Ф.Стельмах, Л.В.Стригуцкий / IV Международная конференция «Материалы и структуры современной электроники», Минск, БГУ, 23-24 сентября 2010 г.
4. V.A.Shklovskij “The Hal effect and ac power absorbtion by vortices in a superconductor with periodic pinning potrntial”// Invited talk at Int. Conf. On Supercond. And Magnetism, ( Antalya, Turkey, 2010).
5. V.A.Shklovskij and V.V.Sosedkin. “Guiding of vortices and ratchet effect in comparison with the Hall effect in superconducting films with asymmetric pinning potential” // Invited talk at Int. Workshop on superconductivity MMT-2010 (Ariel, Israel )
6. O.V.Dobrovolskiy, M.Huth and V.A.Shklovskij. “Fabrication of artifitial washboard pinning structures in thin niobium films sputtered on sapphire substrates”// Proc. of the Int. Conf. On Supercond. And Magnetism ( Antalya, Turkey, 2010), p.307.
7. O.V.Dobrovolskiy, M.Huth and V.A.Shklovskij. Realisation of an asymmetric washboard pinning potential in nanostructured thin films of niobium. Pros. Of the Cryoconference for Young Researches. (Kosice, Slovakia, 2010), p. 5-6.
8. O.V.Dobrovolskiy, R.Sacher, M.Huth and V.A.Shklovskij. Event magnetoresistive response in thin Nb films with washboard pinning nanostructures.// Proc. of the 4-th Int. Congress on Advanced Electromagn. Materials in Microvaves and Optics. (Karlsruhe, Germany, 2010), p.528-530.
9. O.V.Dobrovolskiy, E.Begun, M.Huth and V.A.Shklovskij. Realisation of a washboard pinning potential in thin Nb films decorated by an array of nanoscale ferromagnetic lines.// Pros. Of the Int. Conf. On Nanoscale Magnetism (Istanbul, Turkey, 2010), p.202.
10. В.И.Дубинко, И.В.Ходак, С.В.Лебедев Влияние высокоэнергетичного электронного облучения на скачкообразную деформацию алюминий – магниевого сплава. – Международная научная конференция молодых ученых Физика низких температур (МКМУ–ФНТ–2010) с.

за 2009 р.

Статті
1. R.V. Vovk, M.A. Obolenskii, A.A. Zavgorodniy, I.L. Goulatis, V.I. Beletskii, A. Chroneos / Structural relaxation, metal-to-insulator transition and pseudo-gap in oxygen deficient НоBa2Cu3O7-δ single crystals // Physica C. – 2009. –V.469. – P. 203-206.
2. А.А. Завгородній, М.О. Оболенський, Р.В. Вовк, І.Л. Гулатіс, О.В. Самойлов, О.В. Бондаренко / Дефектність кристалічної структури, морфологія площин двійникування і резистивні властивості ВТНП-монокристалів системи 1-2-3 у нормальному стані // Вісник. Харків. нац. Ун-ту. Cер. Фізична. Ядра, частинки, поля. – 2009. - №845. - вип.1/41. – С. 82-86.
3. D. A. Lotnyk, R. V. Vovk, M. A. Obolenskii, A. A. Zavgorodniy, J. Kovác, M. Kanuchová, M. Šefciková, V. Antal, P. Diko / Evolution of Fishtail-effect with aging in pure and Ag-doped MG-YBCO 03/2009 Cond-mat: arXiv:0902.3394v1
4. R.V. Vovk, M.A. Obolenskiy, A.A. Zavgorodniy, D.A. Lotnyk, K.A. Kotvitskaya / Temperature dependence of the pseudogap in aluminum- and praseodymium-doped YBa2Cu3O7-δ single crystals // Physica B (2009), doi: 10.1016/j.physb.2009.05.047
5. R.V. Vovk, M.A. Obolenskii, A.A. Zavgorodniy, I.L. Goulatis, A. Chroneos, Е.V. Biletskiy / Resistive investigation of pseudogap state in non-stoichiometric ReBa2Cu3O7-δ (Re=Y, Ho) single crystals with due account for BCS - BEC crossover // J. Alloys Compd. (2009), doi: 10.1016/j.jallcom.2009.05.132
6. А.А. Завгородній, Р.В. Вовк, М.О. Оболенський, О.В. Самойлов, І.Л. Гулатіс / Вплив легування празеодимом на надлишкову провідність монокристалів YBaCuO з системою односпрямованих двійникових меж // «Вісник Донецького національного університету», серія А «Природничі науки». №839. -вип.1. – С. 125-129 (2009).
7. A.I. Chroneos, I.L. Goulatis, R.V. Vovk, M.A. Obolenskii, A.A. Zavgorodniy, A.V. Bondarenko, A.V. Samoilov./ Atomistic models for R1-xPrxBa2Cu3O7-δ (Re=Y and lanthanides) and related oxides.// ФТВД, т.19, №3, с. 25-30 (2009).
8. R.V. Vovk, A.A. Zavgorodniy, M.A. Obolenskii, A.V.Samoilov,
Е.V. Biletskiy / Evolution of the pseudogap state in HTSC-single crystals of the 1-2-3 system at complete or partial replacement of their constituents // Functional materials (Accepted in №3) 2009.
9. А.А. Завгородній, Р.В. Вовк, М.О. Оболенський, О.В. Самойлов, І.Л. Гулатіс / Вплив легування празеодимом на надлишкову провідність монокристалів YBaCuO з системою односпрямованих двійникових меж // «Вісник Донецького національного університету», серія А «Природничі науки». №839. -вип.1. – С. 253-256 (2009).
10. R.V. Vovk, M.A. Obolenskiy, A.A. Zavgorodniy, D.A. Lotnyk, K.A. Kotvitskaya / Temperature dependence of the pseudogap in aluminum- and praseodymium-doped YBa2Cu3O7-δ single crystals // Physica B 404 (2009)
p. 3516-3518.
11. A.I. Chroneos, I.L. Goulatis, R.V. Vovk, A.A. Zavgorodniy, M.A. Obolenskii, A.V. Samoilov./ Atomistic models for R1-xPrxBa2Cu3O7-δ (Re=Y and lanthanides) and related oxides.// ФТВД, т.19, №2, с. 7-13 (2009).
12. R.V.Vovk, M.A.Obolenskii, A.A.Zavgorodniy, I.L.Goulatis, A.I.Chroneos. Incoherent transport and pseudo-gap in HoBa2Cu3O7-δ single crystals with different oxygen content.// J Mater Sci: Mater in Electron (2009) 20: p.858-860.
13. R. V. Vovk, M. A. Obolenskii, A. A. Zavgorodniy, I. L. Goulatis, A. Chroneos, Е.V. Biletskiy / Resistive investigation of pseudogap state in non-stoichiometric ReBa2Cu3O7-δ (Re=Y, Ho) single crystals with due account for BCS - BEC crossover // J. Alloys Compd. 485 (2009) p. 121-123.
14. А.А. Завгородній, Р.В. Вовк, М.О. Оболенський, О.В. Самойлов / Вплив високого гідростатичного тиску на перехід метал-діелектрик і температуру відкриття псевдощілини в недодопованих киснем монокристалах Y1Ba2Cu3O7-δ // Вісник ХНУ, серія «Фізика», (2009) – прийнято до друку.
15. V.A.Shklovskii, Khop Dang Tkhi Bik // Effect of the transport current on microwave absorbtion by vortices in type – II suprconductors. Low Temp. Physics, v.35, N 5, (2009), p. 365 – 369.
16. V.A.Shklovskii // Nonlinear two – dimensional temperature – dependent impedance and the ac power absorbtion by vortices in tilted washboard pinning potential. Journal of Physics. Conference Series, v.150, (2009) 052240.
17. А.А.Васильев, К.В.Ковтун, С.В.Малыхин, Б.А.Мерисов, А.Т.Пугачёв, О.В.Трембач, Г.Я.Хаджай. / Электрическое сопротивление объемного аморфного сплава Zr41.2Be22.5Ti13.8Cu12.5Ni10 и его поликристаллического аналога // ФНТ, 2009, т. 35, № 11.

Тези
1. R.V.Vovk, M.A.Obolenskii, A.A.Zavgorodniy, K.A. Kotvitskaya / The pseudogap in aluminum- doped YBa2Cu3O7-δ single crystals // Розвиток наукових досліджень. Матеріали 4-ї міжнародної науково-практичної конференції. Полтава-2009, с.12-13.
2. R.V.Vovk, M.A.Obolenskii, A.A.Zavgorodniy / Induced by a step-wise change of temperature structural relaxation and the pseudogap in oxigen deficient HoBaCuO single crystals // Mini-Colloquium and International Workshop: “Modern Challenges in Microwawe Superconductivity, Photonics and Electronics”, Kharkiv 11-12 June 2009, p.11.