Фізичний факультет
Про кафедру Персональний склад Наукові матеріали Навчальні матеріали

Загальні відомості

   Кафедра загальної фізики заснована у 1940 році і є однією зі старіших кафедр на фізичному факультеті. Першим завідувачем кафедри був доцент А.С.Мільнер. У 1964 році за участю чл.-кор. АН УРСР Є.С.Боровика на кафедрі було відкрито спеціалізацію «Фізика магнітних явищ».
З 2016 р. кафедру очолює доктор фізико-математичних наук, професор Лазоренко О.В.


   Наукова діяльність кафедри пов'язана з дослідженням фізичних властивостей певних класів магнітних та діелектричних кристалів. Розвиваються такі сучасні напрямки як дослідження магнетизму ультрамалих частинок та багатошарових тонких плівок, властивостей магнітних та сегнетоелектричних систем, методи комп'ютерного моделювання фізичних явищ; новітні методи фрактального та мультифрактального аналізів, дробового числення для дослідження процесів і сигналів різної фізичної природи, вивчення одно- та багатовимірних структур, процесів динамічного хаосу та самоорганізації у нелінійних системах.
   За роки існування кафедри захищено 24 кандидатських і 5 докторських дисертацій.    Співробітниками кафедри отримано 34 авторських свідоцтва і 4 патенти.
   13 викладачів кафедри внесені до Залу Слави фізичного факультету:
Боровик Євген Станіславович член-кореспондент АН УРСР 
Мільнер Абрам Соломонович завідувач кафедри загальної фізики, декан фізико-математичного факультету 
Цукерник Віктор Мойсейович доктор фізико-математичних наук, професор
Звягін Анатолій Іларіонович , член-кореспондент Академії наук України, лауреат Державної премії України 
Андерс Олександр Георгійович завідувач кафедри загальної фізики, лауреат Державної премії України
Харченко Микола Федорович академік НАН України, лауреат премії Академії наук СРСР і Польської Академії наук, лауреат премії АН УРСР ім. К.Д. Синельникова, лауреат Державної премії України
Мамалуй Юлія Олександрівна доктор фізико-математичних наук, професор
Смушков Ігор Вадимович доктор фізико-математичних наук, професор
Хацько Євген Миколайович доктор фізико-математичних наук, професор
Ольховик Лариса Павлівна доктор фізико-математичних наук, професор
Попков Юрій Андронович  доктор фізико-математичних наук, професор
Кунцевич Станіслав Петрович  доктор фізико-математичних наук, професор
Єременко Віктор Валентинович академік НАН України, лауреат Державної премії України, премії Президії АН УРСР ім. К. Д. Синельнікова , Державної премії Азербайджанської РСР, премії Президії АН СРСР та Польської Академії наук, премії Президії Національної академії наук України ім. Л. В. Шубникова. Нагороди: орден «За заслуги» III ступеня та Почесна грамота Верховної Ради України
   Загальна кількість робіт кафедри становить більше 1000, більшість з них це наукові статті та тези доповідей на наукових конференціях різного рівня, 70 - методичні розробки з загальної фізики та фізики магнітних явищ.
   Викладачами кафедри видано 4 підручники: Боровик Є. С., Мільнер А. С. «Лекции по ферромагнетизму», Боровик Є. С., Мильнер А. С., Єременко В. В. «Лекции по магнетизму», Палєхін В. П. «Физика»; 3 монографії: В. В. Єременко «Введение в оптическую спектроскопию магнетиков», В. В. Єременко, Ю. Б. Літвіненко, В. Н. Науменко, М. Ф. Харченко «Магнитооптика и спектроскопия антиферромагнетиков», О.В.Лазоренко, Л.Ф. Чорногор «Сверхширокополосные сигналы и процессы»; та видано ряд навчальних посібників.


   Студенти кафедри загальної фізики мають можливість проходити стажування в реальних наукових лабораторіях Фізико-технічного інститута низьких температур ім.Б.І.Вєркіна (м.Харків) та на колайдері, що будується ОІЯД (м.Дубна).
   У ФТІНТ ім.Б.І.Вєркіна існує філія кафедри, де студенти проходять практику на унікальних експериментальних установках, виконують курсові та дипломні роботи.
   Кафедра успішно здійснює навчання іноземних студентів-бакалаврів, які зацікавлені в майбутньому працювати в освітній галузі. Для цього розроблені відповідні курси та програми спрямовані на підготовку вчителів шкіл.
   У рамках розвитку технологій дистанційного навчання розроблено курси «Фізика для студентів-екологів» та «Фізика для студентів-біологів».
   Рішенням Вченої ради фізичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна базовою кафедрою для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності та викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту, за напрямом «Фізика та астрономія» призначено кафедру загальної фізики фізичного факультету ХНУ.

Історичний нариc

Завідувачі кафедри загальної фізики