Фізичний факультет
Про кафедру Персональний склад Наукові матеріали Навчальні матеріали

Наукова діяльність

   Науковий напрямок кафедри - Фізика магнітних явищ.
   Наукова діяльність пов'язана з дослідженням фізичних властивостей певних класів магнітних та діелектричних кристалів. Розвиваються такі сучасні напрямки як дослідження магнетизму ультрамалих частинок та багатошарових тонких плівок, властивостей фрустрованих магнітних та електричних систем, методи комп'ютерного моделювання фізичних явищ. На основі досліджень магнітних властивостей базових і заміщених гексагональних феритів розроблено конкретні варіанти пристроїв, які використовуваються у техніці високих та надвисоких частот. Розроблено нові сучасні технології (кріохімічна та радіаційно-термічна) одержання дрібнодисперсних феритових порошків, призначених для створення ефективних підмагнічуючих середовищ та середовищ для вертикального високощільного магнітного запису. Кафедрою випущено біля 400 фахівців, захищені 4 докторських і 23 кандидатських дисертації. Розробки захищені 21 авторськими свідоцтвами та патентами. За останні 10 років опубліковано 95 статей у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях. Кафедра є провідною установою при ВАК України з спеціалізації 01.04.11 – магнетизм. .


   Міжнародне співробітництво
1. З університетом ім. П.Й.Шафаріка, м. Кошице, Словаччина;
2. З Фізико-технічним інститутом ім. А.Ф. Йоффе РАН (С.-Петербург, Росія).