Фізичний факультет
Про кафедру Персональний склад Наукові матеріали Курс теоретичної фізики Спеціальні курси

Загальні відомості

    Ідея створення кафедри теоретичної фізики у Харківському університеті належить видатному фізику-теоретику ХХ століття, лауреату Нобелівської та Ленінської премій, академіку Л.Д. Ландау. Він працював у Харківському університеті з 1935 р. по 1937 р. У Харкові Л.Д. Ландау створив знамениту наукову школу фізиків-теоретиків, досягнення якої відомі далеко за межами нашої країни.

   Підготовку фахівців з теоретичної фізики зараз здійснює кафедра теоретичної фізики фізичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Кафедра теоретичної фізики створена у 1944 році учнем Л.Д. Ландау – видатним ученим, лауреатом Ленінської премії, академіком І.М. Ліфшицем, який завідував нею до 1969 р. І.М. Ліфшиць всесвітньо відомий своїми дослідженнями в галузі теорії твердого тіла, теорії невпорядкованих систем, біофізики. За видатні наукові досягнення йому присуджена Ленінська премія, премія ім. Л. Мандельштама, міжнародна премія Саймона. І.М. Ліфшиць створив всесвітньо відому Харківську школу фізиків-теоретиків. Разом з учнями він побудував сучасну електронну теорію металів, заклав основи теорії невпорядкованих систем, в теорії металів створив ідеологію, яка зараз у світовій літературі називається ферміологією.

   На кафедрі працювали відомі фізики-теоретики: проф. М.І. Каганов, член-кор. НАНУ Е.А. Канер, член-кор. НАНУ А.М. Косевич, академік Л.А. Пастур, проф. В.М. Цукерник та багато інших. Зараз на кафедрі працюють член-кор. НАНУ, проф. В.О. Ямпольський, проф. В.Г. Піщанський, проф. О.С. Ковальов, проф. І.В. Кріве, проф. М.М. Богдан та ін. На кафедрі працюють 8 професорів, 5 доцентів, ст. викладач, 2 асистента, інженер. Вони належать до наукової школи Ландау-Ліфшиця. До викладання і наукової роботи залучаються відомі фізики-теоретики ФТІНТ НАНУ, ІРЕ НАНУ, ННЦ ХФТІ та ін. Кафедрою завідували академік І.М. Ліфшиць, доц. Л.С. Гуліда, доц. І.І. Фалько, проф. Л.Е. Паргаманік, проф. В.В. Ульянов. Зараз нею завідує доктор фіз.-мат. наук, проф. О.М. Єрмолаєв.

   Галузь досліджень – теоретична фізика, зокрема теорія конденсованого стану речовини, невпорядковані системи, мезоскопіка, надпровідність, магнетизм, квантова теорія поля, гравітація, нелінійна фізика та ін. Наукова продукція кафедри складає майже 100 робіт щорічно (статті, огляди, монографії, навчальні посібники).

   За роки існування кафедри підготовлено понад 500 фізиків-теоретиків. Майже половина з них стали кандидатами наук, а 100 – докторами. Серед випускників є лауреати Державних премій, автори винаходів.

   Кафедра готує фізиків-теоретиків, які можуть виконувати наукову роботу в будь-якому напрямку теоретичної фізики. Випускники кафедри працюють співробітниками науково-дослідних інститутів Харкова та інших міст України, викладачами фізики в університетах, академіях, технікумах, школах. Деякі з них працюють в країнах СНД і провідних наукових центрах світу. Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється через аспірантуру за спеціальністю “Теоретична фізика”.