Фізичний факультет
Про кафедру Персональний склад Наукові матеріали Курс теоретичної фізики Спеціальні курси

Наукові матеріали

    Галузь досліджень співробітників кафедри – теоретична фізика, зокрема теорія конденсованого стану речовини, невпорядковані системи, мезоскопіка, надпровідність, магнетизм, квантова теорія поля, гравітація, нелінійна фізика, спінтроніка, низьковимірні магнітні та нормальні наносистеми, зокрема вуглецеві та напівпровідникові нанотрубки – перспективні матеріали сучасних нанотехнологій. Наукова продукція кафедри складає майже 100 робіт щорічно (статті, огляди, монографії, навчальні посібники).
    Засновниками наукової школи теоретичної фізики в Харківському університеті були видатні вчені – лауреат Нобелівської та Ленінської премій академік Л.Д.Ландау та лауреат Ленінської премії академік І.М. Ліфшиць. На кафедрі теоретичної фізики, заснованої І.М.Ліфшицем у 1944 р., працювали їх учні – всесвітньо відомі вчені – проф. М.І. Каганов, лауреати Державних премій України академік НАН України А.М. Косевич та чл.-кор. НАН України Е.А. Канер, академік НАН України Л.А. Пастур, проф. В.М Цукернік, продовжує працювати проф. В Г. Піщанський.

    Більш детально про історію кафедри можна прочитати в таких виданнях кафедри:
Єрмолаєв О.М., Ульянов В.В. Стислий нарис історії кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2004. – 64 с.,

Ульянов, В.В. К истории физического факультета и кафедры теоретической физики. Часть первая.

Ульянов, В.В. К истории физического факультета и кафедры теоретической физики. Часть вторая.

Ермолаев, А.М., Ульянов, В.В. К истории физического факультета и кафедры теоретической физики. Часть третья

    Найбільш вагомі наукові досягнення І. М. Ліфшиця та його учнів:
    Побудова сучасної теорії твердого тіла, зокрема електронної теорії металів, теорії невпорядкованих конденсованих систем. В теорії металів І.М. Ліфшиць і його учні створили ідеологію, яку зараз у всьому світі називають ферміологією. Ними побудована теорія ефекту де Гааза – ван  Альфена у металах з довільним енергетичним спектром електронів, теорія гальваномагнітних явищ у металах з довільним спектром електронів провідності,  теорія циклотронного резонансу у металах, теорія термодинамічних, кінетичних, високочастотних явищ у магнетиках.
    Академік І.М. Ліфшиць (1917-1982) – лауреат Ленінської премії (1967), Держпремії УРСР в галузі науки і техніки (1985), співавтор трьох авт. свідоцтв про фундаментальні відкриття.
     Нагороджений орденом Трудового Красного Знамени, двома медалями.
     Відзначений преміямі ім. Л. Мандельштама та Ф. Саймона.
     Член Національної Академії Наук США, член Триніті – колледжу Кембріджського університету.
    Член-кор. НАНУ Е.А. Канер (1931-1986) – співавтор двох відкриттів (авт. свідоцтва 1966, 1970), лауреат Держпремії України ( 1980).
    Член кор. НАНУ А.М. Косевич (1928-2006)– співавтор відкриття №182 (авт. свідоцтво), лауреат Держпремії України (1978), премії НАНУ ім. К.Д.Синельникова (1999), Заслужений діяч науки і техніки України (1997), Відмінник освіти України (1998), лауреат Держпремії України в галузі науки і техніки (2001), Почесний доктор ХНУ (2004).

    Зараз роботу кафедри очолює проф. О.М.Єрмолаєв. На кафедрі працюють учні І.М. Ліфшиця та його учнів: проф. Богдан М.М., проф. Ковальов О.С., проф.. І.В.Кріве, проф. Ульянов В.В, та чл.-кор. НАН України Е.А. Ямпольський.

Проф. І.В. Кріве – лауреат Держпремії України в галузі науки і техніки ( 2007).
Проф. В.Г. Піщанський – лауреат Держпремії України в галузі науки і техніки (2008).
Проф. В.О. Ямпольський – член-кор. НАНУ (2009).
Проф. О.М. Єрмолаєв – Відмінник освіти України (2008).

    За роки існування захищено 46 докторських та 91 кандидатська дисертацiя. Зараз в рамках цього напрямку працюють 7 докторів наук та 7 кандидатів наук.

    Найбільш вагомі наукові досягнення останніх років:
    Побудова теорії магнітодомішкових станів електронів у твердих тілах, теорія термодинамічних, кінетичних, магнітних, високочастотних, акустичних характеристик провідників з магнітодомішковими станами електронів. Теорія колективних збуджень у провідниках з магнітодомішковими станами електронів, нових типів електромагнітних, магнітоплазмових, спінових та пружних хвиль у таких провідниках, розробка методів діагностики цих хвиль. Створення нових методів у теорії квантових спінових систем, концепції спін-координатної відповідності. Відкриття нових класів точних розв’язків рівняння Шредінгера. Побудова теорії надпровідності шаруватих систем. Теорія термодинамічних, кінетичних, високочастотних явищ у мезоскопічних системах. Теорія нелінійних явищ у твердих тілах. Теорія жорстких надпровідників. Характеристики двовимірного електронного газу, квантових точок, дротів, вуглецевих та напівпровідникових нанотрубок у магнітному полі.
    Наукова робота викладачів кафедри охоплює майже всі важливі напрямки сучасної теоретичної фізики, зокрема це теорія конденсованого стану речовини, квантова теорія поля, гравітація, теорія низьковимірних магнітних систем, електронна теорія металів, теорія шаруватих систем, мезоскопіка, електронні наносистеми на кривих поверхнях, динаміка кристалічних граток, нелінійна фізика, теорія надпровідності, теорія спінових систем, фрактали, квантовий комп’ютер та інші. Ці напрямки – теоретична база сучасної нанотехнології. Зокрема, теорія наносистем на кривих поверхнях – основа сучасного напрямку нанотехнології, який отримав назву вуглецеве та напівпровідникове наноматеріалознавство.

D:\Lena-new\CV-Contract-Lena\Oblozhki\Ulyanov_Int.metody.jpg D:\Lena-new\CV-Contract-Lena\Oblozhki\Ulyanov_Kv_Kinetika.jpg D:\Lena-new\CV-Contract-Lena\Oblozhki\Ulyanov_Zadachi.jpg

 

Ульянов В.В. Вступ до квантової кінетики.

Синельник, Е.Н., Ульянов, В.В. Фракталы: от математики к физике

Лымарь, А.В., Ульянов, В.В. Фракталы: от математики к физике. Ч. 2.

Ульянов В.В. О квазиклассическом движении частиц

Василевская Ю.В., Ульянов В.В. Новые квазиточнорешаемые модели

Ermolaev A.M., Ulyanov N.V. Electron spin waves in nonmagnetic conductors

Ермолаев А.М., Ульянов Н.В. Спиновые волны в неферромагнитных проводниках

 

Перелік публікацій викладачів та студентів кафедри за 2011 рік