Фізичний факультет

ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТСЬКИЙ СЕМІНАР

    У січні 2018 року, в дні святкування річниці Харківського університету, на фізичному факультеті розпочав роботу Фізичний факультетський міжкафедральний семінар.
    Мета семінару – інформування колег про результати досліджень, актуальні  наукові публікації, останні досягнення у фізиці; обговорення перспектив проведення спільних досліджень, можливостей більш ефективного використання експериментального обладнання, посилення взаємодії між теоретичною та експериментальною ланками факультету.
    Кожній кафедрі пропонується зробити 1 доповідь протягом весняного семестру. Доповідь необхідно супроводжувати комп’ютерною презентацією. Одночасно доповідачу необхідно подати анотацію, тези, або повний текст доповіді англійською мовою для публікації в журналі "Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія"Фізика".
    Аудиторія – співробітники, аспіранти, студенти.
    Періодичність – 1 раз на місяць (четверта середа кожного місяця)
    Місце та час проведення семінару - ауд. ім. К.Д. Синельникова (Головний корпус, фізична сторона, 7 етаж), 13-30.
    Формат – загальна тривалість заходу 60 хв.
    Регламент - 1) доповідь – 40 хв., короткі запитання протягом доповіді; обговорення зауваження, дискусія – 15 хв.
    2) два коротких повідомлення по 20 хв., питання, обговорення – по 10 хв.
    Заявки на доповіді (регалії доповідача, контактний телефон, назву, бажану дату) просимо надсилати керівнику семінару проф. Шкловському Валерію Олександровичу та секретарю семінару доц. Савченко Олені Максимівні.
                                                     

    Запрошуємо прийняти участь в роботі семінару, зробити доповідь колег з інших вишів та наукових закладів!Листопад 2019

Фізичний факультетський семінар 3

Шановні колеги!
У середу 27.11.2019 в 13:30 
в ауд. ім. К. Д. Синельникова
відбудеться засідання факультетського семінару 

Презентація кафедри астрономії та космічної інформатики

Доповідач: Слюсарев Іван Григорович, старший викладач кафедри астрономії та космічної інформатики, канд. фіз.-мат. наук. 

 Тема: Екзопланети: від відкриття до пошуку біомаркерів

Анотація:

  С момента открытия первой планеты у солнцеподобной звезды в 1995 году до настоящего времени открыто более 4100 планет у других звезд. Среди них  670 систем с более чем двумя планетами.

  Изучение свойств экзопланет - самая быстро развивающаяся область астрофизики. После измерения радиусов и масс на первом этапе исследований, удалось получить первые прямые изображения планет, теперь уже стало возможным определять наличие некоторых молекул в их атмосферах. В дальнейшем станет доступным измерение магнитных полей газовых гигантов и открытие спутников у экзопланет. Кроме того, значительное число планет открыто у относительно ярких звезд и уточнение периодов обращения планет вокруг этих звезд возможно из наблюдений на достаточно скромных телескопах.

  В докладе планируется ознакомить с методами открытия и исследования планет и проанализировать основные свойства и состав атмосфер обнаруженных планет.

  Также кратко будет рассказано о работах, за которые была присуждена Нобелевская премия по физике за 2019 год.

Запрошуємо
співробітників, аспірантів, студентів, колег з інших факультетів та наукових установ
до участі в нашому семінарі!


Жовтень 2019

Фізичний факультетський семінар 2

Шановні колеги!
У середу 23.10.2019 в 13:3
в ауд. ім. К. Д. Синельникова
відбудеться засідання факультетського семінару 

Презентація кафедри вищої математики.
Доповідач:  кандидат фіз.-мат. наук, доцент С.М. Зіненко. Тема: "Фізика у  математиці".
Про викладання математики на фізичному факультеті.

Запрошуємо
співробітників, аспірантів, студентів, колег з інших факультетів та наукових установ
до участі в нашому семінарі!


Вересень 2019

Фізичний факультетський семінар 1

Вітаємо з початком чергового сезону фізичного семінару!
Шановні колеги!
У середу 25.09.2019 в 13:3
в ауд. ім. К. Д. Синельникова
відбудеться засідання факультетського семінару спільно з опорною кафедрою 
Харківського університетського консорціуму

 Презентація кафедри експериментальної фізики
Доповідач: доктор техн. наук , проф. В.П. Пойда
Тема: "Гальванічні досліди в Імператорському Харківському університеті. До 160 річниці з дня проведення та 210 річниці з дня народження професора Лапшина В.І.
Додаткова інформація в розділі новини на сайті фізичного  факультету http://physics.karazin.ua/ua/news.html

m_23178

Лапшин В.І.


Професор Лапшин В.І, кандидат Морозов Ю.Г. та магістр Тіхонович Ф.В. проводять гальванічні досліди у фізичному кабінеті Харківського імператорського університету. Вересень 1859 року.

Запрошуємо
співробітників, аспірантів, студентів, колег з інших факультетів та наукових установ
до участі в нашому семінарі!АРХІВ

2019 р.

Червень 2019

Фізичний факультетський семінар 10

Загальнофакультетський фізичний семінар відбудеться
26.06.2019 в 13:30 в ауд. К.Д.Синельникова
(7 поверх, головний корпус ХНУ)

Тема:
""Нижньогібридні порожнини в плазмі іоносфери""

Доповідач:
доктор фіз.- мат. наук , проф. Д.В.Чібісов

Запрошуємо
співробітників, аспірантів, студентів, колег з інших факультетів та наукових установ
до участі в нашому семінарі!


Травень 2019

Фізичний факультетський семінар 9

Загальнофакультетський фізичний семінар відбудеться
22.05.2019 о 13-30 в ауд. К.Д.Синельникова
(7 поверх, головний корпус ХНУ)

Тема:
  "Туннельно - термоактивационный механизм диффузии вакансий и примесных атомов в квантовых кристаллах."

Доповідач:
  доктор фіз.- мат. наук , проф. Нацик В. Д.

АНОТАЦІЯ
  Рассматривается новый механизм транспорта вещества в квантовых кристаллах - диффузию точечных дефектов как псевдочастиц с метастабильными квантовыми состояниями, способных к туннельному и термически активированному перемещению между узлами кристаллической решетки.

  Данная работа существенно дополняет разработанную ранее теорию квантовой диффузии делокализованных квазичастиц (И. М. Лифшиц и др., УФН, т. 118, с. 251, 1976; УФН, т. 147, с. 541, 1983).
  Выводы проведенного теоретического анализа сравниваются с результатами экспериментального исследования процесса ползучести кристаллов Не в области температур: 0,1 К < Т < 2 К.

Запрошуємо
співробітників, аспірантів, студентів, колег з інших факультетів та наукових установ
до участі в нашому семінарі!


Квітень 2019

Фізичний факультетський семінар 8

Загальнофакультетський фізичний семінар відбудеться
24.04.2019 о 13-30 в ауд. К.Д.Синельникова
(7 поверх, головний корпус ХНУ)

Тема:
"Оптоэлектронные методики исследований субструктурной и ориентационной неоднородности поверхности кристаллических тел."

Доповідач:
професор кафедри фізики твердого тіла Бадіян Євген Юхимович

    Ris     Ris  Ris   Ris  Ris

Запрошуємо
співробітників, аспірантів, студентів, колег з інших факультетів та наукових установ
до участі в нашому семінарі!


Березень 2019

Фізичний факультетський семінар 7

Загальнофакультетський фізичний семінар відбудеться
27.03.2019 о 13-30 в ауд. К.Д.Синельникова
(7 поверх, головний корпус ХНУ)

Тема:
"Вибрационные эффекты в электронном транспорте в одномолекулярных транзисторах" Доповідач:
завідувач відділом теоретичної фізики ФТІНТ ім. Б.І. Веркіна,
професор Криве Илля Валентинович

Анотація

Запрошуємо
співробітників, аспірантів, студентів, колег з інших факультетів та наукових установ
до участі в нашому семінарі!


Лютий 2019

Фізичний факультетський семінар 6

Очередной семинар состоится в среду 27.02.2019 в 13-30

в ауд. им. К. Д. Синельникова

Тема: «Фотометрія астероїдів»

Докладчик:  Професор кафедри астрономії та космічної інформатики,
доктор ф.-м. наук  В. Г.  Шевченко  

Абстракт: Фотометрія є одним з основних методів вивчення фізичних властивостей астероїдів. Велику кількість важливої інформації про параметри обертання, форму, розміри, альбедо, структурні та оптичні властивості поверхонь астероїдів одержано за допомогою цього методу останнім часом. У даному огляді коротко розглянуто основні досягнення та деякі проблеми фотометрії для основних напрямків досліджень астероїдів: визначення параметрів обертання і форми фігури, виявлення і вивчення подвійних систем серед астероїдів та дослідження оптичних властивостей поверхонь астероїдів.


Січень 2019

Фізичний факультетський семінар 5

Шановні колеги та колежанки!
Факультетський фізичний семінар відзначає річницю своєї роботи. 

  Семінар відбудеться в середу, 23.01.2019, в 13-30 в ауд. К.Д.Синельникова. Тривалість семінару - 1год. Перед початком з 13 -00 до 13-25 запрошуємо на кофе-брейк.

 Тема:"Традиційні і нетрадиційні магнетооптичні ефекти в фізичних експериментах"
 Доповідач: д.ф.-м.н., академік НАН України Харченко М.Ф.

Грудень 2018

Фізичний факультетський семінар 4

Уважаемые коллеги! Очередной семинар состоится в среду 26.12.2018 в 13-30
в ауд. им.К. Д. Синельникова
Тема:"Фазовращатель спиновых волн на одиночном нанодефекте"
Докладчик: д.ф.-м.н, зав.Лабораторией нанофлуксоники Добровольский А.В.
(Университет имени Гёте Франкфурт-на-Майне, ФРГ)

Аннотация: Локальное изменение магнитных свойств наноэлементов является ключевым при разработке магнонных систем обработки сигналов, в которых информация содержится в фазе спиновых волн. Среди важнейших проблем, которые необходимо решить в нано-магнонике, особое место занимает создание легко перестраивымых, простых и миниатюрных фазовращателей. В данном докладе будет представлен фазовращатель для спиновых волн на основе одиночной наноканавки фрезерованной фокусированным пучком ионов в кобальто-железном микроволноводе. По мере увеличения глубины канавки и/или внешнего магнитного поля наблюдается плавное изменение фазы спиновых волн вплоть до ее полной инверсии. Микроскопический механизм фазоинверсии спиновых волн основан на комбинированном эффекте наноканавки как геометрического дефекта и локально ослабленной намагниченности в волноводе вследствие обработки пучком ионов. Представленные результаты важны для магнонных схем и позволяют управлять лучами в спин-волновой нано-оптике по аналогии с фазированными антенными решетками для электромагнитных волн в радиолокации.

Полезная информация 
Участники 26-й Генеральной конференции по мерам и весам в Париже приняли историческое решение об изменении определений четырех из семи основных единиц Международной системы единиц (СИ) — килограмма, ампера, кельвина и моля
https://www.interfax.ru/world/638215


Листопад 2018

Фізичний факультетський семінар 3

Уважаемые коллеги!

        Семинар состоится в среду, 28.11.2018, в 13-30 в ауд. Синельникова. Продолжительность семинара - 1час. 

 Тема:"О нулях матричнозначных многочленов, ортонормированных на интервале"

Докладчик - д.ф.-м.н., проф.кафедры высшей математики Дюкарев Ю.М.

Анотація та ознайомчі матеріали за посиланням - PDF


Жовтень 2018

Фізичний факультетський семінар 2

Уважаемые коллеги!

   Очередной межкафедральный физический семинар состоится в среду, 31.10.2018, в 13-30 в ауд. Синельникова. Продолжительность семинара - 1час. 

   До 90-річчя створення ХФТІ

   Тема: "Структурна надпластичність. Історія відкриття та сучасний стан досліджень. Огляд праць наукової групи."

    Доповідач зав. каф. експериментальної физики проф. Пойда В.П.

Фізичний факультетський семінар 1

Перший семінар відбувся в середу, 03.10.2018, о 13-30 в ауд.Сінельнікова.
Тема: "Біоматеріалі на основі фосфатів кальцію".
Доповідач - зав.каф. фізики твердого тіла, проф. Зиман З.З.

 

2018 р.

        Фізичний факультетський семінар 1
 
31.01.2018 відбувся перший факультетський міжкафедральний Фізичний семінар, участь в якому взяли:

  • кафедра експериментальної фізики: зав.каф. проф. Пойда  В.П.,  проф.Єгоренков В.Д., доц.Шеховцов О.В.
  • кафедра фізики низьких температур: зав.каф. проф. Шкловський В.О., проф.Вовк Р.В., доц. Криловський В.С., пров.н.співр. Ходжай Г.Я.
  • кафедра фізичної оптики: зав.каф. проф. Галунов М.З., чл.-кор. НАНУ Тарапов С.І., доц. Макаровський М.О., ст.викл. Лимар В.І.
  • кафедра фізики твердого тіла: проф. Бадіян Є.Ю., доц.Тонкопряд А.Г., доц.. Ткаченко М.В., доц. Коршак В.Ф.
  • кафедра фізики кристалів: доц..Мацокін Г.В., доц..Богданов В.В., доц. Воробйова І.В., Старухіна Н.А.
  • кафедра теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця: зав.каф.доц. Рашба Г.І., доц. Єзерська О.В.
  • кафедра загальної фізики: зав.каф.проф. Лазоренко О.В., проф..Кунцевич С.П., доц..Савченко О.М., доц. Ванькевич О.В., ст. викл. Мозуль К.О., інж. Сизова З.І., інж. Безлєпкін А.А.
  • кафедра астрономії: зав.каф. проф. Шкуратов Ю.Г., доц. Шевченко В.Г., доц. Станкевич Д.Г., аспірант Михальченко О.І.
  • кафедра вищої математики: зав. каф. проф.Чибісов Д.В., проф. Дюкарев Ю.М., доц. Зиненко  С.М., ст.викл.Литвинова О.Г.           

Доповідачі:
1. Пойда Володимир Павлович (зав.каф.експериментальної фізики)
 
2. Кунцевич Станіслав Петрович (проф.каф. загальної фізики)
«Особливості критичної динаміки намагніченості  у магніто одновісному гексафериті PbFe12O19»


        Фізичний факультетський семінар 2

Дата: 28 февраля, среда, в 13-30, ауд. им. К.Д. Синельникова.
Докладчик: кандидат физ.-мат. наук, вед. научный сотрудник ННЦ ХФТИ, доцент кафедры теоретической физики имени академика И.М. Лифшица - Степановский Юрий Петрович.
Название доклада: 
"Масивний гравітон у часопросторах Мінковського та де Сіттера",
"Массивный гравитон в пространствах Минковского и де Ситтера".

К 110-ти летию академика Л.Д.Ландау

"О физике всегда полагается говорить слегка иронически" (неизвестное выступление Л.Д. Ландау) УФН январь 2018, т.188, №1

Переглянути: https://drive.google.com/file/d/1BJDgwg54X0DUk5g3_1OSyK6Wu5tdYaIv/view


        Фізичний факультетський семінар 3

В среду  28.03.2018 в 13-30 в ауд. Синельникова К.Д. состоится  факультетский (межкафедральный) физический семинар.

Докладчик:  д.ф.-м.н, проф.В .А. Захожай
Тема:
"Иерархическое устройство Вселенной"К 80-летию со дня рождения академика Игоря Кондратьевича Янсона, почетного профессора Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина

Физик мирового уровня, за открытие метода микроконтактной спектроскопии награжденный премией Европейского физического общества, других международных и национальных премий, 
чья подпись  среди подписей таких физиков как Эйнштейн, Планк, Лоренц, Шубников, Бор  украшает мемориальную стену знаменитой Лейденской лаборатории имени Камерлинг-Оннеса

https://www.facebook.com/mayayanson/posts/1683926278343481
 и https://www.facebook.com/mayayanson/posts/1683920995010676?pnref=story


Фізичний факультетський семінар 4

В среду  25.04.2018 в 13-30 в ауд. Синельникова К.Д. состоится  факультетский (межкафедральный) физический семинар.

Презентация кафедры физической оптики

Докладчик:

Лауреат премії ім. І.М. Францевича Президії національної академії наук України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор фіз.-мат.наук, професор, в.о.завідуючого кафедри фізичної оптики Галунов М.З.

Тема:
Радіолюмінісценція та її використання у сучасних експериментах фізики високих енергій.

         


Фізичний факультетський семінар 5

В среду 23.05.2018 в 13-30 в ауд.Синельникова К.Д. состоится факультетский (межкафедральный) физический семинар.

Презентация кафедры физики низких температур

Докладчик:  д.ф.-м.н., проф. А.Л.Соловьев

Тема:
"Феномен псевдощели в высокотемпературных сверхпроводниках; модель локальных пар; роль взаимодействия сверхпроводимости и магнетизма"


Фізичний факультетський семінар 6

В среду 06.06.2018 в 11:00 в ауд. Синельникова К.Д. состоится факультетский (межкафедральный) физический семинар.

Тема: «Динамика спиновых волн в нанометаматериалах»
Докладчик: д.ф.-м.н, зав.Лабораторией нанофлуксоники Добровольский А.В.
(Университет имени Гёте Франкфурт-на-Майне, ФРГ)

Приглашаются преподаватели, научные сотрудники, студенты, аспиранты, докторанты

Фізичний факультетський семінар 7

В среду 13.06.2018 в 13-30 в ауд. Синельникова К.Д. состоится факультетский (межкафедральный) физический семинар.

Презентация кафедры физики кристаллов Тема доклада: Оптические свойства жидкокристаллических дисперсий анизометрических наночастиц

Докладчик: Самойлов А.Н., ассистент кафедры физики кристаллов.