Фізичний факультет

ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТСЬКИЙ СЕМІНАР

    У січні 2018 року, в дні святкування річниці Харківського університету, на фізичному факультеті розпочав роботу Фізичний факультетський міжкафедральний семінар.
    Мета семінару – інформування колег про результати досліджень, актуальні  наукові публікації, останні досягнення у фізиці; обговорення перспектив проведення спільних досліджень, можливостей більш ефективного використання експериментального обладнання, посилення взаємодії між теоретичною та експериментальною ланками факультету.
    Кожній кафедрі пропонується зробити 1 доповідь протягом весняного семестру. Доповідь необхідно супроводжувати комп’ютерною презентацією. Одночасно доповідачу необхідно подати анотацію, тези, або повний текст доповіді англійською мовою для публікації в журналі "Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія"Фізика".
    Аудиторія – співробітники, аспіранти, студенти.
    Періодичність – 1 раз на місяць (четверта середа кожного місяця)
    Місце та час проведення семінару - ауд. ім. К.Д. Синельникова (Головний корпус, фізична сторона, 7 етаж), 13-30.
    Формат – загальна тривалість заходу 60 хв.
    Регламент - 1) доповідь – 40 хв., короткі запитання протягом доповіді; обговорення зауваження, дискусія – 15 хв.
    2) два коротких повідомлення по 20 хв., питання, обговорення – по 10 хв.
    Заявки на доповіді (регалії доповідача, контактний телефон, назву, бажану дату) просимо надсилати керівнику семінару проф. Шкловському Валерію Олександровичу та секретарю семінару доц. Савченко Олені Максимівні.
                                                     

    Запрошуємо прийняти участь в роботі семінару, зробити доповідь колег з інших вишів та наукових закладів!НОВИЙ 2 СЕЗОН

Листопад 2018

Фізичний факультетський семінар 3

Уважаемые коллеги!

     Семинар состоится в среду, 28.11.2018, в 13-30 в ауд. Синельникова. Продолжительность семинара - 1час. 

 Тема:"О нулях матричнозначных многочленов, ортонормированных на интервале"

Докладчик - д.ф.-м.н., проф.кафедры высшей математики Дюкарев Ю.М.

Анотація та ознайомчі матеріали за посиланням - PDF


Жовтень 2018

Фізичний факультетський семінар 2

Уважаемые коллеги!

   Очередной межкафедральный физический семинар состоится в среду, 31.10.2018, в 13-30 в ауд. Синельникова. Продолжительность семинара - 1час. 

   До 90-річчя створення ХФТІ

   Тема: "Структурна надпластичність. Історія відкриття та сучасний стан досліджень. Огляд праць наукової групи."

    Доповідач зав. каф. експериментальної физики проф. Пойда В.П.

Фізичний факультетський семінар 1

Перший семінар відбувся в середу, 03.10.2018, о 13-30 в ауд.Сінельнікова.
Тема: "Біоматеріалі на основі фосфатів кальцію".
Доповідач - зав.каф. фізики твердого тіла, проф. Зиман З.З.АРХІВ

        Фізичний факультетський семінар 1
 
31.01.2018 відбувся перший факультетський міжкафедральний Фізичний семінар, участь в якому взяли:

  • кафедра експериментальної фізики: зав.каф. проф. Пойда  В.П.,  проф.Єгоренков В.Д., доц.Шеховцов О.В.
  • кафедра фізики низьких температур: зав.каф. проф. Шкловський В.О., проф.Вовк Р.В., доц. Криловський В.С., пров.н.співр. Ходжай Г.Я.
  • кафедра фізичної оптики: зав.каф. проф. Галунов М.З., чл.-кор. НАНУ Тарапов С.І., доц. Макаровський М.О., ст.викл. Лимар В.І.
  • кафедра фізики твердого тіла: проф. Бадіян Є.Ю., доц.Тонкопряд А.Г., доц.. Ткаченко М.В., доц. Коршак В.Ф.
  • кафедра фізики кристалів: доц..Мацокін Г.В., доц..Богданов В.В., доц. Воробйова І.В., Старухіна Н.А.
  • кафедра теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця: зав.каф.доц. Рашба Г.І., доц. Єзерська О.В.
  • кафедра загальної фізики: зав.каф.проф. Лазоренко О.В., проф..Кунцевич С.П., доц..Савченко О.М., доц. Ванькевич О.В., ст. викл. Мозуль К.О., інж. Сизова З.І., інж. Безлєпкін А.А.
  • кафедра астрономії: зав.каф. проф. Шкуратов Ю.Г., доц. Шевченко В.Г., доц. Станкевич Д.Г., аспірант Михальченко О.І.
  • кафедра вищої математики: зав. каф. проф.Чибісов Д.В., проф. Дюкарев Ю.М., доц. Зиненко  С.М., ст.викл.Литвинова О.Г.           

Доповідачі:
1. Пойда Володимир Павлович (зав.каф.експериментальної фізики)
 
2. Кунцевич Станіслав Петрович (проф.каф. загальної фізики)
«Особливості критичної динаміки намагніченості  у магніто одновісному гексафериті PbFe12O19»


        Фізичний факультетський семінар 2

Дата: 28 февраля, среда, в 13-30, ауд. им. К.Д. Синельникова.
Докладчик: кандидат физ.-мат. наук, вед. научный сотрудник ННЦ ХФТИ, доцент кафедры теоретической физики имени академика И.М. Лифшица - Степановский Юрий Петрович.
Название доклада: 
"Масивний гравітон у часопросторах Мінковського та де Сіттера",
"Массивный гравитон в пространствах Минковского и де Ситтера".

К 110-ти летию академика Л.Д.Ландау

"О физике всегда полагается говорить слегка иронически" (неизвестное выступление Л.Д. Ландау) УФН январь 2018, т.188, №1

Переглянути: https://drive.google.com/file/d/1BJDgwg54X0DUk5g3_1OSyK6Wu5tdYaIv/view


        Фізичний факультетський семінар 3

В среду  28.03.2018 в 13-30 в ауд. Синельникова К.Д. состоится  факультетский (межкафедральный) физический семинар.

Докладчик:  д.ф.-м.н, проф.В .А. Захожай
Тема:
"Иерархическое устройство Вселенной"К 80-летию со дня рождения академика Игоря Кондратьевича Янсона, почетного профессора Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина

Физик мирового уровня, за открытие метода микроконтактной спектроскопии награжденный премией Европейского физического общества, других международных и национальных премий, 
чья подпись  среди подписей таких физиков как Эйнштейн, Планк, Лоренц, Шубников, Бор  украшает мемориальную стену знаменитой Лейденской лаборатории имени Камерлинг-Оннеса

https://www.facebook.com/mayayanson/posts/1683926278343481
 и https://www.facebook.com/mayayanson/posts/1683920995010676?pnref=story


Фізичний факультетський семінар 4

В среду  25.04.2018 в 13-30 в ауд. Синельникова К.Д. состоится  факультетский (межкафедральный) физический семинар.

Презентация кафедры физической оптики

Докладчик:

Лауреат премії ім. І.М. Францевича Президії національної академії наук України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор фіз.-мат.наук, професор, в.о.завідуючого кафедри фізичної оптики Галунов М.З.

Тема:
Радіолюмінісценція та її використання у сучасних експериментах фізики високих енергій.

         


Фізичний факультетський семінар 5

В среду 23.05.2018 в 13-30 в ауд.Синельникова К.Д. состоится факультетский (межкафедральный) физический семинар.

Презентация кафедры физики низких температур

Докладчик:  д.ф.-м.н., проф. А.Л.Соловьев

Тема:
"Феномен псевдощели в высокотемпературных сверхпроводниках; модель локальных пар; роль взаимодействия сверхпроводимости и магнетизма"


Фізичний факультетський семінар 6

В среду 06.06.2018 в 11:00 в ауд. Синельникова К.Д. состоится факультетский (межкафедральный) физический семинар.

Тема: «Динамика спиновых волн в нанометаматериалах»
Докладчик: д.ф.-м.н, зав.Лабораторией нанофлуксоники Добровольский А.В.
(Университет имени Гёте Франкфурт-на-Майне, ФРГ)

Приглашаются преподаватели, научные сотрудники, студенты, аспиранты, докторанты

Фізичний факультетський семінар 7

В среду 13.06.2018 в 13-30 в ауд. Синельникова К.Д. состоится факультетский (межкафедральный) физический семинар.

Презентация кафедры физики кристаллов Тема доклада: Оптические свойства жидкокристаллических дисперсий анизометрических наночастиц

Докладчик: Самойлов А.Н., ассистент кафедры физики кристаллов.