Фізичний факультет

ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТСЬКИЙ СЕМІНАР

    У січні 2018 року, в дні святкування річниці Харківського університету, на фізичному факультеті розпочав роботу Фізичний факультетський міжкафедральний семінар.
    Мета семінару – інформування колег про результати досліджень, актуальні  наукові публікації, останні досягнення у фізиці; обговорення перспектив проведення спільних досліджень, можливостей більш ефективного використання експериментального обладнання, посилення взаємодії між теоретичною та експериментальною ланками факультету.
    Кожній кафедрі пропонується зробити 1 доповідь протягом весняного семестру. Доповідь необхідно супроводжувати комп’ютерною презентацією. Одночасно доповідачу необхідно подати анотацію, тези, або повний текст доповіді англійською мовою для публікації в журналі "Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія"Фізика".
    Аудиторія – співробітники, аспіранти, студенти.
    Періодичність – 1 раз на місяць (четверта середа кожного місяця)
    Місце та час проведення семінару - ауд. ім. К.Д. Синельникова (Головний корпус, фізична сторона, 7 етаж), 13-30.
    Формат – загальна тривалість заходу 60 хв.
    Регламент - 1) доповідь – 40 хв., короткі запитання протягом доповіді; обговорення зауваження, дискусія – 15 хв.
    2) два коротких повідомлення по 20 хв., питання, обговорення – по 10 хв.
    Заявки на доповіді (регалії доповідача, контактний телефон, назву, бажану дату) просимо надсилати керівнику семінару проф. Шкловському Валерію Олександровичу та секретарю семінару доц. Савченко Олені Максимівні.
                                                     

    Запрошуємо прийняти участь в роботі семінару, зробити доповідь колег з інших вишів та наукових закладів!


        Фізичний факультетський семінар 1
 
31.01.2018 відбувся перший факультетський міжкафедральний Фізичний семінар, участь в якому взяли:

  • кафедра експериментальної фізики: зав.каф. проф. Пойда  В.П.,  проф.Єгоренков В.Д., доц.Шеховцов О.В.
  • кафедра фізики низьких температур: зав.каф. проф. Шкловський В.О., проф.Вовк Р.В., доц. Криловський В.С., пров.н.співр. Ходжай Г.Я.
  • кафедра фізичної оптики: зав.каф. проф. Галунов М.З., чл.-кор. НАНУ Тарапов С.І., доц. Макаровський М.О., ст.викл. Лимар В.І.
  • кафедра фізики твердого тіла: проф. Бадіян Є.Ю., доц.Тонкопряд А.Г., доц.. Ткаченко М.В., доц. Коршак В.Ф.
  • кафедра фізики кристалів: доц..Мацокін Г.В., доц..Богданов В.В., доц. Воробйова І.В., Старухіна Н.А.
  • кафедра теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця: зав.каф.доц. Рашба Г.І., доц. Єзерська О.В.
  • кафедра загальної фізики: зав.каф.проф. Лазоренко О.В., проф..Кунцевич С.П., доц..Савченко О.М., доц. Ванькевич О.В., ст. викл. Мозуль К.О., інж. Сизова З.І., інж. Безлєпкін А.А.
  • кафедра астрономії: зав.каф. проф. Шкуратов Ю.Г., доц. Шевченко В.Г., доц. Станкевич Д.Г., аспірант Михальченко О.І.
  • кафедра вищої математики: зав. каф. проф.Чибісов Д.В., проф. Дюкарев Ю.М., доц. Зиненко  С.М., ст.викл.Литвинова О.Г.           

Доповідачі:
1. Пойда Володимир Павлович (зав.каф.експериментальної фізики)
 
2. Кунцевич Станіслав Петрович (проф.каф. загальної фізики)
«Особливості критичної динаміки намагніченості  у магніто одновісному гексафериті PbFe12O19»


        Фізичний факультетський семінар 2

Дата: 28 февраля, среда, в 13-30, ауд. им. К.Д. Синельникова.
Докладчик: кандидат физ.-мат. наук, вед. научный сотрудник ННЦ ХФТИ, доцент кафедры теоретической физики имени академика И.М. Лифшица - Степановский Юрий Петрович.
Название доклада: 
"Масивний гравітон у часопросторах Мінковського та де Сіттера",
"Массивный гравитон в пространствах Минковского и де Ситтера".

К 110-ти летию академика Л.Д.Ландау

"О физике всегда полагается говорить слегка иронически" (неизвестное выступление Л.Д. Ландау) УФН январь 2018, т.188, №1

Переглянути: https://drive.google.com/file/d/1BJDgwg54X0DUk5g3_1OSyK6Wu5tdYaIv/view