Фізичний факультет

Вчена рада факультету

Голова ради
Вовк Руслан Володимирович - доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики низьких температур, декан факультету

Заступник голови
Рохмістров Дмитро Володимирович - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики твердого тіла, заступник декана з навчальної роботи

Учений секретар
Тонкопряд Алла Григорівна - кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики твердого тіла,
тел. +38 (057) 707-53-47, +38 (057) 707-56-81
E-mail: Alla.G.Tonkopriad@univer.kharkov.ua

Члени ради
1. Астахова Яна Ігорівна – студентка групи ФА-31;
2. Бадіян Євген Юхимович - кандидат фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики твердого тіла;
3. Бойко Юрій Іванович - доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики кристалів;
4. Валійов Борис Михайлович - завідувач навчально-експериментальної лабораторії фізичного факультету;
5. Галунов Микола Захарович - доктор фізико-математичних наук, професор, виконуючий обов`зки завідувача кафедри кафедри фізичної оптики;
6. Гриньов Борис Вікторович - доктор технічних наук, професор, академік НАН України, виконувач обов’язки завідувача кафедри фізики кристалів;
7. Дригайло Марина Костянтинівна – студентка групи ФТ-31;
8. Дюкарев Юрій Михайлович – доктор фіз. – мат. наук, доцент, професор кафедри вищої математики;
9. Завгородня Ніна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики;
10. Зиман Золтан Золтанович - доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики твердого тіла
Квасова Катерина Андріївна – студентка групи ФА-31;
11. Квасова Катерина Андріївна – студентка групи ФА-31
12. Криловський Володимир Сергійович - кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри фізики низьких температур;
13. Кунцевич Станіслав Петрович - доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри загальної фізики;
14. Лазарєв Павло Павлович – студент гр.Ф037, голова Студентської ради фізичного факультету;
15. Лазоренко Олег Валерійович - доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри загальної фізики;
16. Макаровський Микола Олександрович - кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізичної оптики;
17. Міхальченко Ольга Іванівна –  аспірантка фізичного факультету;
18. Пойда Володимир Павлович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри експериментальної фізики;
19. Рашба Георгій Ілліч - кандидат фізико-математичних наук, доцент, виконуючий обов’язки завідувача кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця;
20. Скляр Вячеслав Вячеславович - старший викладач кафедри експериментальної фізики, заступник декана фізичного факультету з виховної роботи;
21. Токар Вікторія Романівна – студент групи Ф0-33, голова профспілкової організації студентів фізичного факультету;
22. Хаджай Георгій Ярославович - кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник кафедри фізики  низьких температур;
23. Чибісов Дмитро Васильович - доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики;
24. Шевченко Василь Григорович - доктор фізико-математичних наук,  доцент, професор кафедри астрономії та космічної інформатики;
25. Шеховцов Олег Валерійович - кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри експериментальної фізики, заступник декана фізичного факультету з загальних питань
26. Шкловський Валерій Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, виконуючий обов’язки завідувача кафедри низьких температур;
27. Шкуратов Юрій Григорович - доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, професор, виконуючий обов’язки завідувача кафедри астрономії та космічної інформатики;