Фізичний факультет

Вчена рада факультету

Голова ради
Вовк Руслан Володимирович - доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики низьких температур, декан факультету

Заступник голови
Рохмістров Дмитро Володимирович - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики твердого тіла, заступник декана з навчальної роботи

Учений секретар
Тонкопряд Алла Григорівна - кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики твердого тіла,
тел. +38 (057) 707-53-47, +38 (057) 707-56-81
E-mail: Alla.G.Tonkopriad@univer.kharkov.ua

Члени ради
1. Бадіян Євген Юхимович - кандидат фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики твердого тіла
2. Бойко Юрій Іванович - доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики кристалів;
3. Валійов Борис Михайлович - завідувач навчально-експериментальної лабораторії фізичного факультету
4. Галунов Микола Захарович - доктор фізико-математичних наук, професор, виконуючий обов`зки завідувача кафедри кафедри фізичної оптики
5. Головня Яна Євгеніївна – студент гр. Ф-021, голова Студентської ради фізичного факультету;
6. Гриньов Борис Вікторович - доктор технічних наук, професор, академік НАН України, виконувач обов’язки завідувача кафедри фізики кристалів;
7. Зиман Золтан Золтанович - доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики твердого тіла
8. Криловський Володимир Сергійович - кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник декана з наук. роботи, доцент кафедри фізики низьких температур
9. Кунцевич Станіслав Петрович - доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри загальної фізики
10. Лагода Наталія Юріївна – студент гр. ФТ-41, голова Студентського наукового товариства фізичного факультету
11. Лазоренко Олег Валерійович - доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри загальної фізики
12. Макаровський Микола Олександрович - кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізичної оптики
13. Парфьонова Наталія Дмитріївна - кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики;
14. Пойда Володимир Павлович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри експериментальної фізики
15. Рашба Георгій Ілліч - кандидат фізико-математичних наук, доцент, виконуючий обов’язки завідувача кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця;
16. Савич Сергій Володимирович – аспірант
17. Скляр Вячеслав Вячеславович - старший викладач кафедри експериментальної фізики, заступник декана фізичного факультету з виховної роботи
18. Хаджай Георгій Ярославович - кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник кафедри фізики  низьких температур
19. Чибісов Дмитро Васильович - доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики;
20. Шаломаєва Тетяна Михайлівна – студент гр. ФО-67
21. Шевченко Василь Григорович - кандидат фізико-математичних наук,  доцент, доцент кафедри астрономії та космічної інформатики
22. Шеховцов Олег Валерійович - кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри експериментальної фізики, заступник декана фізичного факультету з загальних питань
23. Шкловський Валерій Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, виконуючий обов’язки завідувача кафедри низьких температур;
24. Шкуратов Юрій Григорович - доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, професор, виконуючий обов’язки завідувача кафедри астрономії та космічної інформатики;
25. Яцина Вікторія Юріївна – студент гр. ФА51, голова профспілкової організації студентів фізичного факультету