The Faculty of Physics

Academic Council

Departmentman
Vovk Ruslan Volodymyrovych - Doctor of Sciences and Professor in the School of Physics

Deputy Departmentman
Rokhmistrov Dmytro Volodymyrovych - аssistant Dean for academic affairs, Candidate of sciences,
reader of solid-state physics department

Scientific Secretary
Tonkopriad Alla Hryhorivna - Cand. Sci. (Phys.–Math.), Reader, Reader, Department of Solid State Physics,
Tel. +38 (057) 707-53-47, +38 (057) 707-56-81
E-mail: Alla.G.Tonkopriad@univer.kharkov.ua

Members of the School Board
1. Бадіян Євген Юхимович - кандидат фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики твердого тіла;
2. Бойко Юрій Іванович - доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики кристалів;
3. Галунов Микола Захарович - доктор фізико-математичних наук, професор, виконуючий обов`зки завідувача кафедри кафедри фізичної оптики;
4. Гриньов Борис Вікторович - доктор технічних наук, професор, академік НАН України, виконувач обов’язки завідувача кафедри фізики кристалів;
5. Головащенко Артем Євгенович – студент Ф0-37, голова профспілкової організації студентів фізичного факультету;
6. Гузенко Анастасія Олександрівна - студентка 1 курсу магістратури, голова Студентської ради фізичного факультету;
7. Дюкарев Юрій Михайлович – доктор фіз. – мат. наук, доцент, професор кафедри вищої математики;
8. Завгородня Ніна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики, завідувачка кафедри вищої математики;;
9. Зиман Золтан Золтанович - доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики твердого тіла
10. Канонік Аліка Олександрівна - студентка 2 курсу, групи ФА-21
11. Криловський Володимир Сергійович - кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри фізики низьких температур;
12. Лазоренко Олег Валерійович - доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри загальної фізики;
13. Макаровський Микола Олександрович - кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізичної оптики;
14. Мироненко Ірина Вікторівна - аспірантка 2 року навчання;
15. Орєхова Єва Денисівна - студентка 2 курсу, групи ФО-22;
16. Пащенко Любов Олексіївна - студентка 1 курсу магістратури, групи ФО-53;
17. Пойда Володимир Павлович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри експериментальної фізики;
18. Рашба Георгій Ілліч - кандидат фізико-математичних наук, доцент, виконуючий обов’язки завідувача кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця;
19. Савич Сергій Володимирович –кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики низьких температур;
20. Скляр Вячеслав Вячеславович - завідувач навчальної лабораторії фізичних лекційних демонстрацій фізичного факультету, заступник декана фізичного факультету з виховної роботи;
21. Таранова Інна Анатоліївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри загальної фізики;
22. Хаджай Георгій Ярославович - кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник кафедри фізики  низьких температур;
23. Чибісов Дмитро Васильович - доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри вищої математики;
24. Шевченко Василь Григорович - доктор фізико-математичних наук,  доцент, професор кафедри астрономії та космічної інформатики;
25. Шеховцов Олег Валерійович - кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри експериментальної фізики, заступник декана фізичного факультету з загальних питань
26. Шкловський Валерій Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, виконуючий обов’язки завідувача кафедри низьких температур;
27. Шкуратов Юрій Григорович - доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, професор, виконуючий обов’язки завідувача кафедри астрономії та космічної інформатики.