Физический факультет

Богдан Михайло Михайлович

  професор кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М.Ліфшиця,

  Телефон: +38 (057) 707-54-30
  Адреса: фізичний факультет, пл. Свободи 4, м. Харків, 61022.
  Е-mail: mykhaylo_m@mail.ru

   Народився 22 червня 1952 p. у с. Савинці Харківської області. У 1974 р. закінчив фізичний факультет ХДУ ім. О.М. Горького.
   Навчався в аспірантурі університету у 1974-1977 pp. З 1978 р. працює у ФТІНТ HAH України молодшим науковим співробітником, з 1986 р. — науковий співробітник, з 1991 р. — старший науковий співробітник, з 2004 р.— провідний науковий співробітник. У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію «Нелінійні самолокалізовані збудження в одновимірних кристалах». У 2000 р. одержав звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «теоретична фізика». У 2001 р. захистив докторську дисертацію «Нелінійні резонансні явища і динаміка солітонів в низьковимірних системах з дисперсією».
   З 2006 р. — професор кафедри теоретичної фізики ХНУ імені В.Н. Каразіна за сумісництвом.
Науковий напрям — динаміка нелінійних збуджень у пружних і магнітовпорядкованих середовищах.
   У 2008 р. нагороджений Почесною грамотою Президії HAH України. Був відповідальним співвиконавцем багатьох міжнародних проектів.
   Має понад 60 публікацій.
Викладає курси: Теорія кристалів.

Основні наукові публікації:

 • Фрустрированный вихрь в двумерном антиферромагнетике // ФНТ.— 2005.— T.31, №8/9.—С. 968-973.
 • Soliton complex dynamics in strongly dispersive medium / M. M. Bogdan, A. M. Kosevich, G. A. Maugin// Wave Motion.—2001.—V. 34, № 1.—P. 1-26.
 • Хаотические режимы антиферромагнитного резонанса в квазидвумерном легкоосном антиферромагнетике (NH3)2(CH2)4MnCI4 / M. M. Богдан, Е. H. Хацько, M. И. Кобец //ФНТ.— 1999.—T.25, №.3.—С. 263-276.
 • Topography of attractors of the parametrically driven nonlinear Schroedinger equation /М. Bondila, I. V. Barashenkov, M. M. Bogdan // Physica D.— 1995.— V. 87, № 1-4.— P. 314-320.
 • Excitation spectrum and thermodynamics of domain walls in the biaxial ferromagnet / Bogdan M.M., Kovalev A.S. // Z.Phys.B.— 1988.— V. 71, № 2.— P. 341-347.