Фізичний факультет

Фаховий вісник

Вісник - серія Фізика

   Вісник містить статті, присвячені сучасному стану теоретичних та експериментальних досліджень в галузі фізики.
   Видання призначене для науковців, викладачів, аспірантів та студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів та наукових установ.

 

Тематика журналу

1. Теоретична фізика
2. Фізика твердого тіла
3. Фізика низьких температур
4. Фізика магнітних явищ
5. Оптика та спектроскопія
6. Загальні питання фізики (математичні методи, методика викладання: фізичного експерименту та інші).

Мова статей – українська та англійська.

Оформлення рукописів

   До рукопису повинно входити: титульний лист з назвою статті; ініціали та прізвища авторів; поштова адреса закладу де виконана робота; класифікаційний індекс за системами PACS та УДК; анотація на окремому аркуші з прізвищем та ініціалами авторів і назвою статті українською, російською та англійською мовами; основний текст статті; список літератури; підписи під малюнками; малюнки, таблиці та ілюстрації.
   Текст рукопису треба роздрукувати на принтері з подвійним інтервалом на аркуші формату А4 (210х297) з полями ліворуч, праворуч, зверху і знизу по 2,5 см, шрифтом розміром 14 pt гарнітурою Times New Roman.
   Електронний варіант повинен відповідати наступним критеріям: текст у форматі Microsoft Word версії 2003, вирівнювання по лівому краю, розмір шрифту 10 pt, гарнітура Times New Roman, без відступів і виступів, без відступів після абзаців, без прописних букв у назвах, букви звичайні рядкові, накреслення жирного й курсивного шрифту не припустимо, формули повинні бути набрані в MathType (не нижче версії 5.0), у формулах кирилиця не припустима, символи з нижніми й верхніми індексами набирати в Microsoft Word, ширина формули не більше 70 мм, графіки та ілюстрації подаються в графічному форматі, кольорова модель потрібна бути чорно-біла (gray scale), розрізнення не менше 300 dpi, поширення файлів потрібно бути *.jpg, шириною в одну чи дві колонки, для однієї колонки розміри: завширшки 8 мм, для двох колонок – 16 мм.

Приклад оформлення графиків:

   Товщина ліній не більш 0,5 мм, але не менш 0,18 мм. Величина літер на підписах не більш 14 pt , але не меньш 10 pt, гарнітура Arіal.

Приклад оформлення списку літератури:

1. A.D. Ashby. Phys.Rev., A19, 213 (1985).
2. D.V. Vert. In Progress in Metals, ed. by R. Speer, USA, New York (1976), v.4, p.17.

До редакції надається:

1. Два роздрукованих примірника статті, які підписані авторами.
2. Електронну версію рукопису та контакти для спілкування з авторами, треба надіслати електронною поштою, тільки на адресу.
3. Направлення від установи де виконувалася робота і акти експертизи у двох примірниках; адресу, прізвище, повне ім’я та батькові авторів; номери телефонів, E-mail, а також зазначити автора для спілкування.

Матеріали треба направляти за адресою:

   Матеріали треба направляти за адресою: Редакція журналу «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: "фізика", Криловському В.С., фізичний факультет, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
   Тел. +38 (057) 707-53-83,  

Редакційна колегія

Головний редактор:
Вовк Р.В. - доктор фіз. - мат. наук, професор , ХНУ імені В.Н.Каразіна, Україна
Заступник головного редактора:
Єрмолаєв О.М. - доктор фіз.-мат. наук, професор , ХНУ імені В.Н.Каразіна, Україна
Відповідальний секретар:
Криловський В.С. - канд. фіз. - мат. наук, доцент, ХНУ імені В.Н.Каразіна, Україна

Агеєв Л.О. - доктор фіз. - мат. наук, професор, ХНУ імені В.Н.Каразіна, Україна
Бойко Ю.І. - доктор фіз. - мат. наук, професор, ХНУ імені В.Н.Каразіна, Україна
Гуревич Ю.Г. - доктор фіз. - мат. наук, професор, Дослідницький центр, Мексика
Зиман З.З. - доктор фіз. - мат. наук, професор, ХНУ імені В.Н.Каразіна, Україна
Кагановський Ю.С. - доктор фіз. - мат. наук, професор, Бар - Іланський університет, Ізраїль
Кунцевич С.П. - доктор фіз. - мат. наук, професор, ХНУ імені В.Н.Каразіна, Україна
Пархоменко А.А. - доктор фіз. - мат. наук, професор, ННЦ ХФТИ НАНУ, Україна
Пойда В.П. - доктор тех. наук, професор, ХНУ імені В.Н.Каразіна, Україна
Портной М.Е. - доктор фізики, професор, університет Эксетеру, Великобританія
Рожко А.Ф. - доктор фізики наук, професор, Лондонський центр нанотехнологій, Великобританія
Хронеос Олександр - доктор фізики наук, професор, Империал коледж, Великобританія
Фегер Олександр - доктор фіз. - мат. наук, професор, інститут фізики університету імені Шафарика, Кошице, Словакія
Федоров П.М. - доктор фіз. - мат. наук, професор, ХНУ імені В.Н.Каразіна, Україна
Шехтер Роберт - доктор фіз. - мат. наук, професор, Гетеборгський університет, Швеція
Шкловський В.А. - доктор фіз. - мат. наук, професор, ННЦ ХФТИ НАНУ, Україна
Шкуратов Ю.Г. - член-кор. НАН України, доктор фіз. - мат. наук, професор, ХНУ імені В.Н.Каразіна, Україна
Ямпольський В.А. - член-кор. НАН України, доктор фіз. - мат. наук, професор, ХНУ імені В.Н.Каразіна, Україна

Адреса редакції:
Україна, 61022, Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет,
+38 (057) 707-53-83, ruslan.v.vovk@univer.kharkov.ua