Фізичний факультет

Інформаційний пакет

Історична довідка

   Фізичний факультет є одним з найстаріших підрозділів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Славу факультету принесла ціла плеяда видатних учених та педагогів – лауреат Нобелевської премії Л.Д. Ландау, академіки І.М. Ліфшиць, М.П. Барабашов, Б.І. Вєркін, В.Г. Хоткевич, Е.А. Канер, А.М. Косевич та багато інших; засновники наукових та освітніх шкіл – професори Є.С. Боровик, Б.Я. Пінес, І.М. Шкляревський, Я.О. Гегузін.

Факультет та його підрозділи    

Підготовку студентів здійснюють 9 кафедр: 
- кафедра експериментальної фізики, 
- кафедра вищої математики, 
- кафедра загальної фізики, 
- кафедра теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця, 
- кафедра фізики низьких температур, 
- кафедра фізики твердого тіла, 
- кафедра фізики кристалів, 
- кафедра фізичної оптики, 
- кафедра астрономії та космічної інформатики. 
   Кафедри мають філії в академічних інститутах м. Харкова.
   У тісній співдружності з Інститутом сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України на факультеті створено науково-навчальний центр «Функціональні матеріали», який бере участь у виконанні Державної програми «Наука в університетах». 
   До складу факультету також входять науково-дослідні та науково-методичні лабораторії, унікальна гелієва зріджувальна станція, механічні майстерні.
   Сьогодні факультет має потужний потенціал: у фаховій підготовці студентів беруть участь 2 дійсні члени та 3 члени-кореспонденти Національної академії наук України, академік Транспортної академії наук України, лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужені працівники освіти України, 26 докторів наук, професорів, і 45 кандидатів наук, доцентів.

Напрями наукових досліджень

   На фізичному факультеті були засновані й активно розвиваються всесвітньо відомі наукові школи 
- теоретичної фізики, 
- фізики твердого тіла, 
- фізики низьких температур, 
- магнетизму, 
- фізики реального кристала, 
- фізичної оптики, 
- фізики Сонячної системи. 
   Наприклад, засновниками наукової школи теоретичної фізики в Харківському університеті були видатні вчені – лауреат Нобелівської премії академік Л.Д. Ландау та академік І.М. Ліфшиць.
   Сьогодні в центрі уваги дослідників факультету
- квантова теорія поля, 
- теорія гравітації, 
- теорія конденсованого стану речовини, 
- невпорядковані системи, 
- нелінійна фізика, 
- мезоскопіка, 
- спінтроніка, 
- магноніка,
- сучасні проблеми надпровідності та високотемпературної надпровідності,
- теплофізичні та механічні властивості металів і конструкційних матеріалів при низьких температурах для потреб нової техніки,
- низьковимірні магнітні та нормальні наносистеми, зокрема вуглецеві та напівпровідникові нанотрубки – перспективні матеріали сучасних нанотехнологій,
- магнетизм ультрамалих частинок та багатошарових тонких плівок, 
- властивості фрустрованих магнітних та електричних систем, 
- лазерна фізика,
- оптичні ефекти у нанорозмірних металевих плівках, 
- механізми масопереносу в дефектних кристалах, 
- механічні, дифузійні та релаксаційні властивості твердих тіл із різною дефектною структурою.
   Серед практичних розробок останнього часу є
- метод вимірювань показників заломлення діелектриків за допомогою фотоіндукованих періодичних структур,
- метод імплантації наночастинок срібла в оптичне кварцове скло під дією інфрачервоного пучка CO2-лазера,
- нові сучасні технології (кріохімічна та радіаційно-термічна) одержання дрібнодисперсних феритових порошків, призначених для здійснення високощільного магнітного запису,
- метод керованої вакуумної термічної обробки сталевих виробів 
    тощо.
   Розробки в галузі фізики біоматеріалів і медичного матеріалознавства стали підґрунтям для створення унікальних імплантаційних кальцій-фосфатних наноматеріалів, які за своїм складом, морфологією та структурою близькі до мінеральної складової твердої тканини хребетних. Післяопераційні дослідження показали, що створені біоматеріали є високоефективними штучними замінниками кістки та придатні для широкого клінічного застосування.
   На кафедрі астрономії вивчаються 
- взаємодія електромагнітного випромінювання з шорсткими планетними поверхнями,
- хіміко-мінералогічні та геолого-морфологічні властивості поверхонь Місяця і планет за даними наземних спостережень і космічних експериментів,
- фізичні властивості астероїдів, об’єктів поясу Койпера, комет, 
- проблема астероїдної небезпеки та позаземних ресурсів, 
- активні процеси у сонячній хромосфері, космічна погода, 
- внутрішня будова субзір,
- характеристики найближчих до Сонця зір і будова Галактики,
- проблеми фундаментальної астрометрії.
Проводяться спостереження явищ гравітаційного лінзувания квазарів галактиками та розробка методів покращення кутової роздільної здатності наземних телескопів. Здійснюється дистанційне зондування Землі і планет, яке пов’язане з вирішенням екологічних проблем людства.

   Останнім часом одержано гранти для наукової роботи та співпраці з науково-дослідним центром «Демокрітос» (м. Афіни, Греція), Брайтонським університетом, університетом Ексетера (Велика Британія), Фридріх Шиллер-університетом (Йєна, Німеччина), грант 823Г/22-13 Armory Research Laboratory (США).

   Усі студенти, починаючи з третього курсу, а часто й раніше, залучаються до наукової роботи. Щорічно студентське наукове товариство факультету організовує студентські наукові конференції, тематика яких відповідає найсучаснішим фізичним проблемам. Студенти проходять наукове стажування в CeNIDE (Центр наноінтеграції та біоматеріалів) при університеті Дуйсбург-Ессена (Німеччина), Інституті низьких температур та структурних досліджень Польської Академії наук (м. Вроцлав), Інституті фізики Університету ім. П.Й. Шафарика (Кошице, Словаччина), фізико-технічному факультеті Казахського національного університету імені аль-Фарабі. З 2016 р. наші студенти отримують другу європейську вищу освіту, а саме диплом магістра в галузі фізики Університету імені П.Й. Шафарика (Кошице, Словаччина).

   На факультеті працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора фізико-математичних наук. Видається фаховий науковий журнал «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Фізика»».

Студентське життя

   Фізичний факультет відомий не тільки фундаментальною освітою, але й прекрасними традиціями. Наші студенти вміють плідно працювати та виборювати престижні призи та нагороди, але вони ще вміють цікаво проводити свій вільний час. Щорічно проводяться свято-ритуал «Посвячення в студенти». Студенти завжди вдало беруть участь в конкурсі самодіяльної творчості для першокурсників «Альма матер» та конкурсі «Міс університет». Відомі колективи шоу-балету «Контраст», фольклорного гурту «Веснянки», КВК та клубу інтелектуальних ігор «Фенікс» завжди відкриті для студентства. Велика увага приділяється жанрам хорового та сольного співу, сучасним естрадним та спортивним танцям. Але вже багато років візитною карткою фізичного факультету є святкування Дня факультету, в рамках якого проходять прес-конференція викладачів зі студентами, факельна хода до джерела у Ботанічному саду та великий концерт гостей і господарів.
   Щодо спортивного життя, то фізичному факультету теж є чим пишатися. В рамках студентської спортивної олімпіади вже традиційним стає посідання призових місць в загальному рейтингу. Цьому сприяє наявність чудової спортивної бази. Тенісний клуб «Унікорт» містить 13 відкритих кортів із ґрунтовим та жорстким покриттям та розкішний тенісний палац, в якому розміщено корти та тренажерний зал. Студенти фізичного факультету мають можливість займатися у 15 спортивно-оздоровчих секціях навчально-спортивного комплексу «Каразінський»: баскетбол, волейбол, бокс, кікбоксінг, теніс, настільний теніс, фехтування, футбол, міні-футбол, легка атлетика, пауерліфтінг, фітнес, боротьба самбо, спортивне орієнтування, шахи. Заняття та тренуваннях проводять висококваліфіковані викладачі. Команда спортсменів фізичного факультету вже багато років стає призером Спартакіади університету, і особливо приємно, що відбувається це не за рахунок якихось залучених легіонерів. Так що можна сказати, що наші студенти - справжні представники Студентського Спорту.

Напрями фахової підготовки

   Сьогодні ми приймаємо вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю “Фізика та астрономія” (термін навчання – 4 роки) та ступеня магістра за спеціальністю “Фізика та астрономія” (термін навчання – 2 роки) з підготовкою фахівців за двома освітніми програми:
“Фізика”, наукові напрями: 1. Фізика магнітних явищ. 2. Магнетизм нанорозмірних систем. 3. Оптика і спектроскопія. 4. Нелінійна оптика нанорозмірних структур. 5. Фотоніка і оптоінформатика. 6. Фізика кристалів і функціональних матеріалів. 7. Фізика нанокристалів і наносистем. 8. Фізика низьких температур. 9. Фізика надпровідності. 10. Теоретична фізика. 11. Фізичне матеріалознавство та комп'ютерна металографія. 12. Фізика біоматеріалів і медичне матеріалознавство;
“Астрономія та космічна інформатика”, наукові напрями: 1. Астрофізика. 2. Фізика Сонячної системи. 3. Космічна інформатика.

Викладацький склад

Кафедра теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця 
Рашба Георгій Ілліч – виконуючий обов'язки завідувача кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Ульянов Володимир Володимирович – доктор фізико-математичних наук, професор.
Любімов Олег Іванович – кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Єзерська Олена Володимирівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Ямпольський Валерій Олександрович – доктор фізико-математичних наук, професор, член-кор. НАН України.
Богдан Михайло Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор.
Ковальов Олександр Семенович – доктор фізико-математичних наук, професор.
Кріве Ілля Валентинович – доктор фізико-математичних наук, професор.
Піщанський Валентин Григорович – доктор фізико-математичних наук, професор.
Степановський Юрій Петрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Котвицький Альберт Тадеушевич – кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Апостолов Станіслав Сергійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Майзеліс Захар Олександрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Разумний Олександр Якович – старший викладач.
Єзерська Людмила Володимирівна – інженер 1 категорії
Кафедра фізики низьких температур
Вовк Руслан Володимирович - виконуючий обов'язки завідувача кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики низьких температур;
Криловський Володимир Сергійович - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри;
Білецький Володимир Іванович - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики низьких температур;
Лебедєв Сергій Вікторович - cтарший виклад.;
Ревякіна Марина Георгіївна - кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри;
Шкловський Валерій Олександрович  - доктор фізико-математичнич наук, професор;
Хоткевич Андрій Володимирович - доктор фізико-математичних наук, професор кафедри.
Кафедра експериментальної фізики
Пойда Володимир Павлович - виконуючий обов'язки завідувача кафедри, професор, доктор технічних наук
Дубовик Володимир Миколайович - доцент, кандидат фізико-математичних наук
Єгоренков Володимир Дмитрович - професор, доктор фізико-математичних наук
Лебедєв Сергій Вікторович - старший викладач
Скляр В’ячеслав В’ячеславович - старший викладач
Сухов Володимир Миколайович - доцент, кандидат фізико-математичних наук
Шеховцов Олег Валерійович – доцент, кандидат фізико-математичних наук
Вовк Руслан Володимирович - профессор, доктор фізико-математичних наук
Самсонік Олександр Лукич - доцент, кандидат фізико-математичних наук
Шурінова Олена Володимирівна – доцент, кандидат фізико-математичних наук
Чурілов Ігор Георгійович - асистент
Зєтова Тетяна Росимівна - старший викладач
Кафедра загальної фізики
Кунцевич Станіслав Петрович – професор, доктор фізико-математичних наук
Ванькевич Олександр Вікторович – доцент, кандидат фізико-математичних наук
Горбач Віктор Микитович – доцент, кандидат фізико-математичних наук
Палєхін Вячеслав Петрович – доцент, кандидат фізико-математичних наук
Савченко Олена Максимівна – доцент, кандидат фізико-математичних наук
Таранова Інна Анатоліївна – доцент, кандидат фізико-математичних наук
Куфтеріна Світлана Ростиславівна – асистент
Харченко Микола Федорович - професор, доктор фізико-математичних наук, академік НАНУ, ФТІНТ НАНУ
Хацько Євген Миколайович - професор, доктор фізико-математичних наук,  ФТІНТ НАНУ
Савицький Володимир Миколайович - доцент, кандидат фізико-математичних наук,  ФТІНТ НАНУ
Кафедра астрономії
Шкуратов Юрій Григорович, завідувач кафедри, директор НДІ астрономії ХНУ, професор, доктор фізико-математичних наук, лауреат Державної премії України і премії ім. М.П. Барабашова НАН України.
Захожай Володимир Анатолійович, професор, доктор фізико-математичних наук.
Баннікова Олена Юріївна, доцент, кандидат фізико-математичних наук.
Станкевич Дмитро Геннадійович, доцент, кандидат фізико-математичних наук, лауреат Державної премії України.
Федоров Петро Миколайович, доцент, кандидат фізико-математичних наук.
Шевченко Василь Григорович, доцент, кандидат фізико-математичних наук.
Кафедра фізики кристалів
Гриньов Борис Вікторович - завідувач кафедрою фізики кристалів – вчений у галузі сцинтиляційного матеріалознавства, академік Національної академії наук України.
Бойко Юрій Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор.
Богданов Валерій Віталійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Воробйова Інесса Василівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Мацокін Дмитро Вадимович – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач.
Кафедра фізичної оптики
Овчаренко Олександр Петрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Макаровський Микола Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Маковецький Євген Дмитрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Лимар Валентин Іванович, старший викладач

Кафедра фізики твердого тіла
Зыман Золтан Золтанович - доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри;
Бадиян Евгений Ефимович - кандидат фізико-математичних наук, професор, професор;
Тонкопряд Алла Григорівна - кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент;
Ткаченко Микола Васильович - кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент;
Рохмістров Дмитро Володимирович - кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент;
Шурінов Роман Володимирович - кандидат фізико-математичних наук, доцент;
Кафедра вищої математики
Дюкарев Юрій Михайлович - завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор. Герасін Сергій Миколайович - доктор фізико-математичних наук, професор.
Лазоренко Олег Валерійович - доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри фізики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), член-кореспондент Академії наук Прикладної радіоелектроніки України, Росії та Білорусі.
Зіненко Сергій Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
Кондратьєв Борис Вікторович - кандидат фізико-математичних наук, доцент;
Волченко Анатолій Павлович - кандидат фізико-математичних наук, доцент;
Парфьонова Наталія Дмитріївна - кандидат фізико-математичних наук, доцент;
Клочко Тамара Володимірівна - старший викладач.
Літвінова Ольга Генадіївна - старший викладач.
Бутенко Тамара Володимірівна - старший викладач.
Сєрікова Ірина Юріївна - старший викладач.