Фізичний факультет

Шановний друже!

   Вітаю зі здобуттям середньої освіти і запрошую вступати на фізичний факультет. Поєднання класичних і новітніх освітніх технологій, орієнтація на особистість забезпечують успішне опанування нашими студентами вмінь і навичок, завдяки яким вони набувають високої кваліфікації та стають справжніми фахівцями, майстрами своєї справи. Наші випускники плідно працюють у різних галузях сучасної фізики, у тому числі фізики біоматеріалів і медичного матеріалознавства, нанофізики, астрофізики та астрономії тощо. Диплом про здобуття елітної фізико-математичної освіти - це не кінцевий результат, а, навпаки, початок великого шляху, насиченого гідною роботою, досягненнями на сучасному рівні світової науки, цікавими подіями, подорожами, зустрічами. Це унікальна можливість для подальшого самовдосконалення й самореалізації.

З повагою,
декан фізичного факультету
Руслан Володимирович Вовк

https://t.me/abiturient_phys_karazina

В с т у п  -  2 0 2 3

10    н а й б і л ь ш    п о п у л я р н и х    з а п и т а н ь    а б і т у р і є н т і в

1.         На яку спеціальність здійснюється набір?  Кого готують на фізичному факультеті?
Фізичний факультет має славну історію, яка нараховує вже понад 200 років плідної праці на терені освіти, науки й культури. Сьогодні ми приймаємо вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю “104 - Фізика та астрономія” за трьома освітніми програмами “Фізика”, “Астрономія”, “Інформаційні технології (ІТ) у фізиці” (термін навчання – 3 р. 10 м.) та ступеня магістра за спеціальністю “104 - Фізика та астрономія” (термін навчання – 1 р. 4 м. або 1 р. 9 м.,) з підготовкою фахівців за трьома освітніми програмами: “Фізика”, наукові напрями: 1. Фізика магнітних явищ. 2. Магнетизм нанорозмірних систем. 3. Оптика та спектроскопія. 4. Нелінійна оптика нанорозмірних структур. 5. Фотоніка та оптоінформатика. 6. Фізика кристалів і функціональних матеріалів. 7. Фізика нанокристалів і наносистем. 8. Фізика низьких температур. 9. Фізика надпровідності. 10. Теоретична фізика. 11. Фізичне матеріалознавство та комп'ютерна металографія. 12. Фізика біоматеріалів і медичне матеріалознавство; “Астрономія та космічна інформатика”, наукові напрями: 1. Астрофізика. 2. Фізика Сонячної системи. 3. Космічна інформатика; “Фізика та астрономія в закладах освіти”.
Наші випускники плідно працюють у сучасних галузях фізики, зокрема фізики біоматеріалів і медичного матеріалознавства, астрофізики та астрономії, фінансової математики, комп’ютерного моделювання, IT-технологій тощо.
У 2018 р. фізичний факультет уклав договір з Університетом імені П.Й. Шафарика (м. Кошице, Словаччина), згідно з яким наші студенти здобувають також європейську вищу освіту й отримують одночасно два дипломи - диплом магістра Університету імені В.Н. Каразіна та диплом магістра Університету імені П.Й. Шафарика.

Перелік конкурсних предметів для вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2023 р.


Спеціальність (конкурсні пропозиції)

Перелік конкурсних предметів

Вага предметів Національного мультипредметного тесту

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

“104 - Фізика та астрономія”
(“Фізика”  “Астрономія”  “Інформаційні технології (ІТ) у фізиці”)

1. Українська мова

0,3

100

2. Математика

0,5

100

3.  За вибором: Історія України / іноземна мова / біологія / фізика  / хімія

0,2 / 0,3 / 0,25 / 0,5 / 0,3*
*http://start.karazin.ua/

100

Перелік сертифікатів ЗНО2020-2021 та НМТ 2022 рр. для вступу на основі повної загальної середньої освіти у2023р.


Спеціальність (конкурсні пропозиції)

Перелік конкурсних предметів

Вага предметів сертифікату ЗНО

Вага атестату

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

“104 - Фізика та астрономія”
(“Фізика”  “Астрономія”  “Інформаційні технології (ІТ) у фізиці”)

1. Українська мова

0,2

0,1

100

2. Математика

0,35

100

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,35

100

2.         Де я можу продовжити навчання?
            Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра деякі студенти фізичного факультету навчалися за фахом у магістратурі в Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Швеції тощо, здобували освіту за програмою з фінансової математики (м. Ульм, Німеччина). Студенти проходять наукове стажування в CeNIDE (Центр наноінтеграції та біоматеріалів) при університеті Дуйсбург-Ессена (Німеччина), Інституті низьких температур і структурних досліджень Польської Академії наук (м. Вроцлав), Інституті фізики Університету ім. П.Й. Шафарика (м. Кошице, Словаччина), відвідують літню школу Лодзінського технічного університету (Польща), фізико-технічний факультет Казахського національного університету ім. аль-Фарабі. Випускники фізичного факультету продовжували навчання в аспірантурі за спеціалізаціями “фізика твердого тіла”, “магнетизм”, “оптика, лазерна фізика”, “теоретична фізика”, “фізика низьких температур”, “надпровідність”, “геліофізика та фізика Сонячної системи”, “астрофізика та радіоастрономія”, “астрометрія та небесна механіка” тощо в Харківському національному університету імені В. Н. Каразіна, навчалися та працевлаштовувалися в наукових установах Національної академії наук України, університетах і наукових установах Польщі, Словаччини, Німеччини, Франції, Португалії, Бельгії, Швеції, Англії, Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії тощо.
3.         Куди я можу працевлаштуватися після закінчення фізичного факультету?
            Випускники фізичного факультету мають можливість працевлаштуватися за фахом у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, інститутах Національної академії наук України (НАНУ) м. Харкова (Фізико-технічному інституті низьких температур (ФТІНТ) імені Б. І. Вєркіна, ННЦ “ Харківський фізико-технічний інститут ”, Інституті електрофізики і радіаційних технологій, НТК “ Інститут монокристалів ”, Інституті радіофізики і електроніки ім. В. Я. Усикова, Інституті радіоастрономії) та інших міст України, науково-виробничих підприємствах, об’єднаннях і фірмах; можуть працювати викладачами в закладах вищої освіти м. Харкова та інших міст України.
Факультет співпрацює з низкою закордонних навчальних та наукових закладів, де є можливості для працевлаштування випускників. Серед наших закордонних партнерів є, зокрема, науково-дослідний центр “Демокрітос” (м. Афіни, Греція), фізичний факультет Університету Ексетера (Англія), Imperial College London, Інститут фізики Університету ім. Й.В. Гете (Франкфурт, Німеччина), Інститут фізики твердого тіла Університету Фрідріх Шиллер (м. Йєна, Німеччина), університети Дуйсбург-Ессена, Бохума та Мюнстера (Німеччина), Інститут металів у Дюссельдорфі (Німеччина), Інститут ім. Лейбніца (Росток, Німеччина), Інститут фізики Університету ім. П.Й. Шафарика (Кошице, Словаччина), Центр високих тисків Польської Академії наук, Інститут низьких температур і структурних досліджень Польської Академії наук (м. Вроцлав), Університет науки та технології (м. Краків, Польща), Bar-Ilan University (Ізраїль), університет Аріеля (м. Аріель, Ізраїль), Вища школа Франції Ecole Polytechniqe (Париж), Лабораторія приладобудування для астрофізичних досліджень (м. Медон, Франція), Массачусетський Інститут технології (США); Michigan State University (USA), University of Utah SaltLake City (USA), University of Texas at Austin (USA), фізичний факультет Університету провінції Нью-Брансуік (Секвілл, Канада), McGill-університет (Канада), фізико-технічний ф-т Казахського національного університету ім. аль-Фарабі та інші. Показовим прикладом є те, що наші випускники працюють на Великому адронному колайдері в Європейському центрі ядерних досліджень, у Лос-Аламоській національній лабораторії Міністерства енергетики США.
Кафедра астрономії та космічної інформатики підтримує зв’язки з багатьма науковими установами України, США, Німеччини, Франції, Італії, Швеції, Фінляндії, Іспанії, Польщі, Чехії, Японії тощо. Астрономи співпрацюють із космічними агенціями України, США (NASA), Європи (ESA). Випускники кафедри працюють у наукових установах України, Казахстану, Грузії, Азербайджану, Узбекистану, Туркменістану, Монголії, В’єтнаму, Китаю, Бельгії, Франції, Німеччини, США, Японії та інших країн.
Програма фізичного факультету зі співробітництва закладів вищої освіти України з роботодавцями, яку було подано на конкурс “Куда пойти учиться, чтобы найти работу. Листинг вузовских программ: самые перспективные отрасли и профессии”, увійшла до переліку найкращих освітніх програм університетів України (журнал “Фокус” №21 (333) від 24.05.2013 р.).

4.         Наскільки реально вступити на фізичний факультет на місця держзамовлення (бюджет)?
            Максимальний обсяг держзамовлення (бюджет) у 2020 р.: “фізика” - 35 місць (прохідний бал - 148), “астрономія” - 13 місць (прохідний бал - 165); у 2021 р.: “фізика” - 43 місця (прохідний бал - 133), “астрономія” - 15 місць (прохідний бал - 140); у 2022 р.: “фізика” - 43 місця (прохідний бал - 134), “астрономія” - 15 місць (прохідний бал - 140), “Інформаційні технології (ІТ) у фізиці” - 12 місць (прохідний бал - 146). У 2023 році максимальний обсяг держзамовлення (бюджет) очікується таким: “фізика” - 34, “астрономія” - 12, “Інформаційні технології (ІТ) у фізиці” - 12.

5.   Чи важко навчатися на фізичному факультеті? Чи вистачить моїх початкових знань?
На фізичному факультеті важко не навчатися. Студенти на 100% забезпечені всіма необхідними науковими та навчально-методичними матеріалами. Програма та графік навчального процесу є такими, що часу вистачить на все - на відвідування занять, самопідготовку, студентське дозвілля. Сприяє цьому раціонально спланована система навчання, яка дозволяє рівномірно розподілити навантаження.
            Викладення навчального матеріалу починається з базових понять, основ і характеризується послідовністю й ретельністю, поступовим підвищенням рівня складності. Наприклад, один за одним вивчаються всі розділи фізики, починаючи з механіки Ньютона. Провідними лекторами й викладачами, кураторами академічних груп надаються консультації, створюються всі необхідні умови, щоб процес адаптації першокурсника до навчання в університеті пройшов без перешкоджань.

6.         Яка у мене може бути стипендія?
            Протягом навчання студенти фізичного факультету одержують не тільки звичайні та підвищені стипендії, але й мають можливість здобути стипендію Президента України, стипендію Верховної Ради, стипендії різних благодійних фондів тощо. Наші студенти також мають можливість одержувати стипендію фонду Леонарда Ейлера (Німецька служба академічних обмінів DAAD), стипендію фонду Вишеградського для навчання у закладах вищої освіти Польщі, Чехії, Угорщини, стипендію від ERASMUS, а також стипендії інших міжнародних фондів.

7.         Чи надаються студентам з інших міст України місця в гуртожитку?
            Усім студентам фізичного факультету з інших міст України надаються місця в гуртожитку №2, який розташований на вул. Отакара Яроша та знаходиться неподалік від головного корпусу Університету (майдан Свободи, 4) і спорткомплексу “Каразінський”, де проходять навчальні заняття.

8.         Який рівень підготовки на фізичному факультеті?
            Сьогодні факультет має потужний потенціал: у фаховій підготовці студентів задіяні викладачі 9-ти кафедр, серед яких 2 дійсні члени та 3 члени-кореспонденти Національної академії наук України, академік Транспортної академії наук України, лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужені працівники освіти України, 28 докторів наук, професорів, і 45 кандидатів наук, доцентів. На фізичному факультеті були засновані й активно розвиваються декілька всесвітньо відомих наукових шкіл, а саме: теоретичної фізики, фізики твердого тіла, фізики низьких температур, магнетизму, фізики реального кристала, фізичної оптики та фізики Сонячної системи. Наприклад, фундаторами наукової школи теоретичної фізики в Харківському університеті були видатні вчені – лауреат Нобелівської премії академік Л.Д. Ландау та академік І.М. Ліфшиць. За результатами діяльності у 2018/2019 навчальному році відразу чотири кафедри фізичного факультету посіли 1-е, 2-е, 5-е, 8-е місця в першій десятці рейтингу серед 68 кафедр природничо-математичного профілю університету.
Висока якість підготовки студентів підтверджується перемогами на престижних олімпіадах із фізики, астрономії та астрофізики, теоретичної механіки, успішними виступами на конкурсі студентських наукових робіт, студентському турнірі фізиків. Наприклад, студенти Олексій Майстренко та Андрій Божко неодноразово ставали переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики, Міжнародної студентської олімпіаді з теоретичної механіки. Показовим є такий приклад: у 2008 році Міністр освіти і науки України нагородив студента Іллю Левандовського іменним годинником як призера Міжнародної олімпіади з астрономії та астрофізики, того ж року Ілля отримав подяку від Прем’єр-міністра України за високі досягнення у навчанні. Студентка Вікторія Лях здобула перемогу в конкурсі наукових робіт у 2015 р. й одержала премію Національної академії наук України для студентів. У 2016 р. команда фізичного факультету здобула перемогу на XV Всеукраїнському студентському турнірі фізиків. Фізичний факультет обирають кращі абітурієнти. Наприклад, 2016 року до нас вступили призерка 29-го Міжнародного турніру юних фізиків Ольга Зайцева та переможець Міжнародної олімпіади з фізики Олександр Ніколаєнко. У 2018 р. на Міжнародному турнірі юних фізиків у Пекіні команда учнів Харківського ліцею № 161 “Імпульс” виборола срібні медалі (покращивши власний результат позаминулого року, коли посіли 10-е місце серед 29 команд) - вперше команда України, яку підготували доцент кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця З.О. Майзеліс і студентки фізичного факультету Вікторія та Ольга Зайцеви, посіла ІІ місце. Серед 9 студентів Каразінського університету, які отримали стипендії Президента України та стипендіїї Верховної Ради на 2018/2019 навчальний рік, є 3 студенти фізичного факультету.
Усі студенти, починаючи з третього курсу, а часто й раніше, залучаються до наукової роботи. Щорічно студентське наукове товариство факультету організовує студентські наукові конференції, тематика яких відповідає найсучаснішим фізичним проблемам, наприклад проблемі квантового комп’ютера. Останнім часом отримано гранти для наукової роботи та співпраці з науково-дослідним центром “Демокрітос” (м. Афіни, Греція), Брайтонським університетом, університетом Ексетера (Велика Британія), Фридріх Шиллер-університетом (Йєна, Німеччина), грант 823Г/22-13 Armory Research Laboratory (США); виконується сьома Міжнародна дослідна програма академічного обміну (IRSES) в рамках проекту NoWaPhen “Новітні хвильові явища в магнітних наноструктурах”, що фінансується Європейською Спільнотою. У тісній співдружності з Інститутом сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України створено науково-навчальний центр “Функціональні матеріали”, науковці якого виграли тендер у розмірі 800 тисяч гривень (у 2013 році) на реалізацію проекту “Розробка нових композитних середовищ для реєстрації іонізуючого випромінювання на основі нанодисперсних матеріалів”.
Науково-метрична база даних SciVerse Scopus оприлюднила в 2013 р. рейтинг молодих учених України. Серед кращих п'ятдесяти молодих науковців - три випускники фізичного факультету.
9.            Які є можливості для реалізації творчого потенціалу студентів фізичного факультету?
Фізичний факультет відомий не тільки фундаментальною освітою, але й прекрасними традиціями. Наші студенти вміють плідно працювати та виборювати престижні призи та нагороди, але вони ще вміють цікаво проводити свій вільний час. З весни 2015 р. на базі фізичного факультету працює науково-популярний і просвітницький лекторій у рамках науково-просвітницького проекту “Intellect Networking”. Щорічно проводиться свято-ритуал “Посвячення в студенти”. Студенти завжди вдало беруть участь у конкурсі самодіяльної творчості для першокурсників “Альма матер» і конкурсі “Міс університет”. Відомі колективи шоу-балету “Контраст”, фольклорного гурту “Веснянки”, КВК та клубу інтелектуальних ігор “Фенікс” завжди відкриті для студентства. Продовжується традиція літературно-гітарних вечорів, де учасники представляють свої нові вірші й пісні. Велика увага приділяється жанрам хорового та сольного співу, сучасним естрадним і спортивним танцям. Але вже багато років візитною карткою фізичного факультету є святкування Дня факультету, в рамках якого проходять прес-конференція викладачів зі студентами, факельна хода до джерела в Ботанічному саду та великий концерт гостей і господарів.
            Щодо спортивного життя, то фізичному факультету теж є чим пишатися. У рамках студентської спортивної олімпіади вже традиційним стає посідання призових місць у загальному рейтингу. Цьому сприяє наявність чудової спортивної бази. Тенісний клуб “Унікорт” містить 13 відкритих кортів із ґрунтовим і жорстким покриттям та розкішний тенісний палац, в якому розміщено корти та тренажерний зал. Студенти фізичного факультету мають можливість тренуватися в 15 спортивно-оздоровчих секціях навчально-спортивного комплексу “Каразінський”: баскетбол, волейбол, бокс, кікбоксінг, теніс, настільний теніс, фехтування, футбол, міні-футбол, легка атлетика, пауерліфтінг, фітнес, боротьба самбо, спортивне орієнтування, шахи. Заняття та тренування проводять висококваліфіковані викладачі. Команда спортсменів фізичного факультету вже багато років стає призером Спартакіади університету, й особливо приємно, що відбувається це не за рахунок якихось залучених легіонерів. Отже, можна сказати, що наші студенти - справжні представники Студентського Спорту.

10.         Чому все ж таки саме фізичний?
            Класична університетська освіта - інноваційні освітні технології - доступність навчання - висока стипендія - можливості продовження навчання, зокрема за кордоном - гарантоване місце роботи - перспективна професія - висока конкурентоспроможність на ринку праці.
            Поєднання традиційних і новітніх освітніх технологій, орієнтація на особистість забезпечують успішне опанування нашими студентами вмінь і навичок, завдяки яким вони набувають високої кваліфікації і становляться справжніми фахівцями, майстрами своєї справи. Важливо пам’ятати: диплом фізфаку - це не кінцевий результат, а, навпаки, початок великого шляху, насиченого гідною роботою, творчими пошуками, цікавими подіями, подорожами, зустрічами. Це унікальна можливість для подальшого самовдосконалення й самореалізації.

Н А Ш І     К О Н Т А К Т И:

Фізичний факультет
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

61022, м. Харків, майдан Свободи, 4 (головний корпус університету),
Аудиторія імені академіка К.Д. Синельникова (нова фізична)  (деканат фізичного факультету),
E-mail: physics@karazin.ua, http://physics.karazin.ua/

Декан
Вовк Руслан Володимирович

Тел.: (057)-707-52-61
Е-mail: physics@karazin.ua

Заступник декана з навчальної роботи
Рохмістров Дмитро Володимирович

Тел.: (057)-707-54-19
Е-mail: rokhmistrov@karazin.ua

Заступник декана з виховної роботи
Скляр Вячеслав Вячеславович

Тел.: (057)-707-56-76
Е-mail: vyacheslav.sklyar@karazin.ua

Секретар відбіркової комісії
Таранова Інна Анатоліївна

Тел.: (050)-515-27-70
Е-mail: vstup.physics@karazin.ua