Физический факультет

Вовк Руслан Володимирович

    Декан, виконуючий обов’язки завідувача кафедри фізики низьких температур, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики низьких температур

    Телефон: +38 (057) 707-53-83;
    Адреса: Україна 61022 м. Харків-22 пл. Свободи 4, фізичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
    Е-mail: ruslan.v.vovk@univer.kharkov.ua

   У 1990 році закінчив фізичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького (зараз Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна).
Кандидат фізико-математичних наук з 1998 року; старший науковий співробітник з 2002 року; доцент з 2006 року; доктор фізико-математичних наук з 2008 року.
   З 1990 р. працює на кафедрі фізики низьких температур Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна на посадах: 1990-1994 р.р. – інженер; 1994-1997 р.р. – молодший науковий співробітник; 1997-1999 р.р. – науковий співробітник; 1999-2008 р.р. – старший науковий співробітник; 2008-2012 р.р. – професор двох кафедр - кафедри фізики низьких температур та кафедри експериментальної фізики. З 2012 р. - завідувач кафедри фізики низьких температур Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
   З 2000 р. за сумісництвом працює на посаді професора кафедри «Фізики» Української державної академії залізничного транспорту; з 2006 р. - завідувач кафедри «Загальнотехнічних дисциплін»; з 2008 р. - завідувач кафедри «Фізики».
   Член редколегії Вісника Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, серія «Фізика». Член двох Спеціалізованих вчених рад (при університеті ім. В.Н. Каразіна і ФТІНТ НАН України ім. Б.І. Вєркіна) по захисту кандидатських і докторських дисертацій.
   Постійно читає чотири авторських курса лекцій з «Медичної і біологічної фізики», «Фізики надпровідності», «Фізики квантових рідин» та «Загальної фізики». Керує науковою роботою низки вітчизняних та іноземних аспірантів.
   Основний напрямок наукової діяльності – проблеми еволюції анізотропних систем квазічастинкових збуджень в квантових рідинах, високотемпературна надпровідність. Двічі (у 1994 і 1997 р.р.) вигравав конкурс на отримання персональної стипендії Кабінету міністрів України для молодих вчених. З 2002 по 2004 р.р. проходив наукове стажування в університеті м. Ексетер (Великобританія) у всесвітньо відомій групі «Квантових рідин» під керівництвом Королівського академіка професора А.Ф.Дж. Віатта. За час стажування йому вдалося розв’язати ряд важливих наукових задач щодо встановлення закономірностей часової і просторової еволюції анізотропних бозонних систем у надплинному 4Не. Розвинув наукові основи нового напрямку фізики низьких і наднизьких температур - динаміки підсистем квазічастинкових збуджень в умовах структурної і кінематичної анізотропії. Вперше розробив експериментальну технологію роздільного детектування високо- і низькоенергетичних фононів у надплинних квантових рідинах, а також встановив закономірності генерації «гарячих» h-фононів на різних етапах поширення «холодного» l-фононного імпульсу. Вперше запропонував і реалізував метод дослідження процесів взаємодії декількох незалежних фононних пучків при їх зіткненні у надплинному 4Не і відкрив явище генерації «гарячої лінії» при наднизьких температурах. За цикл робіт з цієї тематики виконаних за його безпосередньою участю і опублікованих у найпрестижніших світових фізичних виданнях група «Квантових рідин» була нагороджена спеціальною медаллю Європейського наукового співтовариства. У своїй науковій роботі постійно співпрацює з науковими колективами таких провідних світових наукових центрів як Імперіал коледж (Лондон, Великобританія), університет м. Ексетер (Великобританія), Інститут ім. Макса Планка (Дрезден, Німеччина), Інститут фізики твердого тіла «Демокрітос» (Афіни, Греція), Інститут Дон Альфонсо ІІІ (Португалія), університет Нью-Брансвік (Канада), з якими має низку спільних публікацій.
   Автор понад 150 наукових праць. Учасник багатьох міжнародних наукових конференцій на яких зробив більше 50 доповідей, багато з яких відзначені спеціальними нагородами, зокрема 5-ма дипломами Російської Академії наук. За визначні успіхи у науковій і педагогічній діяльності доктору фізико-математичних наук, професору Вовку Р.В. у 2008 році присуджено звання лауреата першої премії імені Каразіна, а у 2011 році - премії імені Каразіна. Дипломант конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у 2012 році.

Основні наукові праці:

1. Vovk R.V., Williams C.D.H., and Wyatt A.F.G. Interactions between Sheets of Phonons in Liquid 4He // Phys. Rev. Lett. -2003. -Vol. 91, №23. -Р. 235302 (1-4).
2. Vovk R.V., Williams C.D.H., and Wyatt A.F.G. High-energy phonon pulses in liquid 4He // Phys. Rev. B. -2004. -Vol. 69, №14. -Р. 144524 (1-10).
3. Smith D.H.S., Vovk R.V., Williams C.D.H., and Wyatt A.F.G. Pressure dependence of phonon interactions in Liquid 4He // Phys. Rev. B. -2005. -Vol. 72, №5. -Р. 054506 (1-7).
4. Smith D.H.S., Vovk R.V., Williams C.D.H., and Wyatt A.F.G. Interactions between phonon sheets in superfluid helium // New Journal of Physics. -2006. -V.8, №8. -Р. 128-147.
5. Vovk R.V., Obolenskii M.A., Zavgorodniy A.A., Bondarenko A.V., Goulatis I.L., Chroneos A.I. Excess conductivity and pseudo-gap state in YBCO single crystals slightly doped with Al and Pr // J Mater Sciences: Mater in Electron. -2007. Vol.18. -P. 811-815.
6. R.V.Vovk, M.A.Obolenskii, A.A.Zavgorodniy, A.V.Bondarenko, I.L.Goulatis, A.V.Samoilov, A.I.Chroneos/ Transport anisotropy and pseudo-gap state in oxygen deficient ReBa2Cu3O7-δ (Re=Y, Но) single crystals.// Journal of Alloys and Compaunds. -2008. -464, P. 58-66.
7. R.V. Vovk, M.A. Obolenskii, A.A. Zavgorodniy, I.L. Goulatis, V.I. Beletskii, A. Chroneos. Structural relaxation, metal-to-insulator transition and pseudo-gap in oxygen deficient НоBa2Cu3O7-δ single crystals // Physica C. – 2009. –V.469. – P. 203-206.
8. R. V. Vovk, A. A. Zavgorodniy, M. A. Obolenskii, I. L. Goulatis, A. Chroneos. Influence of high pressure on the temperature-dependence of the pseudo-gap in oxygen deficient YBa2Cu3O7-δ single crystals. // Modern Physics Letters B (MPLB). -2010. – V.24,№22. –P. 2295-2301.
9. R. V. Vovk, Z. F. Nazyrov, M. A. Obolenskii, I. L. Goulatis, A. Chroneos Phase separation in oxygen deficient НоBa2Cu3O7-δ single crystals: effect of high pressure and twin boundaries. // Philosophical Magazine V. 91, №17, 11 (2011), P. 2291-2302.
10. Chroneos A., Vovk R.V., Goulatis I. / Oxygen self-diffusion in apatites // Chemical Monthly (2012) –V.143. –P.345-353. REVIEW.
11. R. V. Vovk, G.Ya. Khadzhai, Z. F. Nazyrov, I. L. Goulatis, A. Chroneos / Relaxation of the normal electrical resistivity induced by high-pressure in strongly underdoped YBa2Cu3O7-δ single crystals. // Physica B 407 (2012) – 4470-4472.
12. R. V. Vovk, Z. F. Nazyrov, I. L. Goulatis, A. Chroneos / Metal-to-insulator transition in Y1-xPrxBa2Cu3O7-δ single crystals with various praseodymium content // Physica C 485 (2013) –P.89-91.