Физический факультет

Рохмістров Дмитро Володимирович

   

  Заступник декана з навчальної роботи, кандидат фізико-математичних наук,
  доцент кафедри фізики твердого тіла,

  Адреса: фізичний ф-т, ХНУ імені В.Н. Каразіна, м. Свободи 4, м. Харків, 61077, (к. 1.20)
  Телефон: +38 (057) 707-53-64 (кафедра фізики твердого тіла)
  e-mail: dimonrdv@yahoo.com 


   Народився у 1977 році в місті Харкові. У 1994 році закінчив Харківську загальноосвітню школу № 131. Того ж року вступив до Харківського державного університету імені А.М. Горького на фізичний факультет (спеціальність – фізика), який закінчив у 1999 році.
   Із 1999 до 2004 року працював інженером на кафедрі фізики твердого тіла ХНУ імені В. Н. Каразіна. У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла) на тему «Структурні зміни в зразках гідроксилапатиту з різним вмістом домішок при відпалі в інтервалі температур 20-1200оС» (науковий керівник – проф. Зиман З.З.).
   З 2004 року працює на кафедрі фізики твердого тіла в ХНУ імені В. Н. Каразіна на посаді старшого викладача.
Наукові інтереси: Рентгеноструктурний аналіз, кристалографія, фізичні процеси в твердих тілах, біомедичне матеріалознавство.
Викладає курси: «Основи структурного аналізу», «Наноструктурні матеріали».

Основні наукові публікації:
 1. Zyman Z. Z. Sintering peculiarities for hydroxyapatite with different degrees of crystallinity / Z. Z. Zyman, I. G. Ivanov, D. V. Roсhmistrov, V. I. Glushko, N. V. Tkachenko, S. M. Kijko // J. Biomed. Mater. Res. - 2001. - Vol. 54. - № 2. - P. 256-263.
 2. Зиман З. З. Дослідження процесів газовиділення гідроксилапатиту при відпалі / З. З. Зиман, Д. В. Рохмістров, В. І. Глушко, І. Г. Іванов // Вісник ХНУ, серія "Фізика".- 2006. - №739. - вип. 9. - С. 159-163.
 3. Zyman Z. The influence of foreign ions on the crystal lattice of hydroxyapatite upon heating / Z. Zyman, D. Rokhmistrov, I. Ivanov, M. Epple // Mat.-wiss. u. Werkstofftech.  - 2006. - Vol. 37. - № 6.  - P. 530-532.
 4. Zyman Z. On impurities and the internal structure in precipitates occurring during the precipitation of nanocrystalline calcium phosphate / Z. Zyman, M. Epple, D. Rokhmistrov, V. Glushko // Mat.-wiss. u. Werkstofftech. - 2009. - Vol. 40, № 4. - P. 297-301.
 5. Zyman Z. Z. Thermal impurity reactions and structural changes in slightly carbonated hydroxyapatite / Z. Z. Zyman, D. V. Rokhmistrov, V. I. Glushko, I. G. Ivanov //  J Mater Sci: Mater Med. - 2009. - Vol. 20. - P. 1389-1399.
 6. Z.Zyman, D.Rokhmistrov, V.Glushko. Structural and compositional features of amorphous calcium phosphate at the early stage of precipitation. J. Mater. Sci: Mater Med., 2010, 21, 123-130.
 7. Z. Zyman, A. Goncharenko, D. Rokhmistrov, M. Epple. Nanocrystalline calcium-deficient hydroxyapatite prepared by a microwave-assisted solvent-free reaction. Mat.-wiss. u. Werkstofftech. 2011, 42, 154-157.