Физический факультет

Таранова Інна Анатоліївна

  доцент кафедри загальної фізики;

  Адресa: Україна, 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 5-37.
  Телефон: +38 (057) 707-56-30 (кафедра загальної фізики);
  Е-mail: inna.a.taranova@karazin.ua

  https://orcid.org/0000-0002-9365-725X  
  https://www.researchgate.net/profile/Inna-Taranova   
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506863145

У 1990 р. закінчила фізичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького.
У 2002 г – закінчила аспірантуру кафедри загальної фізики Харківського національного університету імені. В.Н. Каразіна.
У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію “Спектри раманівського розсіювання та фазові
переходи в змішаних кристалах сімейства KDP”.
У 2008 р. присвоєно звання доцента по кафедрі загальної фізики.
З 1993 р. По теперішній час працює в університеті на посадах асистента, старшого викладача,
доцента.

Напрями наукової діяльності – раманівське розсіювання, фазові переходи, металоорганічні сполуки з
водневими зв’язками.

Навчальна робота.
Лекційні курси: «Фізика» для студентів 1 та 2 курсів хімічного факультету освітніх програм «Хімія» та «Харчова хімія» (денне та заочне відділення); Фізика (за професійним спрямуванням) для студентів 3 курсу біологічного факультету, освітня програма «Середня освіта» (денне та заочне відділення);
Практикум з розв'язання задач з фізики та астрономії для студентів 5 курсу фізичного факультету, освітня програма «Фізика та астрономія в закладах освіти».


Основні наукові публікації:
1. Yu.A.Popkov, I.A.Taranova, A.V.Vankevich, E.M.Savchenko, Role of the ammonium ions in dynamic of mixed crystals KADP J. Korean Phys. Soc. 32 S613 (1998).
2. Ю.А.Попков, А.В.Ванькевич, И.А.Таранова, Е.М.Савченко, Л.А.Шувалов, Комбінаційне розсіювання світла та фазові переходи в змішаних кристалах K1x(NH4)xH2PO4 ФНТ, 25, 861 (1999).
3. А.В.Ванькевич, Ю.А.Попков, И.А.Таранова, Раманівське дослідження температурної поведінки внутрішніх коливань іонів амонію в змішаних кристалах K1-xAxDP та R1-xAxDP, ФHТ, 27, 80 (2001).
4. Ванькевич А.В., Гнездилов В.П., Таранова И.А., Андерс А.Г., Кравчина О.В. Особливості температурної поведінки спектрів раманівського розсіювання в кристалі (CuSO4)(C2H8N2)2H2O, Вісник Харківського національного університету, серія "Фізика", - 2007, №783, вип. 10, с. 121-125.
5. Ванькевич А.В., Гнездилов В.П., Таранова И.А., Андерс А.Г., Кравчина О.В. Коливальна динаміка хелатного комплексу в кристалі (CuSO4)(C2H8N2)2H2O, Вісник Харківського національного університету, серія "Фізика", - 2008, №821, вип.11, с.128-131
6. A. Chroneos; D.D. Kolesnikov; I.A. Taranova; A.V. Matsepulin; R.V. Vovk. Сomposition variation and electron irradiation effects on the fluctuation conductivity in Y1–zPrzBa2Cu3O7−δ single crystals. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 31, p. 19429–19436, 2020 7. Vankevich A.V., Gnezdilov V.P., Taranova I.A. Effect of deuteration on the vibrational spectrum of the Cu(en) (D2O)2SO4crystal. Low Temperature Physics, V49, No4, p. 513-516, 2023
8. Vankevich A.V., Gnezdilov V.P., Taranova I.A. Investigation of the temperature behavior of the vibrational spectrum of the (CuSO4)(C 2H8N2)2H2O organometallic crystal by Raman spectroscopy. Low Temperature Physics, V49, No4, p. 501-506, 2023
9. В.М. Горбач, І.А. Таранова. Практикум з розв’язання фізичних задач. Механіка. Харків.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 184 с.
10. В.М. Горбач, І.А. Таранова. Практикум з розв’язання фізичних задач. Електрика. Магнетизм: навчальний посібник для студентів хімічного факультету - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – 290 с.