Физический факультет

Богданов Валерій Віталійович

    кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики кристалів фізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

    Адреса: Україна, 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, кімн. 7-38.
    Телефон: +38 (057) 707-52-67
    E-mail: bogdanov@karazin.ua


Освіта
2003 р. – доцент кафедри фізики кристалів Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна.
1985 – кандидат фізико-математичних наук, Харківський державний університет, спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла. Тема дисертації – «Дифузійні процеси в порошкових системах».
1975 р. – фізик, Харківський державний університет, фізичний факультет, спеціальність – фізика.
Робота
2003 р. – теперішній час – доцент кафедри фізики кристалів, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
1986 – 2003 рр. – старший науковий співробітник кафедри фізики кристалів, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
1975 – 1986 рр. – молодший науковий співробітник кафедри фізики кристалів, Харківський державний університет.
Навчальна робота
Лекційні курси: «Основи теорії росту кристалів», «Вступ до теорії дифузії» для студентів 4 курсу фізичного факультету, «Дифузія в реальних кристалах», «Дифузія дефектами кристалів» для студентів 5, 6 курсу фізичного факультету. Лабораторний практикум «Ріст кристалів», «Сучасні методи дослідження» для студентів 4, 5 курсу фізичного факультету. Практичні заняття «Фізика» для студентів 1, 2 курсу хімічного факультету.
Наукова робота
Наукові інтереси: дифузія в реальних кристалах, реакційна дифузія. Досліджує структурно-чутливі та бародифузійні ефекти у дифузійній зоні. Автор більш ніж 110 наукових праць. Співпрацює з науковцями Черкаського університету, Центру високих тисків Польської академії наук (Варшава) і Бар-Іланського університету (Ізраїль), з якими має спільні наукові роботи.
Наукові публікації:
Має 5 навчально-методичних та 117 наукових праць, зокрема, 62 наукові статті у провідних вітчизняних і закордонних журналах. На 39 наукових робіт є посилання у Scopus та Web of Science. Індекс Хірша ih=6.
Основні публікації:
1. Я.Е. Гегузин, Н.А. Макаровский, В.В. Богданов «Особенности рекристаллизации тонких поликристаллических пленок на твердой подложке». – ФММ, 1977, 44, №2, с.329-335.
2. Л.Н.Парицкая, В.В.Богданов «Кинетика низкотемпературной гомогенизации в дисперсных порошковых объектах». – Порошковая металлургия, 1990, №1, с.16-19.
3. L.N.Paritskaya, V.V.Bogdanov «Stress-Sensitive Effects in Diffusion Zone».– Defect and Diffusion Forum, 1996, 129-130, p.74-94.
4. L.N.Paritskaya, V.V.Bogdanov, Yu.Kaganovskii «Size-Dependent Diffusion Penetrability in Nanostructures».– Solid State Phenomena, 2003, v.94, p.25-34
5. Yu. Kaganovskii, L. N. Paritskaya and V. V. Bogdanov «Lateral Diffusion Spreading of Two Competitive Intermetallic Phases over Free Surface».- Defect and Diffusion Forum, 2008, Vol. 277,
p. 9-20.
6. Yu.Kaganovskii, L.N.Paritskaya, V.V.Bogdanov «Grain Boundary Induced Lateral Propagation of Intermetallic Phases in Nano-Grained Cu-Sn Thin Film Couples», Journ. of Nano Research, 2009, v.7,
p. 59-68.
7. В.В.Богданов «Дифузія в кристалах»: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.– Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2006, 232 с.
8. В.В. Богданов «Основи теорії росту кристалів»: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.– Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010, 313 с.
Інші відомості
Народився 3 серпня 1951 р.