Физический факультет

Горбач Віктор Микитович

    доцент кафедри загальної фізики фізичного факультету;

    Адреса:  пл. Свободи 4, фізичний факультет, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 61022, Харків, Україна
    Телефон: +38 (057) 707-55-49;

   У 1969 р. закінчив фізичний факультет Харківського державного університету ім. О. М. Горького. Після закінчення університету працює на кафедрі загальної фізики послідовно на посадах асистента, старшого наукового співробітника, доцента. Має наукове звання доцента. В 1984 р. захистив кандидатську дисертацію «Орієнтаційні фазові переходи у гексаферитах».
   Коло наукових інтересів: магнітні властивості речовини, методичне забезпечення навчального процесу, комп'ютерне моделювання.
   Учбова робота: викладає курси: «Методи отримання і використання статичних та імпульсних магнітних полів», «Основи фізики магнітних явищ», «Природа магнетизму», «Фізика магнітних явищ у задачах та експерименті», проводить лабораторні роботи на спецпрактикумі з фізики магнітних явищ, практичні заняття з загальної фізики.

Основні наукові публікації:
1. В. Н. Горбач, Ю. А. Мамалуй. Спин-переориентационные фазовые переходы в гексаферритах
типа W. УФЖ. -1983. -Т. 28. № 6. - С 901-906.
2. В. Н. Горбач, Ю. А. Мамалуй. Спин-переориентационные фазовые переходы в гексаферритах
с блочной угловой структурой. Физика высоких давлений. - 1985. -в. 20. -С.13-20.
3. A. A. Murakhowski, V. N. Gorbach, J. H. Hankiewicz. Spin reorientation
in Co1,5Ni0,5Sr-W hexagonal ferrite. Journal of magnetism and magnetic materials.-1991.- V. 101.-P.
131-133.
4. E. Ю. Аксенова, В. Н. Горбач, Ю. А.Попков. Тепловое расширение и
магнитострикция магнетита в области низких температур. Вісник ХНУ. -2000. -№ 476. Серия «Фізика».
вип. 4. -С. 79-83.
5. В. Н. Горбач, А. А. Волгин. Компьютерное моделирование интерференционных картин в
фотоупругости.// Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Збірник
наукових праць.- Кривий Ріг,КДПУ. -2004. -Вип. 4. Т.2- С. 133- 136.
6. О. А. Люхтан, В. Н. Горбач, С. П. Гоков. Хвилі, інтерференція, швидкість звуку (Е - супровід
фізпрактикуму).// Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Збірник наукових праць - К.
2008. -Серия 5. Педагогічні науки. - Вип. 12. - С 196-204.
7. Z.I. Sizova, V.N. Gorbatch, K.A. Mozul. Local magnetic anisotropy of the Co-based amorphous
alloy . 532-538