Физический факультет

Клочко Тамара Володимирівна

    старший викладач кафедри вищої математики фізичного факультету;

    Телефон: +38 (057) 707-53-07;
    Адреса: 61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4, к. 5-32, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет.
    Е-mail: Tamara.V.Klochko@univer.kharkov.ua

   У 1977р. закінчила механіко-математичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького і була зарахована на посаду молодшого наукового співробітника обчислювального центру ХДУ. Закінчила аспірантуру (науковий керівник . – доцент Кацнельсон В.Е.). З 1 жовтня 1990 року почала працювати на кафедрі вищої математики асистентом, а з 1995р.– старшим викладачем. У 2002-2003 роках працювала також у Малому університеті за авторською методикою за напрямком "Інформатика", підготувала сім школярів до виступу на підсумковій конференції Малого університету.
   Викладала курси "Програмування", "Математичне моделювання", "Комп'ютерна графіка". Вела практичні заняття з аналітичної геометрії, вищої алгебри, диференціальних рівнянь, математичного аналізу, комплексного аналізу, теорії ймовірності та математичної фізики.
   Член Вченої Ради фізичного факультету.

Деякі публікаціі:
1. Клочко Т.В., Парфьонова Н.Д. Обчислення інтегралів від функцій комплексної змінної за допомогою лишків в системах комп’ютерної математики // Матеріали ХІІІ Mіжнародної наукової конференції ім. акад. М. Кравчука – Київ. – 2010. – C.84.
2. Клочко Т.В., Парфьонова Н.Д. Інформаційні технології в навчанні математиці студентів фізичних спеціальностей // Матеріали ХVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я»– Харків. – 2010. – C.56.
3. Клочко Т.В., Парфьонова Н.Д. Розв’язання задач комплексного аналізу за допомогою MAPLE. – Харків. – 2009. – C.68
4. Бессмертный М.Ф., Клочко Т.В., Сидорчук К.М. Лабораторные работы по математическому моделированию: ”Обработка сигналов линейными устройствами”. Материалы 2-й конференции «Применение персональных компьютеров в научных исследованиях и учебном процессе» –Харьков.–1996.– C.10.
5. Дюкарев Ю.М., Клочко Т.В., Педько А.С. Компьютерные демонстрации при изучении рядов Фурье. Материалы 3-й конференции «Применение персональных компьютеров в научных исследованиях и учебном процессе» –Харьков. – 1998. – C.6
6. Дюкарев Ю.М., Клочко Т.В., Казанский О.В. Исследование предельных циклов методом компьютерного моделирования. Матеріали 4-ї конференції «Застосування персональних комп’ютерів у наукових дослідженнях та навчальному процесі» –Харків. –2000. – C.47
7. Клочко Т.В., Летяго В.А., Скарбун С.С. Компьютерные расчеты влияния степени монохроматичности света на интерференционную картину. Материалы 5-й конференции «Применение персональных компьютеров в научных исследованиях и учебном процессе» –Харьков. – 2002. – C.33