Физический факультет

Котвицький Альберт Тадеушевич

  кандидат фiзико-математичних наук, доцент
  кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця;

  Телефон: +38 (057) 707-54-30;
  Адреса: фізичний ф-т, ауд. 5-46,
  пл. Свободи, 4, м. Xapків, 61022.
  Е-mail: kotw@mail.ru


   Народився 28 вересня 1971 року в Маріуполі Донецької області. У 1996 році закінчив фізичний факультет Харківського національного університету. В 1996-1999 роках навчався в очній аспірантурі на кафедрі теоретичної фізики фізичного факультету Харківського державного університету. У 2000 році захистив кандидатську дисертацію "Вплив гравітації на порушення симетрії в калібрувальних теоріях поля". З 2002 року працює доцентом кафедри фізики в Українській Державній академії залізничного транспорту (УкрДАЗТ). З 2001 року являється доцентом кафедри теоретичної фізики за сумісництвом. Під його керівництвом захищено понад 10 бакалавратських і магістерських дипломних робіт. Підготував одного аспіранта.
   Котвицький А.Т. має більше 50 наукових і навчально-методичних робіт.

Наукові інтереси: квантова теорія поля, теорія гравітації, космологія
Викладає курс тензорний аналіз і геометрія

Основні наукові публікації:
1. А.Т.Котвицкий, Д.В.Крючков, f(R) – гравитация и некоторые приложения // Humboldt-Kolleg for Research Fellows and Awardees “Humboldt Cosmos: Sciences and Society”. – Ukraine, Kiev.- 2009, November 19-22, P. 21.
2. А.Т.Котвицкий, Д.В. Крючков, Анализ обобщения теории гравитации высших степеней кривизны // The Journal of Kharkiv National University, ser. Physics. 2009. - № 12/865/. P. 63-68.
3. А.Т.Котвицкий, Д.В.Крючков, RN – гравитация и динамическое нарушение симметрии // ИВТН -2009. Москва.
A.T.Kotvytskiy, D.V.Kryuchkov, PROBLEM OF COSMOLOGY: DARK ENERGY OR MODIFIED GRAVITY // Humboldt-Kolleg “Philosophy of Science”. – Ukraine, Odessa.- 2010, September 8-11, P. 61-62.
4. А.Т.Котвицкий, Д.В.Крючков, Основные концепции современной теоретической космологии // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Фізика”, 2010. - № 13/914/. С. 29-35.
5. A.V.Tararoyev, A.T.Kotvitzky, I.P. Biletsky // Methodologic Strategies in the Modern Cosmology and their Foundations. //Вестник Российского университета дружбы народов Серия: Философия – 2011, №3, стр. 75-85
6. A.T.Kotvytskiy, D.V.Kruchkov // Dynamical Symmetry Breaking In RN Quantum Gravity // Acta Politechica, Journal of Advanced Engineering – 2011, Vol. 51 N 4/2011, p. 54-58.