Физический факультет

Ковальов Олександр Семенович

  професор кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М.Ліфшиця,

  Телефон: +38 (057) 707-54-30
  Адреса: фізичний факультет, пл. Свободи 4, м. Харків, 61022.
  Е-mail: kovalev@ilt.kharkov.ua

   Народився 18 травня 1945 р. у м. Улан-Уде. З 1962 по 1967 р. навчався на фізичному факультеті Харківського державного університету ім. О. М. Горького.
   У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію з теоретичної і математичної фізики на тему «Вплив нелінійності на динаміку локалізованих збуджень в кристалах»; у 1989 р. — докторську дисертацію з теоретичної фізики по темі «Нелінійна динаміка конденсованих середовищ: магнітні та пружні солітони». З 1967 по 1975 р. працював молодшим науковим і науковим співробітником Українського фізико-технічного інституту (м. Харків), а з 1975 р. і до теперішнього часу працює старшим і провідним науковим співробітником Фізико-технічного інституту низьких температур НАНУ (м. Харків). 3 1990 по 2001 р. — доцент, а з 2003 р. і дотепер працює професором кафедри теоретичної фізики фізичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна за сумісництвом.Лауреат премії НАН України імені академіка О.С. Давидова у галузі теоретичної фізики (2006), лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (2013).
Наукові напрями — теоретична фізика, фізика твердого тіла.
   Учений секретар спеціалізованої Вченої ради при ФТІНТ НАНУ, член трьох Вчених рад ФТІНТ НАНУ, член редакційної колегії журналу «Фізика низьких температур». Бере активну участь у міжнародному науковому співробітництві з університетами Регенсбурга, Парижу, Бірмінгему та Канбери.
   Автор більш ніж 170 наукових статей, трьох оглядів і двох монографій. Підготував 5 кандидатів наук.
Викладає курси: Класична механіка, нелінійна фізика.

Основні наукові публікації:

 • Нелинейные волны намагниченности. Динамические и топологические солитоны / Косевич A.M., Иванов Б.А., Ковалев А.С.— К.: Наукова думка, 1983.— 190 с.
 • Введение в нелинейную физическую механику / Косевич А.М., Ковалев А.С.— К.: Наукова думка, 1989.— 320 с.
 • Magnetic solitons /Kosevich А.М., Ivanov В.A., Kovalev A.S. //Phys.Rep.— V. 194.— № 3/4. —1990.— P. 117-238.
 • Cicloidal vortex motion in easy-plane ferromagnets due to interaction with spin waves / Kovalev A.S., Mertens F.G., Schnitzer M.J. // Eur. Phys. J. В.— 2003.— V. 33.— P. 133-145.
 • Envelop solitons of acoustic plate modes and surface waves / Mayer A.P., Kovalev A.S. // Phys.Rev.E.— 2003.— V.67.— P.066603.