Физический факультет

Кунцевич Станіслав Петрович

     

    професор кафедри загальної фізики;

    Адреса: пл. Свободи,4, к. 6-37. г. Харків, 61022
    Телефон: +38 (057) 707-55-12


   В 1965 р. закінчив фізичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького, в 1968 г. аспірантуру при кафедрі загальної фізики. В 1971 г. захистив кандидатську дисертацію «Исследование магнитострикционных свойств гексагональных ферритов типа M, W и Y».
   С 1969 г. працює в університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора. В 2001 г. захистив докторську дисертацію «Локальные ЯМР-характеристики ионов Fe3+ и анизотропные свойства гексаферритов М-типа».
   Член спеціалізованої вченої ради Д64.051.03 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
   Член редколегії Вісника Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна серія «Фізика».

Напрями наукової діяльності: фізика магнітних явищ.
Викладає курси: «Курс загальної фізики», «Спінові хвилі», «Теорія процесів намагнічування в феромагнетиках».

Основні наукові публікації

1. Переход в магнитном поле доменной границы Блоха в границу Нееля в BaFe12O19 (по данным ЯМР спектроскопии). А.А. Безлепкин, С.П. Кунцевич // ФНТ, 1986, т. 12, № 11, с. 1200-1205
2. Изменение величины локальной намагниченности в доменных границах BaFe12O19. А.А. Безлепкин, С.П. Кунцевич // ФТТ, 1987, т. 29, в. 9, с. 2595-2599
3. Трехлинейчатые спектры ЯМР ядер 57Fe в доменных границах BaFe12O19. С.П. Кунцевич, А.А. Безлепкин, Ю.А. Попков // ФНТ, 1989, т. 15, № 8, с. 875-881.
4. Анизотропия локальних и сверхтонких магнитных полей в гексаферрите SrFe12O19. // ФНТ, 1998, т. 24, №8. С. 754-758 5. Дипольный вклад ионов Fe3+ позиций 12k в константу энергии анизотропии гексаферрита BaFe12O19. А.А. Безлепкин, С.П. Кунцевич // ФТТ, 2001, т. 43, вып. 7, с. 1214-1215.
6. Низкотемпературные подрешеточные вклады в энергию анизотропии феррита BaFe12O19. А.А. Безлепкин, С.П. Кунцевич // Вісник ХНУ.– 2006.– Серія «Фізика».– №739, вип. 9.– С. 167-169.